Neerlandés

Traducciones detalladas de vastmaken de neerlandés a inglés

vastmaken:

vastmaken verbo (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)

 1. vastmaken (aan elkaar bevestigen)
  to attach; to fasten; to connect; to secure; to confirm
  • attach verbo (attaches, attached, attaching)
  • fasten verbo (fastens, fastened, fastening)
  • connect verbo (connects, connected, connecting)
  • secure verbo (secures, secured, securing)
  • confirm verbo (confirms, confirmed, confirming)
 2. vastmaken (vastleggen; bevestigen; verzekeren; )
  to secure; to tie up; to fasten
  • secure verbo (secures, secured, securing)
  • tie up verbo (ties up, tied up, tying up)
  • fasten verbo (fastens, fastened, fastening)
 3. vastmaken (knevelen; binden; vastbinden; strikken; knopen)
  to bind; to tie; to tie up; to bind fast; pinion; to fasten; to bind up; to join
  • bind verbo (binds, binding)
  • tie verbo (ties, tied, tying)
  • tie up verbo (ties up, tied up, tying up)
  • bind fast verbo (binds fast, binding fast)
  • pinion verbo
  • fasten verbo (fastens, fastened, fastening)
  • bind up verbo (binds up, binding up)
  • join verbo (joins, joined, joining)
 4. vastmaken (ergens aan bevestigen; bevestigen; vastzetten)
  to affix; to attach; to attach to; to fasten; to secure; to connect
  • affix verbo (affixs, affixed, affixing)
  • attach verbo (attaches, attached, attaching)
  • attach to verbo (attaches to, attached to, attaching to)
  • fasten verbo (fastens, fastened, fastening)
  • secure verbo (secures, secured, securing)
  • connect verbo (connects, connected, connecting)
 5. vastmaken (vastmeren; aanleggen; aanmeren; )
  to anchor
  – fix firmly and stably 1
  • anchor verbo (anchors, anchored, anchoring)
   • anchor the lamppost in concrete1
  to moor; to tie up; to fasten
  • moor verbo (moors, moored, mooring)
  • tie up verbo (ties up, tied up, tying up)
  • fasten verbo (fastens, fastened, fastening)
 6. vastmaken
  to pin
  – To fix an item, such as a library, a program shortcut, an emoticon, or a map point of interest, in a given area of the UI, so it is always accessible in that area (e.g., to make a library always visible in the navigation pane). 2
  • pin verbo (pins, pinned, pinning)

Conjugaciones de vastmaken:

o.t.t.
 1. maak vast
 2. maakt vast
 3. maakt vast
 4. maken vast
 5. maken vast
 6. maken vast
o.v.t.
 1. maakte vast
 2. maakte vast
 3. maakte vast
 4. maakten vast
 5. maakten vast
 6. maakten vast
v.t.t.
 1. heb vastgemaakt
 2. hebt vastgemaakt
 3. heeft vastgemaakt
 4. hebben vastgemaakt
 5. hebben vastgemaakt
 6. hebben vastgemaakt
v.v.t.
 1. had vastgemaakt
 2. had vastgemaakt
 3. had vastgemaakt
 4. hadden vastgemaakt
 5. hadden vastgemaakt
 6. hadden vastgemaakt
o.t.t.t.
 1. zal vastmaken
 2. zult vastmaken
 3. zal vastmaken
 4. zullen vastmaken
 5. zullen vastmaken
 6. zullen vastmaken
o.v.t.t.
 1. zou vastmaken
 2. zou vastmaken
 3. zou vastmaken
 4. zouden vastmaken
 5. zouden vastmaken
 6. zouden vastmaken
en verder
 1. ben vastgemaakt
 2. bent vastgemaakt
 3. is vastgemaakt
 4. zijn vastgemaakt
 5. zijn vastgemaakt
 6. zijn vastgemaakt
diversen
 1. maak vast!
 2. maakt vast!
 3. vastgemaakt
 4. vastmakend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

vastmaken [znw.] sustantivo

 1. vastmaken (bevestiging)
  the fixing; the fastening; the tieing up

Translation Matrix for vastmaken:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
affix aanhangsel; aanvulling; addendum; appendix; bijvoegsel; supplement; toevoeging; toevoegsel
anchor anker; bladwijzer; muuranker; objectanker; steun; steunpilaar; toeverlaat
fastening bevestiging; vastmaken aanhechten; aanhechting; bevestiging; het bevestigen; het vastmaken; vasthechten; vastzetten; wat vast maakt
fixing bevestiging; vastmaken bepaling; bevestiging; bijwoordelijke bepaling; discipline; dwang; gehoorzaamheid; het bevestigen; het vastmaken; onderwerping; orde; tucht; vastzetten
join aanvoegen; join
moor hei; heide; heidecultuur; heidegrond; heideveld; heidevlakte
pin borgmoer; klem; pen; pin; speld; speldje; spie
secure borgen
tie das; halsdoek; handenbinder; handenbindertje; knopen; shawl; sjaal; stropdas
tieing up bevestiging; vastmaken
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
affix bevestigen; ergens aan bevestigen; vastmaken; vastzetten hechten; lijmen; opplakken; vasthechten; vastlijmen; vastnaaien; vastplakken
anchor aanleggen; aanmeren; afmeren; meren; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastmeren ankeren; verankeren
attach aan elkaar bevestigen; bevestigen; ergens aan bevestigen; vastmaken; vastzetten aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aaneenschakelen; aanhechten; beschikbaar maken; bevestigen; bijvoegen; hechten; knopen; koppelen; lijmen; opplakken; paren; samenvoegen; strikken; toevoegen; vasthechten; vastknopen; vastlijmen; vastnaaien; vastplakken; verbinden
attach to bevestigen; ergens aan bevestigen; vastmaken; vastzetten aanhangen; aankleven; aankoppelen; vastkoppelen
bind binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aaneenbinden; bevestigen; dichten; dichtmaken; dichtstoppen; in de val laten lopen; knopen; samenbinden; samenschikken; stoppen; strikken; vastbinden; vastknopen; vastsjorren; verbinden
bind fast binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken
bind up binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken opbinden
confirm aan elkaar bevestigen; vastmaken autoriseren; beamen; bekrachtigen; bestempelen; bevestigen; bezegelen; certificeren; conformeren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; homologeren; merken; onderschrijven; staven; toestemming verlenen; waarmerken
connect aan elkaar bevestigen; bevestigen; ergens aan bevestigen; vastmaken; vastzetten aan elkaar knopen; aandoen; aaneenschakelen; aanhaken; aankoppelen; aanmaken; aansluiten; aanzetten; bevestigen; bijeen voegen; combineren; doorverbinden; ineensluiten; inschakelen; knopen; koppelen; onderling verbinden; paren; relateren; samenkoppelen; samenvoegen; starten; van verband voorzien; vasthaken; vastkoppelen; verbinden; verbinding maken
fasten aan elkaar bevestigen; aanleggen; aanmeren; afmeren; bevestigen; binden; ergens aan bevestigen; knevelen; knopen; meren; strikken; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastmeren; vastzetten; verbinden; verzekeren aan een touw vastleggen; aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aandrukken; aanhaken; aanhechten; aankoppelen; bevestigen; hechten; in de val laten lopen; knopen; opsluiten; strikken; vastdrukken; vasthaken; vastknopen; vastkoppelen; vastleggen; vastnaaien; vastzetten
join binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aaneenlassen; aaneenschakelen; aansluiten; bij elkaar brengen; bijdoen; bijeen komen; bijeenbrengen; bijsluiten; bijvoegen; bundelen; combineren; concentreren; deelnemen; een combinatie maken; erbij komen; erbij voegen; in de val laten lopen; koppelen; lassen; meedoen; participeren; samenbrengen; samenkomen; samenvoegen; strikken; toevoegen; verbinden; voegen; zich voegen
moor aanleggen; aanmeren; afmeren; meren; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastmeren aan een touw vastleggen; vastleggen; verankeren
pin vastmaken dichtspelden; pinnen; spelden; vastpinnen; vastprikken; vastspelden
pinion binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken
secure aan elkaar bevestigen; bevestigen; ergens aan bevestigen; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastzetten; verbinden; verzekeren beveiligen; bewaren; deponeren; eigen maken; iets bemachtigen; kopen; opslaan; van alarm voorzien; verkrijgen; verwerven; zekeren
tie binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aaneenbinden; dichtrijgen; dichtsnoeren; in de val laten lopen; knopen; rijgen; samenbinden; strikken; vastbinden; vastketenen; vastkluisteren; vastknopen; vastleggen; vastsjorren; verbinden
tie up aanleggen; aanmeren; afmeren; bevestigen; binden; knevelen; knopen; meren; strikken; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastmeren; vastzetten; verbinden; verzekeren aan een touw vastleggen; aan elkaar binden; aan elkaar knopen; afbinden; afsnoeren; dichtbinden; in de val laten lopen; knopen; op spaarrekening vastzetten; opbinden; strikken; toebinden; vastknopen; vastleggen; vastzetten
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
secure veilig
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
join mede; mee

Wiktionary: vastmaken

vastmaken
verb
 1. to attach or connect in a secure manner
 2. to tie a line
 3. to fasten, to join to
 4. To hang or attach to, as by a string
 5. to attach
 6. to restrict something with a tether

Cross Translation:
FromToVia
vastmaken affix; attach befestigen — etwas an einer Stelle so anbringen, dass es hält
vastmaken fix; affix; attach; determine; fasten; secure; set; stick; appoint; define; allot fixerattacher, affermir, rendre immobile, maintenir en place.
vastmaken knot; bind; connect; join; tie; tie up; associate; fasten; link nouerlier au moyen d’un nœud, d'un lien.
vastmaken bind; connect; join; tie; tie up; associate; fasten; link relierlier de nouveau, refaire le nœud qui liait et qui est défaire.

Traducciones relacionadas de vastmaken