Resumen
Neerlandés a español:   más información...
  1. smartelijk:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de smartelijk de neerlandés a español

smartelijk:

smartelijk adj.

  1. smartelijk (nijpend)
    agudo; intenso
  2. smartelijk (verdrietig makend)
  3. smartelijk (nijpend; beklemmend; knellend)

Translation Matrix for smartelijk:

ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
acuciante beklemmend; knellend; nijpend; smartelijk dringend; klemmend; met klem; met nadruk; met spoed; nadrukkelijk; spoedeisend; uitdrukkelijk; urgent
agudo beklemmend; knellend; nijpend; smartelijk acuut; adrem; behendig; bekwaam; bijdehand; bitter teleurgesteld; clever; doordringend; felle; gevat; handig; hard; hoog; indringend; intelligent; intens; intensief; kien; kundig; met een scherp oog; nauwlettend; pienter; puntig; raak; schel; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpklinkend; scherpzinnig; schrander; schril; slim; snedig; snerpend; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp
amargo smartelijk; verdrietig makend bitter; bitter van smaak; bitterachtig; galachtig; verzuurd; zuur
doloroso smartelijk; verdrietig makend aangrijpend; aanstootgevend; aanstotelijk; gevat; hartbrekend; hartverscheurend; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; pijnlijk; rouwig; schandalig; schandelijk; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; stekend; treurig; uitgeslapen; verdrietig; verfoeilijk; zeer; zeer doend
intenso nijpend; smartelijk beslist; besluitvaardig; bezet; bitter teleurgesteld; diep; diepgevoeld; doordringend; druk; drukbezet; felle; gedecideerd; grimmig; heftig; hevig; indringend; innig; intens; intensief; kordaat; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; resoluut; schel klinkend; scherp; vastberaden; verbeten; verbitterd; verkropt
penetrante beklemmend; knellend; nijpend; smartelijk bijtende; doordringend; hard; hoog; indringend; indringende; indringerig; op afgebeten toon; penetrant; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; snijdend; stekend; vlijmend; vlijmscherp
penoso smartelijk; verdrietig makend akelig; benard; benauwd; beroerd; bezwaarlijk; corpulent; diepdroevig; dik; ellendig; ernstig; gevaarlijk; gevat; gezet; hachelijk; indroevig; kritiek; lastig; lastige; lijvig; met bezwaren; moeizaam; naar; penibel; pijnlijk; risicovol; riskant; rouwig; scherp; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; stekend; treurig; uitgeslapen; verdrietig; vlijmend; vlijmscherp; zeer doend; zorgelijk; zorgwekkend; zwaarlijvig

Palabras relacionadas con "smartelijk":

  • smartelijkst, smartelijkste, smartelijke

Wiktionary: smartelijk


Cross Translation:
FromToVia
smartelijk doloroso painful — causing pain