Neerlandés

Traducciones detalladas de bitsheid de neerlandés a español

bitsheid:

bitsheid [de ~ (v)] sustantivo

  1. de bitsheid
    la sequedad
  2. de bitsheid (kattigheid; vinnigheid)
    la agudeza; la aspereza; la sequedad; la acritud; la brusquedad; el genio áspero

Translation Matrix for bitsheid:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
acritud bitsheid; kattigheid; vinnigheid bitsigheid; felheid; geslepenheid; gewiekstheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht; pinnigheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; spitsheid
agudeza bitsheid; kattigheid; vinnigheid adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; bitsigheid; brein; canard; doorzicht; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; goed werkend oog; goochemheid; grap; grol; hersens; intelligentie; inzicht; kwinkslag; pienterheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; scherpziendheid; scherpzinnigheid; scherts; schranderheid; slagvaardigheid; slimheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; uitgeslapenheid; verstand
aspereza bitsheid; kattigheid; vinnigheid barsheid; bitsigheid; felheid; grofheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht; puntig zijn; puntigheid; ruigheid; ruw van makelij; scherpheid; scherpte; snibbigheid; spitsheid
brusquedad bitsheid; kattigheid; vinnigheid barsheid; bitsigheid; bruskheid; bruuskheid; felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht
genio áspero bitsheid; kattigheid; vinnigheid bitsigheid
sequedad bitsheid; kattigheid; vinnigheid bitsigheid; dorheid; droogheid; droogte; schraalheid

Palabras relacionadas con "bitsheid":


Wiktionary: bitsheid


Cross Translation:
FromToVia
bitsheid acritud; agrura aigreurqualité de ce qui est aigre, acide, notamment pour un aliment.

bits:


Translation Matrix for bits:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
avaro geldwolf; gierigaard; gladakker; knibbelaar; krent; krentenweger; oppotter; schraper; vrek
falso verkeerde
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
agresivo bits; kattig; pinnig; spinnig aanvallend; agressief; bitter teleurgesteld; fel; felle; gebeten; gewelddadig; hanig; meedogenloos; offensief; onderdrukt; opgekropt; pinnig; scherp; snibbig; verbeten; verbitterd; verkropt; vinnig; vlijmend; wreed
avaro bits; kattig; pinnig; spinnig gierig; inhalig; krenterig; schraperig; vrekkig
avispado bits; kattig; pinnig; spinnig adrem; arglistig; berekenend; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gis; goochem; kien; leep; link; listig; raak; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; uitgeslapen
brusco bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig abrupt; agressief; bitter teleurgesteld; bot; bruusk; eensklaps; fel; felle; gewelddadig; hanig; hard; hardhandig; ineens; kortaf; korzelig; meedogenloos; nors; onderdrukt; ongedacht; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onzacht; opeens; opgekropt; pinnig; plots; plotseling; plotsklaps; ruw; scherp; schielijk; snauwend; snibbig; verbeten; verbitterd; verkropt; vinnig; vlijmend; wreed; wrevelig; zonder omhaal
con brusquedad bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig
cáustico bits; kattig; pinnig; spinnig bijtend; bijtende; bitter teleurgesteld; doordringend; fel; felle; gemeen; gierig; inbijtend; inhalig; invretend; inwerkend; krenterig; met sarcasme; onderdrukt; opgekropt; sarcastisch; scherp; schraperig; verbeten; verbitterd; verkropt; vlijmend; vlijmscherp; vrekkig
de forma arisca bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig
desabrido bits; kattig; pinnig; spinnig akelig; beklagend; bokkig; brommerig; chagrijnig; eentonig; eigenwijs; eigenzinnig; eng; flauw; flauwtjes; gemelijk; griezelig; hardhoofdig; humeurig; kil; knorrig; koppig; korzelig; koud en vochtig; monotoon; mopperig; negatief; nors; nurks; onappetijtelijk; onprettig; onsmakelijk; onwillig; saai; sikkeneurig; sinister; slaapverwekkend; slecht gehumeurd; stuurs; tegendraads; walgelijk; weerbarstig; weerspannig; wrevelig; zeurderig; zwak; zwakjes
falso bits; kattig; pinnig; spinnig achterbaks; arglistig; argwaan opwekkend; bedriegelijk; boefachtig; boosaardig; doortrapt; duister; duivelachtig; duivels; ernaast; fout; foutief; gedwongen; gefingeerd; geforceerd; gehaaid; gemaakt; gemaakte gevoelens; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; huichelachtig; in het geniep; kwaadaardig; kwaadwillig; leep; leugenachtig; link; listig; louche; met slechte intentie; min; mis; nagemaakt; nep; niet echt; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbetrouwbaar; onecht; ongebruikt; ongeopend; onguur; onjuist; onnatuurlijk; onoprecht; onwaar; onwaarachtig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; ten onrechte; tweetongig; uitgekookt; vals; verdacht; verkeerd; vervalst
irritable bits; kattig; pinnig; spinnig aangebrand; gevoelig; humeurig; korzelig; kregel; lichtgeraakt; prikkelbaar
seco bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig bruusk; dor; droge; droog; kortaf; nors; onzacht; opgedroogd; verdord
áspero bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig doordringend; geaccidenteerd; gevat; hees; hobbelig; indringend; koppig; oneffen; ongelijkmatig; onwillig; puntig; ruige; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpzinnig; schofterig; schor; schrander; slim; snedig; tegendraads; uitgeslapen; vlijmend; vlijmscherp; week; weerbarstig; weerspannig; zwak

Palabras relacionadas con "bits":


Wiktionary: bits


Cross Translation:
FromToVia
bits sarcástico; cáustico; áspero acrimonious — sharp and harsh
bits afilado; agudo perçant — Qui percer, qui pénétrer.