Neerlandés

Traducciones detalladas de moeite de neerlandés a español

moeite:

moeite [de ~ (v)] sustantivo

  1. de moeite (inspanning; soesa; last)
    el empeños
  2. de moeite (overlast; soesa; hinder; last)
    la molestia; la incomodidad; la molestias; el jaleo; el estorbo

Translation Matrix for moeite:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
empeños inspanning; last; moeite; soesa inspanningen
estorbo hinder; last; moeite; overlast; soesa allegaartje; belemmering; beletsel; geharrewar; gelazer; hindernis; klip; mengelmoes; narigheid; obstakel; obstructie; samenraapsel; trammelant; verhindering
incomodidad hinder; last; moeite; overlast; soesa bedeesdheid; gegeneerdheid; geslotenheid; gêne; kwaal; misnoegen; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; ongemak; ongerief; onmin; ontevredenheid; onvrede; schroom; schuwheid; slepende ziekte; stoornis; timiditeit; verlegenheid
jaleo hinder; last; moeite; overlast; soesa drukte; gedoe; gedram; gedrang; geharrewar; geluid; getob; gezanik; gezeur; omhaal; rommelig gedoe; rumoer; toeloop; toevloed
molestia hinder; last; moeite; overlast; soesa allegaartje; bemoeilijking; beslommering; breidel; ergernis; gedonderjaag; geharrewar; gelazer; geravot; gestoei; hinder; kwaal; mengelmoes; misnoegen; narigheid; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; ongemak; ongerief; ontevredenheid; onvrede; overlast; samenraapsel; slepende ziekte; stoeierij; stoeipartij; stoornis; trammelant
molestias hinder; last; moeite; overlast; soesa gelazer; narigheden; narigheid; ongemak; ongemakken; ongerief; ongerieven; problemen; ramp; rampspoed; trammelant

Sinónimos de "moeite":


Antónimos de "moeite":


Definiciones relacionadas de "moeite":

  1. het gebruiken van je krachten1
    • met moeite klom hij op een stoel1

Wiktionary: moeite

moeite
noun
  1. een grote inspanning

Cross Translation:
FromToVia
moeite empresa; esfuerzo; empeño endeavor — enterprise; assiduous or persistent activity
moeite esfuerzo; molestia; diligencia Bemühungzumeist im Plural: Mühen und Anstrengungen, die auf sich genommen werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen
moeite esfuerzo; afán effortaction de s’efforcer.
moeite castigo; afán; dolor peinepunition, sanction ou châtiment infliger(e) pour une faute commettre, pour un acte jugé répréhensible ou coupable.
moeite petición; solicitud; requerimiento; gestión diplomática requête — Demande écrite ou verbale (sens générale)

Traducciones relacionadas de moeite