Resumen
Neerlandés a español:   más información...
 1. kwalijk:
 2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de kwalijk de neerlandés a español

kwalijk:

kwalijk adj.

 1. kwalijk (snood)
  vil; infame
 2. kwalijk (van bedenkelijke aard; ernstig; erg)

Translation Matrix for kwalijk:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
malo gemenerik
vil dief; ladelichter
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
deplorable erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard armzalig; bar; bedonderd; bedrukt; beklagenswaardig; belazerd; beroerd; betreurenswaardig; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; gedrukt; godgeklaagd; grauw; hemeltergend; jammer; jammerlijk; karig; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; onbevredigend; onfortuinlijk; ongelukkig; ontoereikend; onvoldoende; pover; rampzalig; rouwig; schamel; schraal; sneu; somber; spijtig; stakkerig; teleurstellend; ten hemel schreiend; teneergeslagen; terneergeslagen; treurig; triest; troosteloos; verdrietig; vreugdeloos; week; zeer ergerlijk; zielig; zwak
desagradable erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard achterbaks; akelig; bedeesd; beroerd; beschroomd; betreurenswaardig; bleu; brutaal; deerlijk; doortrapt; ellendig; gegeneerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; helaas; hinderlijk; hondsbrutaal; in het geniep; jammer; jammer genoeg; jammerlijk; kil; koud en vochtig; lastig; leep; listig; naar; naargeestig; onaangenaam; onaardig; onappetijtelijk; onbehaaglijk; onbevredigend; ondankbaar; ongelegen; ongezellig; onhartelijk; onhebbelijk; onheus; onplezierig; onprettig; onsmakelijk; onsympathiek; ontoereikend; onverdraagzaam; onverkwikkelijk; onvoldoende; onvriendelijk; onwelwillend; onwennig; schroomvallig; schuchter; slinks; sluw; sneu; snood; somber; spijtig; stiekem; storend; teleurstellend; timide; uitgekookt; verlegen; vrijpostig; walgelijk; wrangig
grave erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard argwaan opwekkend; benard; benauwd; corpulent; dik; ernstig; gemeen; gezet; hachelijk; heel erg; ingetogen; kritiek; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lijvig; onedel; ontzettend; penibel; schromelijk; serieus; stemmig; verdacht; verschrikkelijk; vol ernst; vreselijk; week; werkelijk menend; zorgelijk; zorgwekkend; zwaarlijvig; zwak
infame kwalijk; snood beroerd; deplorabel; eerloos; ellendig; gemeen; godgeklaagd; hemeltergend; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lamlendig; meelijwekkend; min; miserabel; naar; naargeestig; onedel; oneerbaar; ontaard; ontzettend; onzedelijk; onzedig; ploertig; schandalig; slecht; somber; ten hemel schreiend; vals; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk
malo erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard aan een ziekte lijdend; achterbaks; akelig; banaal; bedorven; bedriegelijk; beroerd; boefachtig; boos; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; ellendig; furieus; gangbaar; gebruikelijk; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; gluiperig; grof; in het geniep; kwaad; kwaadaardig; kwaadwillig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; met slechte intentie; min; naar; nagemaakt; nijdig; normaal; onaardig; onecht; onedel; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwaar; onwelwillend; plat; platvloers; ploertig; razend; rot; rottig; satanisch; schunnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnijdig; stiekem; toornig; triviaal; uitgekookt; vals; vergaan; verrot; vertoornd; vunzig; week; woest; ziedend; ziek; zwak
serio erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard ernstig; heel erg; serieus; stemmig; stemmingsvol; vol ernst; werkelijk menend
vil kwalijk; snood aan lager wal; amoreel; bedriegelijk; crimineel; gangbaar; gebruikelijk; gefingeerd; gemeen; gewoon; immoreel; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; min; misdadig; nagemaakt; normaal; obsceen; onecht; onedel; onwaar; onzedelijk; onzedig; ploerterig; ploertig; schandalig; schuin; slecht; smeerachtig; smiechterig; vals; verfoeilijk; verlopen; vies; vunzig; zedeloos

Palabras relacionadas con "kwalijk":

 • kwalijkheid, kwalijker, kwalijkere, kwalijkst, kwalijkste, kwalijke

Definiciones relacionadas de "kwalijk":

 1. bezwaarlijk, moeilijk1
  • ik kon kwalijk doorgaan met mopperen toen hij zo moest lachen1
 2. wat niet had mogen gebeuren1
  • dat is een kwalijke zaak1

Wiktionary: kwalijk


Cross Translation:
FromToVia
kwalijk malo; mal mauvaisdéfavorable ; qui cause une impression défavorable.

Traducciones relacionadas de kwalijk