Neerlandés

Traducciones detalladas de opname de neerlandés a español

opname:

opname [de ~] sustantivo

  1. de opname (opvang)
    la acogida; el ingreso; la recogida; la absorción
  2. de opname (tapen; opnemen)
    la grabación; el el acto de grabar en cinta
  3. de opname
    la grabación

Translation Matrix for opname:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
absorción opname; opvang absorberen; absorptie; annexatie; inlijving; opnemen; opneming
acogida opname; opvang begroeting; groet; kassabon; kwitantie; onthaal; ontvangst; ontvangstbewijs; receptie; reçu; saluut; verwelkoming; welkomstgroet
el acto de grabar en cinta opname; opnemen; tapen
grabación opname; opnemen; tapen bandopname; gravering; inschrijving; registratie; toelating
ingreso opname; opvang inkomst; inkomsten; ontvangstbewijs; opbrengst; plaatsing van artikel; reçu; toelating; toetreding
recogida opname; opvang het sprokkelen; oogst; opbrengst van gewas; pluk; sprokkeling; wijnoogst

Palabras relacionadas con "opname":

  • opnames