Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
  1. tweespalt:


Neerlandés

Traducciones detalladas de tweespalt de neerlandés a inglés

tweespalt:

tweespalt [de ~] sustantivo

  1. de tweespalt (tweedracht; verdeeldheid; disharmonie; )
    the dissension; the conflict; the disunity; the discord; the division
  2. de tweespalt (verdeeldheid; gespletenheid; tweedracht)
    the dissension; the discord; the disunity; the disharmony

Translation Matrix for tweespalt:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
conflict conflict; disharmonie; onenigheid; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete botsing; conflict; onenigheid; ruzie; twist
discord conflict; disharmonie; gespletenheid; onenigheid; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete botsing; conflict; disharmonie; misnoegen; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; onenigheid; ongenoegen; onmin; ontevredenheid; onvrede; ruzie; tweedracht; twist; wanklank
disharmony gespletenheid; tweedracht; tweespalt; verdeeldheid disharmonie; tweedracht
dissension conflict; disharmonie; gespletenheid; onenigheid; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete gespletenheid; schizofrenie
disunity conflict; disharmonie; gespletenheid; onenigheid; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete
division conflict; disharmonie; onenigheid; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete afdeling; aftakking; brigade; departement; detachement; divisie; hoofdgroep; scheiding; sectie; segregatie; splitsing; tak; verbreking; verdeling; vertakking
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
discord in onmin geraken