Neerlandés

Traducciones detalladas de verband de neerlandés a inglés

verband:

verband [het ~] sustantivo

 1. het verband (verbinding; relatie; link; )
  the association; the relation; the junction; the liaison; the connection; the bond; the relationship; the link
 2. het verband (onderling verband; link; relatie; )
  the relative context; the connection; the link; the contact
 3. het verband (zwachteling)
  the bandage; the ligature; the swathe
 4. het verband (samenhang; verbinding; correlatie; band; relatie)
  the relationship; the connection
 5. het verband (verbandgaas)
  the sterilized gauze

Translation Matrix for verband:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
association aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneensluiting; akkoord; ambachtsgilde; associatie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; club; coalitie; compagnonschap; deelgenootschap; dispuut; federatie; genootschap; gezelschap; gilde; koppeling; liga; orde; organisatie; pact; societiet; sociëteit; soos; unie; vakgenootschap; verbinding; verbond; verdrag; vereniging; verenigingsdispuut
bandage verband; zwachteling banddoek; draagband; draagverband; mitella; windsel; zwachtel
bond aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding akkoord; band; bankpost; binding; bond; bondgenootschap; borg; borgtocht; cautie; federatie; garantie; gebondenheid; het gebonden zijn; liga; obligatie; obligatielening; onderpand; pact; pand; securiteit; unie; verbond; verdrag; waarborg; waarborging; waarborgsom; waardepapier
connection aansluiting; band; connectie; correlatie; liaison; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband; verbinding aaneenkoppeling; aaneensluiting; aaneenvoeging; aansluiting; affaire; avontuurtje; connectie; contact; eensgezindheid; koppeling; las; liaison; relatie; saamhorigheid; samenvoeging; schakeling; slippertje; solidariteit; telefoonaansluiting; telefoonlijn; telefoonverbinding; tussenstuk; tussenvoegsel; tussenzetsel; verbinding; verbondenheid; verhouding; verwantschap
contact connectie; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband aansluiting; connectie; contact; contactlens; contactpersoon; lens; omgaan met mensen; omgang; verbinding; voeling
junction aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneenkoppeling; aaneensluiting; affaire; avontuurtje; knooppunt; koppeling; kruising; kruispunt; liaison; punt waar lijnen elkaar kruisen; relatie; samenstroming; samenvloeiing; slippertje; verbinding; verhouding; verkeersknooppunt
liaison aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneenkoppeling; aaneensluiting; affaire; avontuurtje; koppeling; liaison; relatie; slippertje; verbinding; verhouding
ligature verband; zwachteling gewricht; koppelletter; verbinding van beenderen
link aansluiting; band; connectie; liaison; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband; verbinding OLE/DDE-koppeling; band; binding; gebondenheid; het gebonden zijn; hyperlink; koppeling; lijnverbinding; link; schakel; schalm
relation aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding context; proportie; relatie; tekstverband; verhouding; verwantschap
relationship aansluiting; band; connectie; correlatie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding liaison; liefdesavontuur; liefdesbetrekking; liefdesgeschiedenis; liefdesrelatie; relatie; romance; verhouding; verkering; verwantschap
relative context connectie; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband
sterilized gauze verband; verbandgaas
swathe verband; zwachteling zwachtel
- betrekking; relatie
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
bandage zwachtelen
link aansluiten; bijeen voegen; combineren; koppelen; onderling verbinden; paren; samenkoppelen; samenvoegen; van verband voorzien; verbinden
swathe bedekken; bemantelen; hullen; inhullen; maskeren; omhullen; verhullen; versluieren; zwachtelen

Sinónimos de "verband":


Definiciones relacionadas de "verband":

 1. waar het mee te maken heeft1
  • wat is het verband tussen huwelijk en geluk?1
 2. contact tussen personen, organisaties, landen1
  • dit is in Europees verband afgesproken1
 3. reep dunnen stof1
  • de verpleegster deed een verband om de gewonde arm1

Wiktionary: verband

verband
noun
 1. een stuk stof om een wond e.d. mee af te dekken
 2. gezamelijke verandering
verband
noun
 1. medical binding
 2. bandage

Cross Translation:
FromToVia
verband encounter; meeting; approach; acquaintance; familiarity; relation; understanding; connection; interrelation; relationship; access; admission; admittance; accession; entrance; entry; landing; acceptance; reception abord — (vieilli) action d’arriver au bord, de toucher le rivage.
verband bond; brickwork appareil — Architecture, maçonnerie
verband agreement; relevance rapport — Traductions à trier suivant le sens

verband forma de verbannen:

verbannen verbo (verban, verbant, verbande, verbanden, verband)

 1. verbannen (uitbannen; verdrijven; bannen; )
  to banish; to expel; to ban; to ostracize; to exile; to repel; to drive out; to exorcize; to dispel; to drive away; to exorcise; to drive off; to ostracise
  • banish verbo (banishs, banished, banishing)
  • expel verbo (expels, expelled, expelling)
  • ban verbo (bans, banned, banning)
  • ostracize verbo, americano (ostracizes, ostracized, ostracizing)
  • exile verbo (exiles, exiled, exiling)
  • repel verbo (repels, repelled, repelling)
  • drive out verbo (drives out, drove out, driving out)
  • exorcize verbo, americano (exorcizes, exorcized, exorcizing)
  • dispel verbo (dispels, dispelled, dispelling)
  • drive away verbo (drives away, drove away, driving away)
  • exorcise verbo, británico (exorcises, exorcised, exorcising)
  • drive off verbo (drives off, drove off, driving off)
  • ostracise verbo, británico

Conjugaciones de verbannen:

o.t.t.
 1. verban
 2. verbant
 3. verbant
 4. verbannen
 5. verbannen
 6. verbannen
o.v.t.
 1. verbande
 2. verbande
 3. verbande
 4. verbanden
 5. verbanden
 6. verbanden
v.t.t.
 1. heb verband
 2. hebt verband
 3. heeft verband
 4. hebben verband
 5. hebben verband
 6. hebben verband
v.v.t.
 1. had verband
 2. had verband
 3. had verband
 4. hadden verband
 5. hadden verband
 6. hadden verband
o.t.t.t.
 1. zal verbannen
 2. zult verbannen
 3. zal verbannen
 4. zullen verbannen
 5. zullen verbannen
 6. zullen verbannen
o.v.t.t.
 1. zou verbannen
 2. zou verbannen
 3. zou verbannen
 4. zouden verbannen
 5. zouden verbannen
 6. zouden verbannen
diversen
 1. verban!
 2. verbant!
 3. verband
 4. verbannend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for verbannen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
ban ban; boycot; exportverbod; kerkban; uitvoerverbod; verbod
exile asielzoeker; balling; banneling; refugié; uitgewekene; verstotene; vluchteling
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
ban bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen schorsen; suspenderen; verbieden
banish bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen uitwijzen
dispel bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen verdrijven; verjagen; wegdrijven; wegjagen
drive away bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen wegrijden
drive off bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen
drive out bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen
exile bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen
exorcise bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen
exorcize bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen
expel bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen afscheiden; afvoeren; diskwalificeren; lozen; royeren; uitdrijven; uitscheiden; uitsluiten; uitstoten; uitwerpen; verdrijven; verjagen; wegdrijven; wegjagen
ostracise bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen
ostracize bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen
repel bannen; bezweren; uitbannen; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen

Wiktionary: verbannen

verbannen
verb
 1. iemand van regeringswege dwingen een bepaald gebied te verlaten
verbannen
verb
 1. banish
 2. to send into exile
 3. to cast out
 4. banish or exclude
 5. to exile

Cross Translation:
FromToVia
verbannen banish; exile bannircondamner une personne à sortir d’un pays, à être chasser ou transporter hors d’un territoire, avec défense d’y rentrer.
verbannen exile exilerenvoyer en exil.

Traducciones relacionadas de verband