Neerlandés

Traducciones detalladas de gezichtspunt de neerlandés a español

gezichtspunt:

gezichtspunt [het ~] sustantivo

  1. het gezichtspunt (zienswijze; opvatting; visie; )
    el juicio; la interpretación; la opinión; el pensamiento; el aspecto; el concepto; la concepción; la visión; el punto de vista; el modo de ver; la manera de pensar; la idea
  2. het gezichtspunt (standpunt; zienswijs; perspectief; )
    la posición; el enfoque; la perspectiva; el punto de vista; el ángulo de incidencia; el aspecto; el modo de ver; el ángulo visual; el modo de ver las cosas

Translation Matrix for gezichtspunt:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aspecto denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; standpunt; visie; zienswijs; zienswijze aanblik; aangezicht; aanzicht; aanzien; aspect; buitenkant; facet; gedaante; gelaat; gezicht; kijk; opzicht; panorama; prospect; type; uiterlijk; uitzicht; vergezicht; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm; vue; zicht
concepción denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze verwekking; voortbrenging
concepto denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; mening; mentale voorstelling; notie; opinie; overtuiging; vaststaande mening
enfoque gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs afstelling; instelling; scherpstelling
idea denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bedoeling; beduidenis; beduiding; begrip; benul; besef; betekenis; bewustzijn; denkbeeld; doorzicht; fantasie; gedachte; gezindheid; idee; intelligentie; inzicht; mening; mentale voorstelling; notie; opinie; overtuiging; overval; pienterheid; schranderheid; slimheid; vaststaande mening; verbeelding
interpretación denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze beschouwing; duiding; interpretatie; inzicht; lezing; opheldering; toelichting; tolken; uitbeelding; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; verpersonificatie; versie; vertaling; vertolking; visie
juicio denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze articulatie; beoordeling; denkvermogen; geding; geestvermogen; gerechtszitting; gezindheid; het uitspreken; inleiding; intellect; introductie; meningsuiting; oordeel; oordeelvelling; overtuiging; procedure; proces; proloog; rechtsgeding; rechtszaak; rede; uitspraak; vaststaande mening; verstand; verstandelijk vermogen; vonnis; vonnisspreking; voorbericht; voorwoord
manera de pensar denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachtewereld; ideeënwereld; manier van denken
modo de ver denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; standpunt; visie; zienswijs; zienswijze beschouwing; inzicht; manier van kijken; mening; meningsuiting; oordeel; opinie; overtuiging; visie
modo de ver las cosas gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs
opinión denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanhaling; adviesraad; articulatie; begrip; benul; beschouwing; bewustzijn; brein; citaat; denkbeeld; doorzicht; dunk; ellips; gedachte; gezindheid; het uitspreken; idee; inzicht; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; oordeelvelling; opinie; opvatting; overtuiging; quote; raad; rede; uitlating; uitspraak; vaststaande mening; verstand; visie; vonnis; zienswijze
pensamiento denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling
perspectiva gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs afwachting; beschouwing; gezicht; hoop; inzicht; kans; kijk; panorama; perspectief; prospect; toekomst; uitzicht; vergezicht; verwachting; visie; vooruitzicht; vue; zicht
posición gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs beschouwing; bewering; houding; inzicht; ligging; locatie; plaats; plek; positie; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie
punto de vista denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; standpunt; visie; zienswijs; zienswijze begrip; benul; beschouwing; denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; inzicht; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; vaststaande mening; visie; zienswijze
visión denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze benadering; benaderingswijze; beschouwing; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtsvermogen; invalshoek; inzicht; luchtspiegeling; openbare publicatie; optiek; publicatie; publikatie; schim; spook; spookverschijning; uitgave; uitgifte; verschijning; visie
ángulo de incidencia gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs benadering; benaderingswijze; invalshoek; optiek
ángulo visual gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs benadering; benaderingswijze; invalshoek; optiek

Palabras relacionadas con "gezichtspunt":

  • gezichtspunten

Wiktionary: gezichtspunt

gezichtspunt
noun
  1. de manier waarop iets wordt bekeken, oogpunt