Neerlandés

Traducciones detalladas de onderuit halen de neerlandés a español

onderuit halen:

onderuit halen verbo

  1. onderuit halen (neerleggen)

Translation Matrix for onderuit halen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
colocar neerzetten
derribar doodschieten; neerleggen; neerschieten
destinar detacheren
pagar boeten
publicar publiceren; uitgeven
tumbar doodschieten; neerleggen; neerschieten
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
colocar neerleggen; onderuit halen aanbinden; aanknopen; afbakenen; afpalen; afzetten; beginnen; begrenzen; beknotten; beperken; bevestigen; bijzetten; deponeren; dichtbinden; ergens aan bevestigen; inrichten; installeren; leggen; neerleggen; neerzetten; neppen; omlijnen; plaats toekennen; plaatsen; posten; posteren; situeren; stationeren; toebinden; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastzetten; verbinden; verneuken; verzekeren; wegleggen; zetten; zich afspelen
colocarse neerleggen; onderuit halen inleggen; inrichten; insluipen; installeren; invoegen; ongemerkt binnendringen; plaatsen; posten; posteren; stationeren; tussenleggen
componer neerleggen; onderuit halen aandoen; berokkenen; componeren; in het leven roepen; maken; muziek componeren; op muziek zetten; plaatsen; posten; posteren; scheppen; stationeren; toonzetten; tot stand brengen; veroorzaken; voor elkaar krijgen
depositar sobre neerleggen; onderuit halen bewaren; deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; opzij leggen; plaatsen; stationeren; wegzetten; zetten
derribar neerleggen; onderuit halen afbreken; begeven; bomen kappen; breken; deponeren; dompen; flippen; hakken; houwen; iets afbreken; inhakken; inhouwen; kantelen; kappen; kiepen; leggen; naar beneden werpen; neerhalen; neerleggen; neersabelen; neerschieten; neerslaan; neerwerpen; neerzetten; omduwen; omgooien; omhakken; omkiepen; omkieperen; omlaag werpen; omslaan; omstoten; omver kiepen; omvergooien; omverhalen; omverrukken; omverstoten; omvertrekken; omverwerpen; omwerpen; onderuithalen; overhoopschieten; plaatsen; ruineren; slopen; smijten; stationeren; ten val brengen; uit elkaar halen; uitgommen; uitroeien; uitvegen; uitvlakken; uitwissen; vellen; vernielen; vernietigen; verwoesten; vlakken; vloeren; wegvagen; wegvegen; wippen; wissen; zetten
destinar neerleggen; onderuit halen deponeren; herbergen; huisvesten; iemand onderdak verlenen; inleggen; inrichten; installeren; invoegen; leggen; loskrijgen; losmaken; lostornen; neerleggen; neerzetten; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verschaffen; plaats toekennen; plaatsen; posten; posteren; stationeren; tornen; tussenleggen; uithalen; uittrekken; zetten
encajar neerleggen; onderuit halen aanpraten; aansmeren; bijpassen; deponeren; ineenschuiven; inpassen; klemmen; knellen; leggen; omklemmen; passen; passen in; plaatsen; zetten
engarzar neerleggen; onderuit halen plaatsen; zetten
hacer neerleggen; onderuit halen doen; fabriceren; formeren; handelen; in het leven roepen; loskrijgen; losmaken; lostornen; maken; produceren; scheppen; tornen; uithalen; uitrichten; uitspoken; uittrekken; uitvoeren; verrichten; vervaardigen; voortbrengen
hacer arreglos musicales neerleggen; onderuit halen
invertir neerleggen; onderuit halen aangrijpen; aanwenden; beleggen; benutten; gebruiken; investeren; omkeren; omwenden; toepassen
jugar neerleggen; onderuit halen acteren; een gok wagen; gokken; inzetten; speelgeld inzetten; toneelspelen; uitspelen
mover neerleggen; onderuit halen beroeren; bewegen; deponeren; disloqueren; duwen; gaan; iets verplaatsen; leggen; lopen; mixen; mobiliseren; neerleggen; neerzetten; omroeren; ontroeren; opschudden; plaatsen; raken; roeren; stappen; stationeren; treffen; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten; voortbewegen; voortduwen; vooruitduwen; wriggelen; wrikken; zetten; zich verplaatsen; zich voortbewegen
pagar neerleggen; onderuit halen afbetalen; afrekenen; bekostigen; belonen; besteden; betalen; bezoldigen; boeten; deponeren; dokken; geld overmaken; gieten; gunnen; honoreren; iets toekennen; lonen; ophoesten; overboeken; overschrijven; overzenden; salariëren; schenken; spenderen; storten; toebedelen; toekennen; toewijzen; uitbetalen; uitgeven; uitkeren; uitstorten; vereffenen; verrekenen; voldoen; voor de dag komen met
poner neerleggen; onderuit halen aanbieden; aandoen; aandraaien; aangrijpen; aanwenden; afspelen; arrangeren; benutten; bijzetten; deponeren; doen in; exposeren; gebruik maken van; gebruiken; iets neerleggen; iets op touw zetten; inbrengen; indoen; inleggen; inschakelen; instoppen; invoegen; laten zien; leggen; neerleggen; neerzetten; offreren; plaats toekennen; plaatsen; presenteren; regelen; stationeren; tentoonstellen; toepassen; tonen; tussenleggen; vertonen; voorleggen; wegleggen; zetten
publicar neerleggen; onderuit halen adverteren; afkondigen; aflezen; afroepen; annonceren; bekend maken; bekendmaken; deponeren; doen verschijnen; leggen; neerleggen; neerzetten; openbaar maken; openbaren; oplezen; per advertentie aankondigen; plaatsen; posten; proclameren; publiceren; stationeren; uitbrengen; uitgeven; zetten
reducir neerleggen; onderuit halen achteruitgaan; afbreuk doen aan; afnemen; afprijzen; beknotten; benadelen; beperken; declineren; herleiden; inkrimpen; inperken; kleiner maken; krimpen; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; reduceren; schaden; slinken; terugdraaien; terugdrijven; terugdringen; terugschroeven; terugvoeren; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen
situar neerleggen; onderuit halen deponeren; kalibreren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaats toekennen; plaatsen; situeren; stationeren; wegleggen; zetten; zich afspelen
tender neerleggen; onderuit halen naarbeneden hangen; neigen tot; tenderen
tumbar neerleggen; onderuit halen iets neerleggen; neerslaan; neervlijen; omduwen; omslaan; omstoten; omverstoten; onderuithalen; vloeren
ubicar neerleggen; onderuit halen plaats toekennen; plaatsen; posten; posteren; stationeren

Traducciones relacionadas de onderuit halen