Neerlandés

Traducciones detalladas de toelaten de neerlandés a inglés

toelaten:

toelaten verbo (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)

 1. toelaten (permitteren; laten)
  to allow
  • allow verbo (allows, allowed, allowing)
 2. toelaten (toestaan; laten; permitteren; )
  to concede; to grant; to allow; to permit; to submit to; to admit; to tolerate; to authorize; to authorise; to give one's fiat to
  • concede verbo (concedes, conceded, conceding)
  • grant verbo (grants, granted, granting)
  • allow verbo (allows, allowed, allowing)
  • permit verbo (permits, permitted, permitting)
  • submit to verbo (submits to, submitted to, submitting to)
  • admit verbo (admits, admited, admiting)
  • tolerate verbo (tolerates, tolerated, tolerating)
  • authorize verbo, americano (authorizes, authorized, authorizing)
  • authorise verbo, británico
  • give one's fiat to verbo (gives one's fiat to, gave one's fiat to, giving one's fiat to)
 3. toelaten (binnen laten)
  to admit
  • admit verbo (admits, admited, admiting)
 4. toelaten (iemand toelaten)
  to admit; to let in
  • admit verbo (admits, admited, admiting)
  • let in verbo (lets in, let in, letting in)

Conjugaciones de toelaten:

o.t.t.
 1. laat toe
 2. laat toe
 3. laat toe
 4. laten toe
 5. laten toe
 6. laten toe
o.v.t.
 1. liet toe
 2. liet toe
 3. liet toe
 4. lieten toe
 5. lieten toe
 6. lieten toe
v.t.t.
 1. heb toegelaten
 2. hebt toegelaten
 3. heeft toegelaten
 4. hebben toegelaten
 5. hebben toegelaten
 6. hebben toegelaten
v.v.t.
 1. had toegelaten
 2. had toegelaten
 3. had toegelaten
 4. hadden toegelaten
 5. hadden toegelaten
 6. hadden toegelaten
o.t.t.t.
 1. zal toelaten
 2. zult toelaten
 3. zal toelaten
 4. zullen toelaten
 5. zullen toelaten
 6. zullen toelaten
o.v.t.t.
 1. zou toelaten
 2. zou toelaten
 3. zou toelaten
 4. zouden toelaten
 5. zouden toelaten
 6. zouden toelaten
en verder
 1. ben toegelaten
 2. bent toegelaten
 3. is toegelaten
 4. zijn toegelaten
 5. zijn toegelaten
 6. zijn toegelaten
diversen
 1. laat toe!
 2. laatt toe!
 3. toegelaten
 4. toelatend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for toelaten:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
grant beurs; stipendium; studiebeurs; studietoelage
permit entreebiljet; geleidebiljet; geleidebrief; kaart; kaartje; licentie; pas; pasje; paspoort; plaatsbewijs; ticket; toegangsbewijs; vergunning; vrijbrief; vrijgeleide
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
admit binnen laten; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iemand toelaten; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen als waar erkennen; autoriseren; biechten; bloot leggen; erkennen; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; inlaten; opbiechten; openbaren; opnemen; opvangen; reveleren; toegang verschaffen; toegeven; toestemming verlenen; zich uiten
allow dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; autoriseren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; instemmen; inwilligen; permitteren; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; veroorloven
authorise dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; machtigen; permitteren; toekennen; toestaan; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; volmacht geven; volmachtigen
authorize dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; machtigen; permitteren; toekennen; toestaan; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; volmacht geven; volmachtigen
concede dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; instemmen
give one's fiat to dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; toestemming verlenen
grant dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; cadeau doen; cadeau geven; instemmen; inwilligen; ondervragen; overhoren; schenken; toekennen; toestaan; uithoren; uitvragen; vergunnen; verhoren; verlenen
let in iemand toelaten; toelaten binnenlaten; deur openen; inlaten; naar binnen laten; naarbinnen laten; opendoen voor; toegang verschaffen
permit dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; autoriseren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; in staat stellen; instemmen; mogelijk maken; permitteren; toekennen; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; veroorloven
submit to dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen aanleunen; aanvaarden; accepteren; voor lief nemen; welgevallen; zich laten gevallen; zich laten welgevallen
tolerate dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; doorstaan; dragen; dulden; gedogen; harden; tolereren; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; vergunnen; volhouden

Wiktionary: toelaten

toelaten
verb
 1. niet onmogelijk maken of verbieden
 2. toegang verschaffen
toelaten
verb
 1. authorize officially
 2. to allow
 3. to be capable of, to permit
 4. to allow (one) to enter on an office or to enjoy a privilege
 5. to allow to enter; to grant entrance
 6. to tolerate
 7. to allow without interference

Cross Translation:
FromToVia
toelaten authorize; authorise autorisieren — jemanden berechtigen, bevollmächtigen
toelaten accede; agree; consent; accept; assent; acquiesce; allow; permit; receive; accredit admettrerecevoir par choix, faveur ou condescendance.
toelaten leave; let; allow; release laisserquitter quelqu'un ou quelque chose.
toelaten allow; permit; accord; admit; let permettre — Donner liberté, pouvoir de faire, de dire. (Sens général).
toelaten endure; put up with; tolerate; abide; brook; condone; stand; stomach tolérersupporter.

Traducciones relacionadas de toelaten