Neerlandés

Traducciones detalladas de grondslag de neerlandés a español

grondslag:

grondslag [de ~ (m)] sustantivo

 1. de grondslag (bouwfundament; fundering; fundament)
  el cimientos; el fundamento
 2. de grondslag (grondbeginsel; principe; uitgangspunt; )
  el fundamento; el principio básico; la base; el punto de partida; la regla fundamental
 3. de grondslag (uitgangspunt; principe; vertrekpunt; )
  el principio; el punto de partida; la motivación; la base; la razón; el punto de arranque; el fondo; el subsuelo; la idea básica; la explicación; el basamento; la parte de abajo; la idea fundamental; el móvil; el punto de salida
 4. de grondslag (uitgangspunt; vertrekpunt; grondgedachte; )
  la premisa; el punto de arranque

Translation Matrix for grondslag:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
basamento basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt gewelf; grondvlak; kelder; onderstuk; steunpunt; steunstation
base basis; basisbeginsel; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondbeginsel; grondbegrip; grondgedachte; grondlijn; grondregel; grondslag; grondstelling; hoeksteen; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt achterban; akker; base; bouwland; eerste laag verf; grond; grondlaag; grondmuur; grondverf; grondvlak; honk; ondergrond; onderlaag; onderstuk; startpunt; steunpunt; steunstation; thuisbasis; veld; vertrekpunt; woonplaats
cimientos bouwfundament; fundament; fundering; grondslag grondvlak; onderstuk
explicación basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt beredenering; beweegreden; drijfveer; duiding; gedachtegang; het uitspreken; informatie; interpretatie; kennisoverdracht; motief; motivatie; nadere uitleg; opheldering; reden; redenering; toelichting; uiteenzetting; uiting; uitleg; uitspraak; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; vertaling; vertolking; vrijbrief
fondo basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt achtergrond; achtergrondpagina; achterplaats; dieptepunt; diepterecord; grondlaag; grondvlak; laagtepunt; laagterecord; ondergrond; onderlaag; onderstuk; steunpunt; steunstation
fundamento basis; basisbeginsel; beginsel; bouwfundament; fundament; fundering; grondbeginsel; grondbegrip; grondregel; grondslag; grondstelling; hoeksteen; principe; uitgangspunt axioma; dogma; geloofsartikel; gewelf; grondeigenschap; grondlaag; grondstelling; kelder; onderlaag
idea básica basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt basisidee; centraal idee; grondgedachte; hoofdgedachte
idea fundamental basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt basisidee; centraal begrip; centraal idee; grondgedachte; hoofdbegrip; hoofdgedachte
motivación basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt beweegreden; drijfveer; motief; motivatie; opheldering; reden; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring
móvil basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt beweegredenen; drijfveren; stimulansen
parte de abajo basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt grondvlak; ondereinde; onderkant; onderstuk
premisa basis; beginsel; fundament; grond; grondgedachte; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; vertrekpunt premisse; voorwaarde
principio basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt aanvang; aanvangsfase; begin; beginne; dogma; geloofsartikel; grondstelling; hoofdstelling; ideologie; inzet; leefregel; leerbegrip; leerstelling; opening; start; stelregel; vaststaande leerstelling
principio básico basis; basisbeginsel; beginsel; fundament; grondbeginsel; grondbegrip; grondregel; grondslag; grondstelling; hoeksteen; principe; uitgangspunt basisprincipe; belangrijkste principe; dogma; geloofsartikel; hoeksteen; stelregel; vaststaande leerstelling
punto de arranque basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grond; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt centraal idee; grondgedachte; hoofdgedachte
punto de partida basis; basisbeginsel; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondbeginsel; grondbegrip; grondgedachte; grondlijn; grondregel; grondslag; grondstelling; hoeksteen; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt beginpunt; centraal idee; grondgedachte; hoofdgedachte; startpunt; vertrekpunt
punto de salida basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt
razón basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt aanleiding; beweegreden; bewustzijn; billijkheid; brein; denkvermogen; drijfveer; geest; gerechtigheid; hersens; inleiding; introductie; inzicht; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; motief; motivatie; oorzaak; proloog; recht; rede; redelijkheid; reden; relatie; schappelijkheid; verhouding; verkering; vernuft; veroorzaking; verstand; voorbericht; voorwoord
regla fundamental basis; basisbeginsel; beginsel; fundament; grondbeginsel; grondbegrip; grondregel; grondslag; grondstelling; hoeksteen; principe; uitgangspunt dogma; geloofsartikel; stelregel; vaststaande leerstelling
subsuelo basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt onderstuk
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
base houder
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
móvil actief; beweegbaar; beweeglijk; dynamisch; energiek; levendig; los; mobiel; roerend; verplaatsbaar; verzetbaar

Palabras relacionadas con "grondslag":


Wiktionary: grondslag

grondslag
noun
 1. metselwerk in de grond
 2. datgene waarop een beschouwing...

Cross Translation:
FromToVia
grondslag cimiento groundwork — foundation

Traducciones relacionadas de grondslag