Neerlandés

Traducciones detalladas de liefdesrelatie de neerlandés a español

liefdesrelatie:

liefdesrelatie [de ~ (v)] sustantivo

  1. de liefdesrelatie (liefdesbetrekking; verhouding; relatie; liaison; verkering)
    la relación amorosa; la relación; el idilio; el devaneo amoroso; el amorío; la aventura amorosa; la razón; el compromiso; el romance; la historia de amor
  2. de liefdesrelatie (verhouding; liaison; relatie; affaire)
    la relación amorosa; el enlace; el lío

Translation Matrix for liefdesrelatie:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
amorío liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering afgesproken ontmoeting; afspraak; liaison; liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance; scharrelpartijtje; vrijage
aventura amorosa liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance
compromiso liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering afgesproken ontmoeting; afspraak; akkoord; arrangement; compromis; coöperatie; liaison; overeenkomst; regeling; samenwerkingsverband; schikking; verbintenis; vergelijk; verplichting
devaneo amoroso liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering
enlace affaire; liaison; liefdesrelatie; relatie; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; aaneenvoeging; aansluiting; akkoord; alliantie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; connectie; contact; draai; federatie; gebondenheid; gegevensbinding; genootschap; het gebonden zijn; kink; knoop; koppeling; kronkel; liaison; liga; link; lus; lusvormige kromming; onderling verband; pact; relatie; samenhang; samenvoeging; schakel; sociëteit; soos; unie; verband; verbinding; verbond; verdrag; vereniging
historia de amor liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering
idilio liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering idylle; pure liefdesverhouding
lío affaire; liaison; liefdesrelatie; relatie; verhouding bos; bundel; complicatie; drukte; gedoe; geharrewar; heisa; intrige; krakeel; omhaal; plot; probleem; rottigheid; scharrelpartijtje; toestand; verwikkeling; vrijage
razón liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering aanleiding; basis; basislijn; beginsel; beweegreden; bewustzijn; billijkheid; brein; denkvermogen; drijfveer; fundament; fundering; geest; gerechtigheid; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; hersens; inleiding; introductie; inzicht; motief; motivatie; oorzaak; principe; proloog; recht; rede; redelijkheid; reden; schappelijkheid; uitgangspunt; uitgangsvorm; vernuft; veronderstelling; veroorzaking; verstand; vertrekpunt; voorbericht; voorwoord
relación liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering aansluiting; affaire; akkoord; alliantie; avontuurtje; band; bericht; binding; bond; bondgenootschap; connectie; correlatie; federatie; gebondenheid; het gebonden zijn; liaison; liga; link; onderling verband; pact; rapport; referaat; relatie; reportage; samenhang; schakel; slippertje; unie; verband; verbinding; verbond; verdrag; verhaal; verhouding; verslag; weergave
relación amorosa affaire; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering
romance liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering ballade; liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance

Palabras relacionadas con "liefdesrelatie":

  • liefdesrelaties