Neerlandés

Traducciones detalladas de eindpunt de neerlandés a español

eindpunt:

eindpunt [het ~] sustantivo

 1. het eindpunt (reisbestemming; bestemming; doel)
  el destino de viaje; el destino; el destino final
 2. het eindpunt (afstand; distantie)
  la distancia
 3. het eindpunt (finishlijn; finish; einde; meet; eindstreep)
  el punto final; la cinta de llegada; el fin; el afinado; la llegada; la marca; el acabado; el final; la terminación; el barniz; la línea de llegada
 4. het eindpunt (uiteindelijke doel; bestemming; eindstation; eindhalte)
  el destino final
 5. het eindpunt

Translation Matrix for eindpunt:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
acabado einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet afkrijgen; afwerking; fineer
afinado einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet
barniz einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet fineer; glanslak; glansverf; heiigheid; lakverf; vernis; waas
cinta de llegada einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet
destino bestemming; doel; eindpunt; reisbestemming bestemming; buurtschap; doel; doelvoorziening; fortuin; fortuintje; gat; geadresseerde; gehucht; geluk; gelukkigheid; het gelukkig-zijn; levenslot; noodlot; ongelukkig lot; toekomst; toekomsten; voorland
destino de viaje bestemming; doel; eindpunt; reisbestemming
destino final bestemming; doel; eindhalte; eindpunt; eindstation; reisbestemming; uiteindelijke doel
distancia afstand; distantie; eindpunt afstandelijkheid; bergkloof; bergspleet; gereserveerdheid; kilte; kloof; koelheid; koelte; rotskloof
extremo eindpunt buitenspeler; grens; lagereind; licht bier; limiet; pils; rand; speler buitenshuis; uiteinde; uiterste; ultra; zoom
fin einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet beëindiging; citadel; conclusie; crypte; deurslot; doel; doeleinde; doelschijf; doelstelling; einde; end; finale; graf; grafplaats; intentie; inzet; kasteel; moedwil; onderaardse gang; oogmerk; ridderkasteel; ridderslot; rustplaats; slot; slotbeschouwing; sluiting; streven; toeleg; uiteinde; volbrenging; voltooiing; voornemen
final einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet beslissende wedstrijd; beslissingswedstrijd; beëindiging; citadel; conclusie; einde; eindstrijd; finale; kasteel; laatste gedeelte; laatste opvoering; ridderkasteel; ridderslot; slot; slotbeschouwing; slotnummer; slotstuk; sluiting; sluitstuk; uiteinde
llegada einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet aankomen; arriveren; binnenkomst; entree; inkomst; intocht; intrede; komen; komst; overkomst
línea de llegada einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet
marca einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet beeldmerk; brandmerk; eigenschap; handelsmerk; herkenningsteken; kenmerk; kenteken; keurmerk; keurstempel; label; logo; markering; merk; merknaam; merkteken; onderscheidingsteken; ontvangstbewijs; record; reçu; smet; stigma; vlag; vlek; wondteken van Christus
punto final einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet
terminación einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet afbouwen; afwerking; completering; conclusie; slotbeschouwing; volbrenging; voltooiing
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
destino doel-
extremo eindpunt
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
acabado af; afgedaan; afgelopen; beëindigd; doorgekookt; gaar; gedaan; gepleegd; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; volbracht; voltooid; voorbij
extremo bijzonder; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; enorm; excessief; extravagant; extreem; godgeklaagd; heel erg; hemeltergend; hogelijk; mateloos; ontiegelijk; overmatig; schandalig; schandelijk; schromelijk; ten hemel schreiend; ten zeerste; tomeloos; uitermate; uiterst; ultra; verfoeilijk; week; zeer; zeer ergerlijk; zeerste; zwak
final achterste; definitieve; finaal; laatste; ten slotte; uiteindelijk

Palabras relacionadas con "eindpunt":

 • eindpunten