Neerlandés

Traducciones detalladas de flink de neerlandés a español

flink:

flink adj.

 1. flink (stoer)
 2. flink (beduidend; behoorlijk; aanzienlijk; )
 3. flink (fysiek sterk; sterk; krachtig; stevig; ferm)
 4. flink (trots; groots; glorieus; fier; prat)
 5. flink (stevig gebouwd; solide; stevig; )
 6. flink (potig; stevig; fors)
 7. flink (fiks; stevig; ferm)
 8. flink (moreel sterk; moedig; dapper; ferm)

flink

 1. flink

Translation Matrix for flink:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bastante aardig wat
fuerte citadel; deurslot; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot; sterke kant; sterke zijde
justo eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
mayor majoor; nestor; oudste; oudste van een groep personen; senior
notable notabel; notabele
orgullo eer; eergevoel; fierheid; hoogmoedigheid; hovaardigheid; hovaardij; trots
poderoso gezaghebber; gezagsdrager
presumido bluffer; dikdoener; hol vat; leeg vat; opschepper; opscheppers; pocher; praatjesmakers; snoever; snoevers; windbuil; windbuilen
resistente verzetsstrijder
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
enérgico dapper; ferm; flink; fysiek sterk; krachtig; moedig; moreel sterk; sterk; stevig actief; beweeglijk; daadkrachtig; doortastend; drastisch; dynamisch; energiek; ferm; geanimeerd; gespierd; heftig; intens; intensief; krachtdadig; krachtig; levendig; levenskrachtig; levensvatbaar; met een krachtige uitwerking; onbeheerst; onstuimig; sterk; vief; vitaal; vol fut
- behoorlijk; fors; goed; stevig
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
justo precies goed
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
valiente flink
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
altanero fier; flink; glorieus; groots; prat; trots aanmatigend; arrogant; belerend; frikkerig; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ingebeeld; neerbuigend; pedant; schoolmeesterachtig; trots; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
altivo fier; flink; glorieus; groots; prat; trots aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; ondoordringbare; onontvankelijk; trots; uit de hoogte; vanuit de hoogte; verlagend; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
asombroso aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors curieus; fenomenaal; groots; imponerend; imposant; indrukwekkend; merkwaardig; miraculeus; ongelofelijk; ontzaggelijk; ontzagwekkend; opzienbarend; overdonderend; overweldigend; toepasselijk; treffend; verbazend; verbazingwekkend; verbijsterend; verwonderend; verwonderingwekkend; verwonderlijk; vreemd; wonderbaar; wonderbaarlijk; wonderlijk
bastante aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; stoer basta; behoorlijk; behoorlijke; bevredigend; danig; duchtig; enigermate; enigszins; genoeg; genoegzaam; iets; ietwat; menig; nogal; nogal wat; redelijk; redelijke; sufficiënt; tamelijk; tamelijk veel; tamelijke; toereikend; voldoende; vrij veel; vrij wat
con firmeza dapper; ferm; fiks; flink; moedig; moreel sterk; stevig manhaftig; vastbesloten
con fuerza dapper; ferm; fiks; flink; moedig; moreel sterk; stevig breed; dapper; fors; heldhaftig; heroïsch; kloek; manhaftig; moedig; onverschrokken; stout; stoutmoedig; uit de kluiten gewassen
considerable aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; ferm; fiks; flink; fors; stevig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; betrekkelijk; danig; duchtig; gedecideerd; kordaat; noemenswaardige; nogal; nogal wat; redelijk; relatief; resoluut; substantieel; tamelijk; tamelijk veel; vastberaden; vrij veel; vrij wat
considerablemente aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; ferm; fiks; flink; fors; stevig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; betrekkelijk; gedecideerd; kordaat; relatief; resoluut; substantieel; vastberaden
duradero ferm; fiks; flink; stevig blijvend; de hele tijd; duurzaam; hecht; langjarig; veeljarig; voortdurend
enorme aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors angstwekkend; buiten proportie; enorm; enorm groot; enorme; fantastisch; formidabel; geducht; geweldig; gigantisch; groot; groots; grootschalig; heel erg; heel groot; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; onmetelijk; onnoembaar; onoverzienbaar; ontiegelijk; ontzaglijk; ontzettend groot; prachtig; reusachtig; reuze; schromelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; week; weids; zeer groot; zwak
enormemente aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors buiten proportie; enorm; groot; groots; grootschalig; heel erg; in zeer hoge mate; ontiegelijk; reuze; schromelijk; week; zielsveel; zwak
enérgicamente dapper; ferm; flink; fysiek sterk; krachtig; moedig; moreel sterk; sterk; stevig
firme ferm; fiks; flink; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd beslist; besluitvaardig; breed; degelijke; doortastend; ferm; fors; gedecideerd; geheid; hecht; kordaat; krachtdadig; krachtig; onbuigzaam; ongetwijfeld; onverzettelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; resoluut; stabiel; standvastig; stevig; stijfkoppig; stug; taai; uit de kluiten gewassen; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; volhardend; zeker
firmemente ferm; fiks; flink; stevig
fisicamente fuerte ferm; flink; fysiek sterk; krachtig; sterk; stevig
fornido ferm; fiks; flink; fors; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd fors; forse; gespierd; grofgebouwd; intens; intensief; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; potig; robuust; stevig; struis; zwaar; zwaargebouwd
fuerte dapper; ferm; fiks; flink; fysiek sterk; krachtig; moedig; moreel sterk; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd bitter teleurgesteld; blijvend; breed; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; felle; fors; grimmig; hard; hardop; heldhaftig; heroïsch; hoog; indringend; intens; intensief; keihard; kloek; krachtig; luid; massief; met een krachtige uitwerking; met hoge snelheid; moedig; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; potig; robuust; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; stevig; stout; stoutmoedig; straf; struis; uit de kluiten gewassen; verbeten; verbitterd; verkropt; zwaar; zwaargebouwd
fuerte moralmente dapper; ferm; flink; moedig; moreel sterk
fuertemente ferm; fiks; flink; stevig breed; fors; uit de kluiten gewassen
gallardo dapper; ferm; flink; moedig; moreel sterk aanmatigend; arrogant; beslist; besluitvaardig; gedecideerd; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; kordaat; neerbuigend; resoluut; uit de hoogte; vastberaden; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
glorioso fier; flink; glorieus; groots; prat; trots betoverend; glorierijk; luisterrijk; lustrijk; magnifiek; prachtig; riant; roemrijk; roemvol; schitterend
gran aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors breed; enorm; fors; groot; groots; grootschalig; heel erg; in zeer hoge mate; reuze; uit de kluiten gewassen
grande aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; fier; flink; fors; glorieus; groots; prat; trots breed; edelmoedig; enorm; fantastisch; fors; genereus; geweldig; gigantisch; grandioos; groot; groots; grootschalig; gul; heel erg; immens; imponerend; imposant; in zeer hoge mate; indrukwekkend; kolossaal; magnifiek; massief; mild; ontzagwekkend; potig; reusachtig; reuze; robuust; royaal; ruimhartig; schitterend; struis; uit de kluiten gewassen; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk; vrijgevig; weids; zeer groot; zwaar; zwaargebouwd
grandioso fier; flink; glorieus; groots; prat; trots betoverend; edelmoedig; fabelachtig; fantastisch; fenomenaal; gaaf; genereus; geweldig; grandioos; groots; gul; imponerend; imposant; indrukwekkend; krankzinnig; legendarisch; luisterrijk; magnifiek; mild; ontzagwekkend; prachtig; puik; reuze; riant; royaal; ruimhartig; schitterend; te gek; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk; vrijgevig; waanzinnig; weids; wijs
imponente aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanzienlijk; deftig; edelmoedig; fantastisch; fier; gedenkwaardig; genereus; geweldig; grandioos; groots; gul; heugelijk; imponerend; imposant; indrukwekkend; magnifiek; majestueus; memorabel; mild; nobel; ontzaggelijk; ontzagwekkend; overdonderend; overweldigend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; royaal; ruimhartig; schitterend; statig; trots; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk; vorstelijk; vrijgevig
importante aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; adelijk; beduidend; befaamd; behoorlijk; belangrijk; belangrijke; beroemd; corpulent; cruciaal; deftig; dik; doorluchtig; eerbiedwaardig; elementair; essentieel; geacht; gedistingeerd; gewichtig; gezet; hooggeplaatst; hooggezeten; hoogverheven; illuster; important; lijvig; noodzakelijk; prominent; royaal; statig; substantieel; van belang; vereist; verheven; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; vorstelijk; waardig; zwaarlijvig
inmenso aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors enorm; gigantisch; groot; groots; grootschalig; heel erg; heel groot; immens; in zeer hoge mate; kolossaal; onafzienbaar; onmeetbaar; onmetelijk; onoverzienbaar; ontzaglijk; reusachtig; reuze; weids; zeer groot
inquebrantable ferm; fiks; flink; stevig bikkelhard; halsstarrig; hardhoofdig; keihard; koppig; onbreekbaar; onbuigzaam; onverzettelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; stijfhoofdig; stijfkoppig; vasthoudend; volhardend
intrépido dapper; ferm; flink; moedig; moreel sterk beslist; doortastend; ferm; koelbloedig; kordaat; krachtdadig; krachtig; onversaagd; onverschrokken; standvastig; zonder angst; zonder vrees
irrefutable ferm; fiks; flink; stevig onomstotelijk; ontegenzeggelijk; onwankelbaar; onweerlegbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vast en zeker; vasthoudend; volhardend
justo ferm; fiks; flink; stevig afgepast; billijk; contemplatief; correct; eerlijk; fair; fideel; gegrond; geldig; gepast; gerechtvaardigd; geschikt; gewettigd; goed; juist; keurig; kuis; net; net aan; netjes; openhartig; oprecht; precies; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; rein; rondborstig; schappelijk; schoon; terecht; trouwhartig; valide; wetmatig; wettig
magnífico fier; flink; glorieus; groots; prat; trots aanlokkelijk; beeldschoon; betoverend; briljant; edelmoedig; excellent; fantastisch; gaaf; genereus; geweldig; glansrijk; goddelijk; grandioos; groots; gul; heerlijk; hemels; imponerend; imposant; indrukwekkend; lekker; luisterrijk; magnifiek; mieters; mild; ontzagwekkend; oogverblindend; paradijselijk; prachtig; puik; riant; royaal; ruimhartig; schitterend; smakelijk; subliem; superbe; tof; uitgelezen; uitgezocht; uitmuntend; uitnemend; uitstekend; verblindend; verlokkend; verrukkelijk; voortreffelijk; vrijgevig; weids; wonderschoon; zalig
mayor aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors breed; enorm; fors; groot; grootste; groter; grotere; heel erg; hoger; hogere; in zeer hoge mate; ouder; oudere; reuze; uit de kluiten gewassen
musculoso ferm; fiks; flink; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd fors; gespierd; intens; intensief; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; potig; robuust; struis; zwaar; zwaargebouwd
muy fuerte dapper; ferm; flink; moedig; moreel sterk beslist; besluitvaardig; erg; fel; gedecideerd; heftig; hevig; intens; intensief; keihard; knalhard; kordaat; krachtig; met een krachtige uitwerking; resoluut; reuzensterk; vastberaden
notable aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; stoer aanzienlijk; befaamd; behoorlijk; beslist; besluitvaardig

Palabras relacionadas con "flink":

 • flinkheid, flinker, flinkere, flinkst, flinkste, flinke

Sinónimos de "flink":


Antónimos de "flink":


Definiciones relacionadas de "flink":

 1. nogal groot1
  • dat is al een flinke jongen1
 2. erg, zeer1
  • het was flink koud buiten1
 3. wie zich goed houdt als hij iets vervelends meemaakt1
  • hij is erg flink geweest1

Wiktionary: flink

flink
adjective
 1. stevig van lichaamsbouw
 2. groot van afmeting of hoeveelheid
 3. sterk van karakter

Cross Translation:
FromToVia
flink capaz; apto; competente tüchtig — zu etwas geeignet, in der Lage
flink sólido solide — physique|fr Qui a de la consistance.

Traducciones relacionadas de flink