Neerlandés

Traducciones detalladas de rede de neerlandés a español

rede:

rede [de ~] sustantivo

 1. de rede (verstand; bewustzijn; brein; inzicht)
  la cabeza; la razón; el entendimiento; la noción; el esclarecimiento; la comprensión; la cabecera; la inteligencia; la perspicacia; la opinión; el encabezamiento
 2. de rede (redevoering; speech; toespraak; )
  la disertación; el discurso; el recital; el modo de hablar; la conferencia; el habla; el encabezamiento
 3. de rede (verstandelijk vermogen; geestvermogen; intellect; verstand; denkvermogen)
  la inteligencia; el juicio; la facultad mental; la capacidad intelectual; el intelecto; la facultad de pensar

Translation Matrix for rede:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
cabecera bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aanhef; aanvoerder; aanvoerster; harses; hoofd; hoofdeinde; hoofdman; hopman; leider; leidster; leidsvrouw; titel; voorvrouw
cabeza bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aanhef; baas; bol; chef; harses; hoofd; hoofd van een mens; titel; voorman; werkbaas
capacidad intelectual denkvermogen; geestvermogen; intellect; rede; verstand; verstandelijk vermogen
comprensión bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand beschouwing; doorzicht; inzicht; verstandhouding; visie
conferencia lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht beraadslaging; bijeenkomst; conferentie; declamatie; declamering; inleiding; introductie; leesbeurt; lezing; manifestatie; overleg; proloog; recital; samenkomst; spreekbeurt; vergadering; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorlezing; voorwoord; zitting
discurso lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht declamatie; declamering; essay; inleiding; introductie; oratie; proloog; recital; toespraak; verhandeling; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorwoord
disertación lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht declamatie; declamering; dissertatie; essay; inleiding; introductie; proefschrift; proloog; recital; verhandeling; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorwoord
encabezamiento bewustzijn; brein; inzicht; lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; verstand; voordracht harses; hopman; inleiding; introductie; kop; krantenkop; proloog; voorbericht; voorwoord
entendimiento bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand beschouwing; brein; brille; denkvermogen; doorzicht; geest; genie; hersens; intellect; intelligentie; inzicht; overeenstemming; samenspel; vernuft; verstaanbaarheid; verstand; visie
esclarecimiento bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand informatie; kennisoverdracht; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verheldering; verklaring
facultad de pensar denkvermogen; geestvermogen; intellect; rede; verstand; verstandelijk vermogen brein; denkvermogen; geest; hersens; vernuft; verstand
facultad mental denkvermogen; geestvermogen; intellect; rede; verstand; verstandelijk vermogen
habla lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht inleiding; introductie; praat; proloog; spraakvermogen; taal; voorbericht; voorwoord
intelecto denkvermogen; geestvermogen; intellect; rede; verstand; verstandelijk vermogen brille; genie; intellect; intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid; vernuft; verstand
inteligencia bewustzijn; brein; denkvermogen; geestvermogen; intellect; inzicht; rede; verstand; verstandelijk vermogen aard; adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; denkvermogen; geaardheid; geest; gevatheid; goochemheid; hersens; inborst; intelligentie; karakter; kop; krantenkop; pienterheid; schranderheid; slimheid; snedigheid; uitgeslapenheid; vernuft; verstand
juicio denkvermogen; geestvermogen; intellect; rede; verstand; verstandelijk vermogen articulatie; beoordeling; denkbeeld; geding; gerechtszitting; gezichtspunt; gezindheid; het uitspreken; idee; inleiding; interpretatie; introductie; inzicht; lezing; mening; meningsuiting; oordeel; oordeelvelling; opinie; opvatting; overtuiging; procedure; proces; proloog; rechtsgeding; rechtszaak; standpunt; uitspraak; vaststaande mening; visie; vonnis; vonnisspreking; voorbericht; voorwoord; zienswijze
modo de hablar lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht fijnbespraaktheid; inleiding; introductie; proloog; spreektrant; taal; voorbericht; voorwoord; welbespraaktheid; welsprekendheid
noción bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand begrip; benul; besef; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; doorzicht; gedachte; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; inzicht; mening; mentale voorstelling; naam; notie; opinie; overtuiging; sjoege; term; vaststaande mening; verstand
opinión bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aanhaling; adviesraad; articulatie; begrip; benul; beschouwing; citaat; denkbeeld; doorzicht; dunk; ellips; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; het uitspreken; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; oordeelvelling; opinie; opvatting; overtuiging; quote; raad; standpunt; uitlating; uitspraak; vaststaande mening; visie; vonnis; zienswijze
perspicacia bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; doorzicht; geraffineerdheid; gevatheid; goed werkend oog; hersens; intelligentie; inzicht; leepheid; pienterheid; raffinement; scherpheid; scherpte; scherpziendheid; scherpzinnigheid; schranderheid; slimheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; verstand
razón bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aanleiding; basis; basislijn; beginsel; beweegreden; billijkheid; brein; denkvermogen; drijfveer; fundament; fundering; geest; gerechtigheid; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; hersens; inleiding; introductie; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; motief; motivatie; oorzaak; principe; proloog; recht; redelijkheid; reden; relatie; schappelijkheid; uitgangspunt; uitgangsvorm; verhouding; verkering; vernuft; veronderstelling; veroorzaking; verstand; vertrekpunt; voorbericht; voorwoord
recital lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht concert; declamatie; inleiding; introductie; muzikale voordracht; proloog; recital; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorwoord

Palabras relacionadas con "rede":

 • redes

Wiktionary: rede

rede
noun
 1. een ankerplaats buitengaats

Cross Translation:
FromToVia
rede anclaje; fondeadero anchorage — place for anchoring
rede puerto; refugio harbour — place of shelter
rede mente mind — ability for rational thought
rede razón reason — (the capacity of the human mind for) rational thinking
rede rada ReedeAnkerplatz vor dem Hafen
rede discurso; oración discours — linguistique|fr actualisation de la langue ; suite de mots qu’on emploie concrètement pour exprimer sa pensée.
rede sabiduría; razón sagesseprudence, circonspection, sentiment juste des choses.

Traducciones relacionadas de rede