Neerlandés

Traducciones detalladas de uiting de neerlandés a español

uiting:

uiting [de ~ (v)] sustantivo

  1. de uiting
    la sentencia; la exposición; la manifestación; la declaración de testigo; la referencia; la explicación; la expresión; la declaración; la comunicación; el testimonio; la articulación; la pronunciación; la mención; la afirmación

Translation Matrix for uiting:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
afirmación uiting aanneming; affirmatie; bevestiging; bewering; confirmatie; het uitspreken; stelling; uitspraak
articulación uiting afdeling; articulatie; betoog; departement; detachement; geleding; gewricht; het uitspreken; lid; lidmaat; lul; opheldering; penis; piemel; pik; roede; sectie; tak; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitspraak; verbinding van beenderen; verbinding van lichaamsdelen; verduidelijking; verklaring
comunicación uiting aaneenkoppeling; aaneensluiting; aangifte; aankondiging; aansluiting; band; bekendmaking; bereikbaarheid; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; gewag; het uitspreken; informatie; kennisgeving; koppeling; liaison; link; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; opheldering; publicatie; publikatie; relaas; relatie; ruchtbaarheid; samenhang; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verband; verbinding; verklaring; vermelding; verwittiging
declaración uiting aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondigen; aanmelding; afkondiging; bekendmaken; bekendmaking; bepalen; beschikken; declaratie; ellips; het uitspreken; inschrijving; melden; melding; meningsuiting; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; uitspraak; verklaring; verordenen; verwoording; voorschrijven
declaración de testigo uiting getuigenis; getuigenverklaring; het uitspreken; testimonium; uitspraak; verklaring
explicación uiting basis; basislijn; beginsel; beredenering; beweegreden; drijfveer; duiding; fundament; fundering; gedachtegang; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; het uitspreken; informatie; interpretatie; kennisoverdracht; motief; motivatie; nadere uitleg; opheldering; principe; reden; redenering; toelichting; uiteenzetting; uitgangspunt; uitgangsvorm; uitleg; uitspraak; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; veronderstelling; vertaling; vertolking; vertrekpunt; vrijbrief
exposición uiting etalering; expositie; happening; het uitspreken; kijkdag; open dag; opheldering; performance; show; tentoonstelling; tijdmeting; tijdopname; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitspraak; uitstalling; verduidelijking; verklaring; voorstelling
expresión uiting aangezicht; aanzien; buitenkant; expressie; gedaante; gelaat; gelaatsuitdrukking; gezichtsuitdrukking; het uitspreken; type; uitdrukking; uiterlijk; uitspraak; verschijning; vertoon; verwoording; voorkomen; vorm
manifestación uiting afkondiging; bekendmaking; betoging; bijeenkomst; demonstratie; het uitspreken; laten zien; manifestatie; onthulling; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; samenkomst; uitspraak; vergadering; zitting
mención uiting aangifte; aankondiging; bericht; bevestiging; bewering; declaratie; het uitspreken; mededeling; melding; opheldering; ruchtbaarheid; statement; toelichting; toespeling; uitlegging; uitspraak; verklaring; verwijzing
pronunciación uiting betoog; het uitspreken; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitspraak; verduidelijking; verklaring
referencia uiting aanbeveling; aankondiging; aanprijzing; bericht; getuigschrift; handelsreferentie; het uitspreken; kamprechter; melding; recommandatie; referentie; scheidsman; scheidsrechter; toespeling; uitspraak; verwijsbrief; verwijsbriefje; verwijzing
sentencia uiting aanhaling; aforisme; arrest; articulatie; citaat; gezegde; het uitspreken; oordeelvelling; quote; redekundig gezegde; schuldig verklaring; uitspraak; veroordeling; vonnis; zinspreuk
testimonio uiting getuigenis; getuigenverklaring; het uitspreken; testimonium; uitspraak; verklaring
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
expresión expressie

Palabras relacionadas con "uiting":

  • uitingen

Wiktionary: uiting


Cross Translation:
FromToVia
uiting expresión; articulación; pronunciación utterance — an act of uttering
uiting locución; término; expresión locution — linguistique|fr Unité fonctionnelle du langage, composée de plusieurs mots graphiques, appartenant à la langue et devant être apprise en tant que forme globale non divisible.

Traducciones relacionadas de uiting