Resumen
Neerlandés a español:   más información...
  1. tevoorschijn brengen:


Neerlandés

Traducciones detalladas de tevoorschijn brengen de neerlandés a español

tevoorschijn brengen:

tevoorschijn brengen verbo

  1. tevoorschijn brengen (laten zien)
    sacar; mostrar; lanzar; emitir

Translation Matrix for tevoorschijn brengen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
lanzar gesmijt; omhoog werpen; opwerpen
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
emitir laten zien; tevoorschijn brengen afkondigen; afscheiden; afvoeren; bekendmaken; emitteren; lozen; omroepen; opsturen; posten; proclameren; programma uitzenden; rondstralen; sturen; tevoorschijn halen; toezenden; uitgeven; uitscheiden; uitstoten; uitstralen; uitwerpen; uitzenden; verzenden; wegsturen; wegzenden; zenden
lanzar laten zien; tevoorschijn brengen aankaarten; aanknopen; aansnijden; afschieten; afsmijten; afvuren; afwerpen; afzien van rechtsvervolging; entameren; gesprek aanknopen; jonassen; kwakken; lanceren; naar beneden werpen; naar voren brengen; neerkwakken; neerwerpen; omhooggooien; omlaag werpen; op de markt brengen; openen; opgooien; opperen; opwerpen; poneren; schieten; schoten lossen; seponeren; smakken; smijten; starten; stellen; suggereren; te berde brengen; ter sprake brengen; tevoorschijn halen; uitgeven; uitgooien; uitwerpen; vuren
mostrar laten zien; tevoorschijn brengen aanbieden; betonen; betuigen; exposeren; laten zien; offreren; oprijzen; presenteren; rijzen; tentoonspreiden; tentoonstellen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; tonen; uitstallen; vertonen; voordedaghalen; voorleggen; waarmaken; wijzen naar
sacar laten zien; tevoorschijn brengen aanrekenen; aanwrijven; aftappen; afzetten; berispen; beschuldigen; blameren; eruit nemen; extraheren; gispen; hozen; kennis opdoen; laken; leeghozen; leren; lichten; loshalen; loskrijgen; losmaken; lostornen; meekrijgen; meepikken; naar boven trekken; naar buiten halen; nadragen; nijpen; omhoog rukken; omhoog trekken; oppikken; opspelen; opspelen kaartspel; opsteken; pop-bewerking uitvoeren; tappen; te voorschijn halen; tevoorschijn halen; tevoorschijn trekken; tornen; uithalen; uitscheppen; uittrekken; verwijten; voor de dag halen; voor de voeten gooien; voorhouden
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
emitir uitkomen; uitstromen

Traducciones relacionadas de tevoorschijn brengen