Neerlandés

Traducciones detalladas de confessie de neerlandés a español

confessie:

confessie [de ~ (v)] sustantivo

  1. de confessie (geloofsovertuiging; geloof; gezindheid; gezindte)
    la religión; el crédito; la convicción religiosa; el culto; la creencias; la doctrina; la creencia; la inclinación; la convicciones
  2. de confessie (biecht)
    la confesión

Translation Matrix for confessie:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
confesión bekennen; biecht; confessie bekentenis; belijdenis; geloofsbekentenis; geloofsbelijdenis; gemoedsuiting; ontboezeming
convicciones confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte filosofie; geloof; godsdienst; religie; wijsbegeerte
convicción religiosa confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte geloof; godsdienst; religie
creencia confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte confidentie; droombeeld; fiducie; geloof; godsdienst; hersenschim; illusie; religie; schijnbeeld; vertrouwen; waan
creencias confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte filosofie; geloof; godsdienst; religie; wijsbegeerte
crédito confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte bezit; bezitting; bezittingen; credit; eigendom; geldlening; geldverstrekking; goederen; have; hypotheek; krediet; kredietverlening; lening
culto confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte aanbidden; beschaafde; cultus; eerbied; eerbiedigen; geloof; godsdienst; godsdienstoefening; godsdienstplechtigheid; godsverering; religie; verering; verheerlijking; verheffen
doctrina confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte geloofsleer; leer; leerstelling; leerstelsel; leerstuk; leersysteem; lering
inclinación confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte afgang; berm; buiging; declinatie; dijkhelling; draaiing; genegenheid; geneigdheid; gerichtheid; gerichtheid op; gezindheid; glooiing; hang; helling; inclinatie; inzakking; kromming; neiging; nijging; oriëntatie; oriëntatie op; overtuiging; scheefheid; scheefte; schuinheid; schuinte; steilte; talud; tendentie; vaststaande mening
religión confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte geloof; godsdienst; religie
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
culto alcoholisch; beschaafd; fatsoenlijk; geciviliseerd; gecultiveerd; geestrijk; geleerd; geschoold; netjes; onderwezen; ontwikkeld; rijk aan alcohol; welgemanierd; welopgevoed

Palabras relacionadas con "confessie":

  • confessies