Resumen
Neerlandés a español:   más información...
  1. geestverschijning:


Neerlandés

Traducciones detalladas de geestverschijning de neerlandés a español

geestverschijning:

geestverschijning [de ~ (v)] sustantivo

  1. de geestverschijning (geest; verschijning; schim; spookverschijning; spook)
    el fantasma; el duende; la visión; la aparición; la comparecencia; el espectro; el espantajo

Translation Matrix for geestverschijning:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aparición geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning aantal gekomen personen; aanzien; afkondiging; bekendmaking; exterieur; figuur; gedaante; gestalte; openbaarmaking; openbare publicatie; opkomst; postuur; proclamatie; publicatie; publikatie; schim; uitgave; uitgifte; verschijnen; verschijning; verschijningsvorm; visioen; vorm
comparecencia geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie
duende geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning
espantajo geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning
espectro geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning droombeeld; gamma; hersenschim; illusie; scala; schrikbeeld; spectrum; spookbeeld; waaier
fantasma geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning droombeeld; fantoom; gedaante; hallucinatie; hersenschim; illusie; rondwarende schaduwen; schaduwen; schijnbeeld; schim; schimmen; schrikbeeld; spook; spookbeeld; spookgestalte; spookverschijning; zinsbegoocheling
visión geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning benadering; benaderingswijze; beschouwing; denkbeeld; droomgezicht; fata morgana; gedaante; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtspunt; gezichtsvermogen; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; luchtspiegeling; mening; oordeel; openbare publicatie; opinie; optiek; opvatting; publicatie; publikatie; schim; standpunt; uitgave; uitgifte; visie; zienswijze

Palabras relacionadas con "geestverschijning":

  • geestverschijningen