Neerlandés

Traducciones detalladas de instelling de neerlandés a español

instelling:

instelling [de ~ (v)] sustantivo

 1. de instelling (organisatie; instantie; lichaam)
  la organización; el organismo
 2. de instelling (het stichten; stichting; oprichting; vestiging)
  el establecimiento; la fundación; la erección; la constitución; la creación
 3. de instelling (inregeling; afstelling)
  el ajuste; el reglaje
 4. de instelling (mentaliteit; houding)
  la mentalidad
 5. de instelling (scherpstelling; afstelling)
  el ajuste; el enfoque
 6. de instelling (psychische toestand; stemming; gemoedsgesteldheid)
  la disposición; el estado de ánimo; el humor
 7. de instelling
  el valor
  • valor [el ~] sustantivo

Translation Matrix for instelling:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
ajuste afstelling; inregeling; instelling; scherpstelling aanpassing; afstelling; afstemmen; afstemming; bijstelling; fit; optimalisatie
constitución het stichten; instelling; oprichting; stichting; vestiging aard; constitutie; geaardheid; gemoed; grondlegging; grondwet; inborst; inslag; karakter; lichaamsbouw; mentaliteit; natuur
creación het stichten; instelling; oprichting; stichting; vestiging fabrikaat; kunstwerk; maaksel; meesterwerk; product; scheppingswerk; werk
disposición gemoedsgesteldheid; instelling; psychische toestand; stemming afgifte; afrekenen; afrekening; afspraak; akkoord; bezorging; geleverde; gereedheid; gezindheid; hiërarchie; indeling; leverantie; levering; opzet; overeenkomst; overtuiging; paraatheid; plan; rang; rangorde; regeling; schikking; tendentie; vaststaande mening; vereffening; verrekening; volgorde; voornemen
enfoque afstelling; instelling; scherpstelling gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs
erección het stichten; instelling; oprichting; stichting; vestiging
establecimiento het stichten; instelling; oprichting; stichting; vestiging bar; café; café-hotel; grondlegging; herberg; knijp; kroeg; lokaliteit; nederzetting; tapperij; taveerne; vestiging
estado de ánimo gemoedsgesteldheid; instelling; psychische toestand; stemming bui; geesteshouding; geestestoestand; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; gemoedsstemming; gemoedstoestand; gesteldheid; humeur; inborst; positie; staat; stemming; temperament; toestand
fundación het stichten; instelling; oprichting; stichting; vestiging financiële middelen; geldmiddelen; grondlegging; kapitaal; stichting
humor gemoedsgesteldheid; instelling; psychische toestand; stemming bui; geestesgesteldheid; geestestoestand; geestigheid; gemoedsgesteldheid; gemoedsstemming; gemoedstoestand; gesteldheid; gevoel; gril; humeur; humor; indruk; instinct; intuïtie; kuur; luim; nuk; positie; psychische toestand; staat; stemming; toestand
mentalidad houding; instelling; mentaliteit energie; geesteshouding; geestkracht; wilskracht
organismo instantie; instelling; lichaam; organisatie organisme
organización instantie; instelling; lichaam; organisatie annexatie; factie; groepering; inlijving; opbouw; ordening; organisatie; samenstelling; structuur; systeem
reglaje afstelling; inregeling; instelling afstelling; afstemmen; afstemming; gelijkschakeling; gelijkstelling; synchronisatie
valor instelling belang; betekenis; dapperheid; gewichtigheid; koenheid; kostbaarheid; manhaftigheid; moed; onversaagdheid; prijzigheid; verdienstelijkheid; waarde; waardepapier; zin
- geest

Sinónimos de "instelling":


Definiciones relacionadas de "instelling":

 1. manier van doen en denken1
  • ik vind zijn instelling tegenover de studie heel positief1
 2. een organisatie met een bepaalde taak1
  • een instelling voor maatschappelijk werk1
 3. het maken of tot stand brengen1
  • de instelling van een commissie riep vragen op1

Wiktionary: instelling


Cross Translation:
FromToVia
instelling institución institution — established organisation
instelling instalación Einrichtung — ein Ort, der zu einem bestimmten Zweck errichtet wurde
instelling fundación; institución fondation — Action de fonder, de bâtir la base de quelque chose ; commencement de quelque chose de durable.

Traducciones relacionadas de instelling