Resumen
Neerlandés a español:   más información...
  1. uiteinde:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de uiteinde de neerlandés a español

uiteinde:

uiteinde [het ~] sustantivo

  1. het uiteinde
    el extremo; el cabo; el fin; el final; el término; la punta; la extremidad

Translation Matrix for uiteinde:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
cabo uiteinde hoofdagent; hoofdvertegenwoordiger; kaap; kabel; kabeltouw; korporaal; politieagent van hogere rang; scheepskabel
extremidad uiteinde been; ledemaat; lichaamsdeel; lidmaat
extremo uiteinde buitenspeler; eindpunt; grens; lagereind; licht bier; limiet; pils; rand; speler buitenshuis; uiterste; ultra; zoom
fin uiteinde beëindiging; citadel; conclusie; crypte; deurslot; doel; doeleinde; doelschijf; doelstelling; einde; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; graf; grafplaats; intentie; inzet; kasteel; meet; moedwil; onderaardse gang; oogmerk; ridderkasteel; ridderslot; rustplaats; slot; slotbeschouwing; sluiting; streven; toeleg; volbrenging; voltooiing; voornemen
final uiteinde beslissende wedstrijd; beslissingswedstrijd; beëindiging; citadel; conclusie; einde; eindpunt; eindstreep; eindstrijd; finale; finish; finishlijn; kasteel; laatste gedeelte; laatste opvoering; meet; ridderkasteel; ridderslot; slot; slotbeschouwing; slotnummer; slotstuk; sluiting; sluitstuk
punta uiteinde aanwijzing; bovenkant; bovenzijde; culminatie; heuveltop; hoogst bereikbare punt; koers; punt; route; tijdstip; tip; top; vingerwenk; vingerwijzing; wenk
término uiteinde beëindiging; einde; finale; lid; lidmaat; lul; penis; piemel; pik; poosje; roede; slot; sluiting; tijdruimte; tijdsbepaling; tijdsruimte
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
extremo eindpunt
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
extremo bijzonder; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; enorm; excessief; extravagant; extreem; godgeklaagd; heel erg; hemeltergend; hogelijk; mateloos; ontiegelijk; overmatig; schandalig; schandelijk; schromelijk; ten hemel schreiend; ten zeerste; tomeloos; uitermate; uiterst; ultra; verfoeilijk; week; zeer; zeer ergerlijk; zeerste; zwak
final achterste; definitieve; finaal; laatste; ten slotte; uiteindelijk

Wiktionary: uiteinde


Cross Translation:
FromToVia
uiteinde fin end — extreme part
uiteinde extremidad extremity — furthest point