Neerlandés

Traducciones detalladas de hevigheid de neerlandés a español

hevigheid:

hevigheid [de ~ (v)] sustantivo

  1. de hevigheid (intensiteit; kracht; heftigheid; felheid)
    el fuego; la fuerza; la violencia; el brío; el fervor; la intensidad; la aspereza; la profundidad; el ardor; la vehemencia; la acritud; el arrebato; el ímpetu; la impetuosidad; la brusquedad; la causticidad

Translation Matrix for hevigheid:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
acritud felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht bitsheid; bitsigheid; geslepenheid; gewiekstheid; kattigheid; pinnigheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; spitsheid; vinnigheid
ardor felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht aandrift; begeren; bruine rot; daadkracht; drift; driftstroom; elan; energie; esprit; fut; gloed; gloeiing; hartstocht; hitte; houtrot; ijver; ijverigheid; instinct; kracht; lust; momentum; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; passie; pit; puf; seksuele begeerte; smachten; verlangen; vlam; vlijt; vlijtigheid; voortgedreven vee; vuur; warmte; wensen; werklust; werkzaamheid; ziel; zucht
arrebato felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht aanval; bevlieging; drift; driftstroom; gevoel; instinct; intuïtie; ontlading; opwelling; plotselinge uitbarsting; vlaag; voortgedreven vee
aspereza felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht barsheid; bitsheid; bitsigheid; grofheid; kattigheid; puntig zijn; puntigheid; ruigheid; ruw van makelij; scherpheid; scherpte; snibbigheid; spitsheid; vinnigheid
brusquedad felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht barsheid; bitsheid; bitsigheid; bruskheid; bruuskheid; kattigheid; vinnigheid
brío felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht elan; gloed; pit; vlam; vuur
causticidad felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht bitsigheid
fervor felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht aandrift; bruine rot; daadkracht; drift; energie; enthousiasme; esprit; fut; gedrevenheid; genoegen; genot; houtrot; instinct; kracht; lust; momentum; puf; seksuele begeerte; voortgedreven vee; wellust; werklust
fuego felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht brand; drift; fik; genoegen; genot; haardvuur; hartstocht; lust; passie; vuur; vuurtje; wellust
fuerza felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht aandrift; aandrijving; capaciteit; daadkracht; dapperheid; doortastendheid; dynamiek; energie; esprit; fermheid; flinkheid; forsheid; fut; gehardheid; gestaaldheid; geweld; koenheid; kracht; krachtdadigheid; kranigheid; macht; moed; momentum; onversaagdheid; puf; sterkte; stevigheid; stoerheid; stootband; stuwkracht; vermogen; voortstuwing; voortvarendheid; werklust
impetuosidad felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht driftigheid; heftigheid; onstuimigheid; turbulentie; woeligheid
intensidad felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht felheid; gedrevenheid; ijver; ijverigheid; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; vlijt; vlijtigheid; werklust; werkzaamheid
profundidad felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht degelijkheid; diepte; gedegenheid; grondigheid
vehemencia felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht driftigheid; heftigheid
violencia felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht agressiviteit; geweld; gewelddaad; gewelddadigheid; geweldpleging; onbeheerstheid; onbesuisdheid
ímpetu felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht elan; felheid; gedrevenheid; gloed; ijver; ijverigheid; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; onbeheerstheid; onbesuisdheid; overmoed; pit; roekeloosheid; vermetelheid; vlam; vlijt; vlijtigheid; vuur; waaghalzerij; werklust; werkzaamheid
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
arrebato impulsief; in een opwelling
fuerza dapper; heldhaftig; heroïsch; kloek; moedig; onverschrokken; stout; stoutmoedig

Palabras relacionadas con "hevigheid":


hevig:


Translation Matrix for hevig:

ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
abrasador brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm
apasionado fel; heftig; hevig; verwoed bezetene; bitter teleurgesteld; fanatieke; felle; fervent; gepassioneerd; grimmig; hartstochtelijk; heetbloedig; heetgebakerd; heftig; met hevige passie; naarstig; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; stormachtig; temperamentvol; verbeten; verbitterd; verkropt; verwoed; vurig; warmbloedig
ardiendo brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm brandend; gloeiend; roodgloeiend; vlammend
ardiente brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm bezet; druk; drukbezet; fervent; geagiteerd; gepassioneerd; gloeiend; hartstochtelijk; heetbloedig; heethoofdig; heftig; levendig; met hevige passie; roodgloeiend; soppig; verhit; vurig
con intensidad heftig; hevig; intens intens; intensief
en llamas brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm
fogoso brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm soppig; verhit; vurig
impetuoso fel; heftig; hevig; verwoed heftig; onbeheerst; onstuimig
intensamente heftig; hevig; intens intens; intensief
intenso heftig; hevig; intens beslist; besluitvaardig; bezet; bitter teleurgesteld; diep; diepgevoeld; doordringend; druk; drukbezet; felle; gedecideerd; grimmig; heftig; indringend; innig; intens; intensief; kordaat; nijpend; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; resoluut; schel klinkend; scherp; smartelijk; vastberaden; verbeten; verbitterd; verkropt
muy fuerte erg; fel; heftig; hevig; krachtig beslist; besluitvaardig; dapper; ferm; flink; gedecideerd; intens; intensief; keihard; knalhard; kordaat; krachtig; met een krachtige uitwerking; moedig; moreel sterk; resoluut; reuzensterk; vastberaden
profundo heftig; hevig; intens absoluut; degelijk; diep; diepgaand; diepgravend; diepzinnig; grondig; hartgrondig; helemaal; in het geheel; indringende; ingrijpend; innig; intens; intensief; niet oppervlakkig; totaal; volkomen
vehemente fel; heftig; hevig; verwoed bitter teleurgesteld; felle; heftig; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; scherp; verbeten; verbitterd; verkropt; vlijmend; vlijmscherp
violento erg; fel; heftig; hevig; krachtig agressief; driftig; gewelddadig; intens; intensief; ontstoken; ontvlamd
virulento fel; heftig; hevig; verwoed heftig; onbeheerst; onstuimig

Palabras relacionadas con "hevig":

  • hevigheid, heviger, hevigere, hevigst, hevigste, hevige

Definiciones relacionadas de "hevig":

  1. erg sterk of fel1
    • het heeft hevig geonweerd1

Wiktionary: hevig


Cross Translation:
FromToVia
hevig angustia; congoja anguish — extreme pain