Neerlandés

Traducciones detalladas de openbare publicatie de neerlandés a español

openbare publicatie:

openbare publicatie [znw.] sustantivo

  1. openbare publicatie (publicatie; uitgave; publikatie; uitgifte)
    la comunicación; la publicación; la edición; la promulgación; la proclamación; el tipo; la publicidad; la aparición; la declaración; la visión; la notificación; la revelación
  2. openbare publicatie (openbaarmaking; publicatie)
    la publicación; la promulgación; la proclamación; la declaración; la notificación; la revelación
  3. openbare publicatie (afkondiging; bekendmaking; publicatie; proclamatie; openbaarmaking)
    la publicación; la aparición; la proclamación; la notificación; la comparecencia; la revelación; la promulgación; la declaración; la manifestación

Translation Matrix for openbare publicatie:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aparición afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aantal gekomen personen; aanzien; exterieur; figuur; gedaante; geest; geestverschijning; gestalte; opkomst; postuur; schim; spook; spookverschijning; verschijnen; verschijning; verschijningsvorm; visioen; vorm
comparecencia afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning
comunicación openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aaneenkoppeling; aaneensluiting; aangifte; aankondiging; aansluiting; band; bekendmaking; bereikbaarheid; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; gewag; het uitspreken; informatie; kennisgeving; koppeling; liaison; link; mededeling; melding; opgave; opheldering; relaas; relatie; ruchtbaarheid; samenhang; statement; tijding; toelichting; uiting; uitlegging; uitspraak; verband; verbinding; verklaring; vermelding; verwittiging
declaración afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondigen; aanmelding; bekendmaken; bepalen; beschikken; declaratie; ellips; het uitspreken; inschrijving; melden; melding; meningsuiting; opgave; uiting; uitlating; uitspraak; verklaring; verordenen; verwoording; voorschrijven
edición openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aflevering; band; besteding; bewerking; boekdeel; deel; druk; editie; geluidsniveau; oplage; uitgave; volume
manifestación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie betoging; bijeenkomst; demonstratie; het uitspreken; laten zien; manifestatie; onthulling; samenkomst; uiting; uitspraak; vergadering; zitting
notificación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; claim; convocatie; declaratie; decreet; gewag; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; opgave; opheldering; relaas; statement; tijding; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; uitspraak; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; vermelding; verwittiging
proclamación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aankondiging; afkondiging; bekendmaking; convocatie; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging; verwittiging
promulgación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte afkondiging; decreet; uitvaardiging
publicación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte artikel; bekendmaking; bericht; besteding; boodschap; convocatie; gewag; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; publicatie; relaas; ruchtbaarheid; stuk; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging
publicidad openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte openbaarheid; propaganda; publiciteit; reclame; reclameadvertentie; ruchtbaarheid
revelación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte convocatie; kennisgeving; mededeling; onthulling; verwittiging
tipo openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte creatuur; drukletter; eenling; enkeling; fatje; figuur; gast; gedaante; genre; gestalte; goser; gozer; heertje; iemand; individu; kerel; knakker; knul; man; mens; mensenkind; personage; persoon; postuur; schepsel; slag; snuiter; soort; type; vent; vogel; vorm; wezen; zetletter
visión openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte benadering; benaderingswijze; beschouwing; denkbeeld; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtspunt; gezichtsvermogen; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; luchtspiegeling; mening; oordeel; opinie; optiek; opvatting; schim; spook; spookverschijning; standpunt; verschijning; visie; zienswijze

Traducciones relacionadas de openbare publicatie