Neerlandés

Traducciones detalladas de lezing de neerlandés a español

lezing:

lezing [de ~ (v)] sustantivo

 1. de lezing (leesbeurt; voorlezing)
  la conferencia; la lectura en voz alta; el turno de lectura
 2. de lezing (spreekbeurt)
  la dicción; la ejecución; la conversación; la conferencia; la propuesta de candidatos
 3. de lezing (redevoering; speech; rede; )
  la disertación; el discurso; el recital; el modo de hablar; la conferencia; el habla; el encabezamiento
 4. de lezing (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  el juicio; la interpretación; la opinión; el pensamiento; el aspecto; el concepto; la concepción; la visión; el punto de vista; el modo de ver; la manera de pensar; la idea
 5. de lezing (versie)
  la versión; la interpretación

Translation Matrix for lezing:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aspecto denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aangezicht; aanzicht; aanzien; aspect; buitenkant; facet; gedaante; gelaat; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; kijk; oogpunt; opzicht; panorama; perspectief; prospect; standpunt; type; uiterlijk; uitzicht; vergezicht; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm; vue; zicht; zienswijs
concepción denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze verwekking; voortbrenging
concepto denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; mening; mentale voorstelling; notie; opinie; overtuiging; vaststaande mening
conferencia leesbeurt; lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht; voorlezing beraadslaging; bijeenkomst; conferentie; declamatie; declamering; inleiding; introductie; manifestatie; overleg; proloog; recital; samenkomst; vergadering; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorwoord; zitting
conversación lezing; spreekbeurt babbeltje; causerie; conversatie; dialoog; gebabbel; gesprek; interview; mondeling onderhoud; praat; praatje; samenspraak; tweegesprek; tweespraak; vraaggesprek
dicción lezing; spreekbeurt declamatie; declamering; fijnbespraaktheid; versvoordracht; voordracht; welbespraaktheid; welsprekendheid
discurso lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht declamatie; declamering; essay; inleiding; introductie; oratie; proloog; recital; toespraak; verhandeling; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorwoord
disertación lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht declamatie; declamering; dissertatie; essay; inleiding; introductie; proefschrift; proloog; recital; verhandeling; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorwoord
ejecución lezing; spreekbeurt declamatie; declamering; executie; gespeel; kinderspel; spel; tenuitvoerlegging; uitvoeren; uitvoering; versvoordracht; volbrengen; voltrekking; voordracht
encabezamiento lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht bewustzijn; brein; harses; hopman; inleiding; introductie; inzicht; kop; krantenkop; proloog; rede; verstand; voorbericht; voorwoord
habla lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht inleiding; introductie; praat; proloog; spraakvermogen; taal; voorbericht; voorwoord
idea denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bedoeling; beduidenis; beduiding; begrip; benul; besef; betekenis; bewustzijn; denkbeeld; doorzicht; fantasie; gedachte; gezindheid; idee; intelligentie; inzicht; mening; mentale voorstelling; notie; opinie; overtuiging; overval; pienterheid; schranderheid; slimheid; vaststaande mening; verbeelding
interpretación denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; versie; visie; zienswijze beschouwing; duiding; interpretatie; inzicht; opheldering; toelichting; tolken; uitbeelding; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; verpersonificatie; vertaling; vertolking; visie
juicio denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze articulatie; beoordeling; denkvermogen; geding; geestvermogen; gerechtszitting; gezindheid; het uitspreken; inleiding; intellect; introductie; meningsuiting; oordeel; oordeelvelling; overtuiging; procedure; proces; proloog; rechtsgeding; rechtszaak; rede; uitspraak; vaststaande mening; verstand; verstandelijk vermogen; vonnis; vonnisspreking; voorbericht; voorwoord
lectura en voz alta leesbeurt; lezing; voorlezing schriftlezing
manera de pensar denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachtewereld; ideeënwereld; manier van denken
modo de hablar lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht fijnbespraaktheid; inleiding; introductie; proloog; spreektrant; taal; voorbericht; voorwoord; welbespraaktheid; welsprekendheid
modo de ver denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze beschouwing; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; inzicht; manier van kijken; mening; meningsuiting; oogpunt; oordeel; opinie; overtuiging; perspectief; standpunt; visie; zienswijs
opinión denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanhaling; adviesraad; articulatie; begrip; benul; beschouwing; bewustzijn; brein; citaat; denkbeeld; doorzicht; dunk; ellips; gedachte; gezindheid; het uitspreken; idee; inzicht; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; oordeelvelling; opinie; opvatting; overtuiging; quote; raad; rede; uitlating; uitspraak; vaststaande mening; verstand; visie; vonnis; zienswijze
pensamiento denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling
propuesta de candidatos lezing; spreekbeurt
punto de vista denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; beschouwing; denkbeeld; gedachte; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; invalshoek; inzicht; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijs; zienswijze
recital lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht concert; declamatie; inleiding; introductie; muzikale voordracht; proloog; recital; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorwoord
turno de lectura leesbeurt; lezing; voorlezing inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord
versión lezing; versie bericht; beschouwing; interpretatie; inzicht; referaat; versie; verslag; vertaling; vertolking; visie
visión denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze benadering; benaderingswijze; beschouwing; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtsvermogen; invalshoek; inzicht; luchtspiegeling; openbare publicatie; optiek; publicatie; publikatie; schim; spook; spookverschijning; uitgave; uitgifte; verschijning; visie

Palabras relacionadas con "lezing":

 • lezingen

Wiktionary: lezing


Cross Translation:
FromToVia
lezing conferencia; charla; clase lecture — a spoken lesson
lezing conferencia pública conférenceentretien que deux ou plusieurs personnes ont ensemble sur une affaire ou une matière sérieux.

Traducciones relacionadas de lezing