Neerlandés

Traducciones detalladas de beschouwing de neerlandés a español

beschouwing:

beschouwing [de ~ (v)] sustantivo

  1. de beschouwing (observatie)
    la observación; la consideración; la meditaciones
  2. de beschouwing (visie; inzicht)
    la visión; la perspectiva; el entendimiento; la discernimiento; la comprensión; la interpretación; la opinión; la posición; la versión; el punto de vista; la versiones; la opiniones; la interpretaciones; el modo de ver; la toma de posición

Translation Matrix for beschouwing:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
comprensión beschouwing; inzicht; visie bewustzijn; brein; doorzicht; inzicht; rede; verstand; verstandhouding
consideración beschouwing; observatie afwegen; afweging; barmhartigheid; bespiegeling; clementie; compassie; consideratie; eerbaarheid; emotionaliteit; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; gevoeligheid; gevoeligheid mbt het betamelijke; goedertierenheid; inschikkelijkheid; keurigheid; kiesheid; mededogen; mildheid; netheid; overdenking; overdenking met commentaar; overwegen; overweging; toegeeflijkheid; toegevendheid; welwillendheid
discernimiento beschouwing; inzicht; visie brein; doorzicht; goed werkend oog; hersens; intelligentie; inzicht; kenbaarheid; scherpziendheid; verstand
entendimiento beschouwing; inzicht; visie bewustzijn; brein; brille; denkvermogen; doorzicht; geest; genie; hersens; intellect; intelligentie; inzicht; overeenstemming; rede; samenspel; vernuft; verstaanbaarheid; verstand
interpretaciones beschouwing; inzicht; visie interpretatie; vertaling; vertolking
interpretación beschouwing; inzicht; visie denkbeeld; duiding; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opheldering; opinie; opvatting; standpunt; toelichting; tolken; uitbeelding; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; verpersonificatie; versie; vertaling; vertolking; visie; zienswijze
meditaciones beschouwing; observatie bespiegeling; dagdromen; gemijmer; gepeins; gepieker; geprakkizeer; overdenking met commentaar
modo de ver beschouwing; inzicht; visie denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; manier van kijken; mening; meningsuiting; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; perspectief; standpunt; visie; zienswijs; zienswijze
observación beschouwing; observatie aanmerking; aanschouwen; aanschouwing; apperceptie; bemerking; ellips; herkennen; het uitspreken; meningsuiting; observatie; observeren; opmerking; perceptie; uitlating; uitspraak; waarnemen; waarneming; zien
opiniones beschouwing; inzicht; visie
opinión beschouwing; inzicht; visie aanhaling; adviesraad; articulatie; begrip; benul; bewustzijn; brein; citaat; denkbeeld; doorzicht; dunk; ellips; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; het uitspreken; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; oordeelvelling; opinie; opvatting; overtuiging; quote; raad; rede; standpunt; uitlating; uitspraak; vaststaande mening; verstand; visie; vonnis; zienswijze
perspectiva beschouwing; inzicht; visie afwachting; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; hoop; invalshoek; kans; kijk; oogpunt; panorama; perspectief; prospect; standpunt; toekomst; uitzicht; vergezicht; verwachting; vooruitzicht; vue; zicht; zienswijs
posición beschouwing; inzicht; visie bewering; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; ligging; locatie; oogpunt; perspectief; plaats; plek; positie; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; zienswijs
punto de vista beschouwing; inzicht; visie begrip; benul; denkbeeld; gedachte; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijs; zienswijze
toma de posición beschouwing; inzicht; visie bewering; gezindheid; houding; overtuiging; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; vaststaande mening
versiones beschouwing; inzicht; visie interpretatie; vertaling; vertolking
versión beschouwing; inzicht; visie bericht; interpretatie; lezing; referaat; versie; verslag; vertaling; vertolking
visión beschouwing; inzicht; visie benadering; benaderingswijze; denkbeeld; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtspunt; gezichtsvermogen; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; luchtspiegeling; mening; oordeel; openbare publicatie; opinie; optiek; opvatting; publicatie; publikatie; schim; spook; spookverschijning; standpunt; uitgave; uitgifte; verschijning; visie; zienswijze

Wiktionary: beschouwing

beschouwing
noun
  1. het onder ogen nemen van iets