Neerlandés

Traducciones detalladas de uitspraak de neerlandés a español

uitspraak:

uitspraak [de ~] sustantivo

 1. de uitspraak (het uitspreken)
  la pronunciación; la declaración; la mención; el certificado; la sentencia; la articulación; el fallo; la expresión; el anuncio; el informe; el juicio; la noticia; la frase; la referencia; la exposición; la información; la observación; la opinión; la comunicación; la explicación; el testimonio; la manifestación; la certificación; la afirmación; el veredicto; la aseveración; el laudo; la declaración de testigo
 2. de uitspraak (oordeelvelling; vonnis)
  el juicio; la sentencia; el fallo; la opinión; el criterio
 3. de uitspraak (articulatie)
  la articulación; el acuerdo; el juicio; la sentencia; la resolución; el criterio; la decisión; la opinión
 4. de uitspraak (mededeling; boodschap; bericht; )
  la notificación; la noticia; el aviso; la publicación; la comunicación; la información
 5. de uitspraak (vonnisvelling)
  la decisión; el acuerdo

Translation Matrix for uitspraak:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
acuerdo articulatie; uitspraak; vonnisvelling accoord; accorderen; afkondiging; afspraak; afspreken; akkoord; arrangement; band; beslechting; binding; bond; bondgenootschap; compromis; contract; decreet; evenbeeld; federatie; gemeenschappelijkheid; goedkeuring; instemming; liga; overeenkomst; overeenstemming; pact; regeling; schikking; toestemming; uitvaardiging; unie; verbond; verdrag; vergelijk; winkel; winkelzaak; zaak
afirmación het uitspreken; uitspraak aanneming; affirmatie; bevestiging; bewering; confirmatie; stelling; uiting
anuncio het uitspreken; uitspraak aangifte; aankondiging; advertentie; adverteren; afkondiging; annonce; annonceren; annoncering; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; commercial; convocatie; declaratie; decreet; kennisgeving; mededeling; melding; memorandum; opheldering; proclamatie; statement; toelichting; uitlegging; uitvaardiging; verklaring; verkondiging; verwittiging
articulación articulatie; het uitspreken; uitspraak afdeling; betoog; departement; detachement; geleding; gewricht; lid; lidmaat; lul; opheldering; penis; piemel; pik; roede; sectie; tak; toelichting; uiteenzetting; uiting; uitleg; verbinding van beenderen; verbinding van lichaamsdelen; verduidelijking; verklaring
aseveración het uitspreken; uitspraak aanneming; bewering; confirmatie; stelling
aviso bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bericht; convocatie; decreet; herinnering; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; memorandum; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; vermaning; verwittiging; waarschuwing
certificación het uitspreken; uitspraak opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitsluitsel; verduidelijking; verklaring; vrijbrief; waarmerking
certificado het uitspreken; uitspraak attest; beveiligingscertificaat; bewijs; brevet; briefje; certificaat; charter; digitaal certificaat; diploma; licentie; oorkonde; uitsluitsel
comunicación bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; het uitspreken; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aaneenkoppeling; aaneensluiting; aangifte; aankondiging; aansluiting; band; bereikbaarheid; bericht; bevestiging; bewering; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; informatie; kennisgeving; koppeling; liaison; link; mededeling; melding; openbare publicatie; opheldering; publicatie; publikatie; relatie; ruchtbaarheid; samenhang; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uiting; uitlegging; verband; verbinding; verklaring; verwittiging
criterio articulatie; oordeelvelling; uitspraak; vonnis aanhaling; beding; bepaling; beperking; citaat; commandovlag; conditie; criterium; doorzicht; eis; inzicht; kriterium; maatstaf; quote; toetssteen; voorwaarde
decisión articulatie; uitspraak; vonnisvelling afkondiging; beslissing; beslistheid; decreet; gedecideerdheid; maatregel; pertinentie; raadsbesluit; schikking; standvastigheid; stelligheid; uitvaardiging; vastberadenheid; vastbeslotenheid; voorziening
declaración het uitspreken; uitspraak aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondigen; aanmelding; afkondiging; bekendmaken; bekendmaking; bepalen; beschikken; declaratie; ellips; inschrijving; melden; melding; meningsuiting; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uiting; uitlating; verklaring; verordenen; verwoording; voorschrijven
declaración de testigo het uitspreken; uitspraak getuigenis; getuigenverklaring; testimonium; uiting; verklaring
explicación het uitspreken; uitspraak basis; basislijn; beginsel; beredenering; beweegreden; drijfveer; duiding; fundament; fundering; gedachtegang; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; informatie; interpretatie; kennisoverdracht; motief; motivatie; nadere uitleg; opheldering; principe; reden; redenering; toelichting; uiteenzetting; uitgangspunt; uitgangsvorm; uiting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; veronderstelling; vertaling; vertolking; vertrekpunt; vrijbrief
exposición het uitspreken; uitspraak etalering; expositie; happening; kijkdag; open dag; opheldering; performance; show; tentoonstelling; tijdmeting; tijdopname; toelichting; uiteenzetting; uiting; uitleg; uitstalling; verduidelijking; verklaring; voorstelling
expresión het uitspreken; uitspraak aangezicht; aanzien; buitenkant; expressie; gedaante; gelaat; gelaatsuitdrukking; gezichtsuitdrukking; type; uitdrukking; uiterlijk; uiting; verschijning; vertoon; verwoording; voorkomen; vorm
fallo het uitspreken; oordeelvelling; uitspraak; vonnis abuis; afgang; blunder; domheid; dwaling; echec; feil; fiasco; flater; flop; fout; gebrek; giller; incorrectheid; manco; misgreep; mislukking; misrekening; misser; misslag; misstap; misverstand; onjuistheid; schuldigverklaring; tekort; tekortkoming; vergissing; veroordeling; vonnis
frase het uitspreken; uitspraak bepaling; frase; loze kreet; verwoording; woordgroep; zin; zin taalkundig
información bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; het uitspreken; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanwijzing; bekendmaken; bericht; berichtgeving; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; info; informatie; informeren; inlichting; kennisgeving; kennisoverdracht; mededeling; mededelingen; melden; melding; opheldering; statement; tip; toelichting; uitlegging; verklaring; verslaggeving; verwittiging; vingerwenk; vingerwijzing; voorlichting; wenk
informe het uitspreken; uitspraak aangifte; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; blad; convocatie; declaratie; informatie; journaal; kennisgeving; kennisoverdracht; maandblad; magazine; mededeling; melding; navraag; nieuws; opheldering; opstel; periodiek; proclamatie; rapport; referaat; referentie; scriptie; statement; tijdschrift; tijdspiegel; toelichting; uitlegging; verklaring; verkondiging; verslag; verwijzing; verwittiging; weekblad
juicio articulatie; het uitspreken; oordeelvelling; uitspraak; vonnis beoordeling; denkbeeld; denkvermogen; geding; geestvermogen; gerechtszitting; gezichtspunt; gezindheid; idee; inleiding; intellect; interpretatie; introductie; inzicht; lezing; mening; meningsuiting; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; procedure; proces; proloog; rechtsgeding; rechtszaak; rede; standpunt; vaststaande mening; verstand; verstandelijk vermogen; visie; vonnisspreking; voorbericht; voorwoord; zienswijze
laudo het uitspreken; uitspraak loflied; lofpsalm
manifestación het uitspreken; uitspraak afkondiging; bekendmaking; betoging; bijeenkomst; demonstratie; laten zien; manifestatie; onthulling; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; samenkomst; uiting; vergadering; zitting
mención het uitspreken; uitspraak aangifte; aankondiging; bericht; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; melding; opheldering; ruchtbaarheid; statement; toelichting; toespeling; uiting; uitlegging; verklaring; verwijzing
noticia bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; het uitspreken; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; journaal; kennisgeving; mededeling; melding; nieuws; opheldering; proclamatie; statement; tijding; toelichting; uitlegging; verklaring; verkondiging; verwittiging
notificación bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; claim; convocatie; declaratie; decreet; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uiteenzetting; uitgave; uitgifte; uitleg; uitlegging; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; verwittiging
observación het uitspreken; uitspraak aanmerking; aanschouwen; aanschouwing; apperceptie; bemerking; beschouwing; ellips; herkennen; meningsuiting; observatie; observeren; opmerking; perceptie; uitlating; waarnemen; waarneming; zien
opinión articulatie; het uitspreken; oordeelvelling; uitspraak; vonnis aanhaling; adviesraad; begrip; benul; beschouwing; bewustzijn; brein; citaat; denkbeeld; doorzicht; dunk; ellips; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; quote; raad; rede; standpunt; uitlating; vaststaande mening; verstand; visie; zienswijze
pronunciación het uitspreken; uitspraak betoog; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uiting; uitleg; verduidelijking; verklaring
publicación bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afkondiging; artikel; bekendmaking; besteding; convocatie; kennisgeving; mededeling; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; stuk; uitgave; uitgifte; verwittiging
referencia het uitspreken; uitspraak aanbeveling; aankondiging; aanprijzing; bericht; getuigschrift; handelsreferentie; kamprechter; melding; recommandatie; referentie; scheidsman; scheidsrechter; toespeling; uiting; verwijsbrief; verwijsbriefje; verwijzing
resolución articulatie; uitspraak afkondiging; antwoord; beslechting; beslistheid; decreet; maatregel; oplossing; pertinentie; resolutie; resolver; schikking; stelligheid; uitkomst; uitvaardiging; vastberadenheid; voorziening
sentencia articulatie; het uitspreken; oordeelvelling; uitspraak; vonnis aanhaling; aforisme; arrest; citaat; gezegde; quote; redekundig gezegde; schuldig verklaring; uiting; veroordeling; vonnis; zinspreuk
testimonio het uitspreken; uitspraak getuigenis; getuigenverklaring; testimonium; uiting; verklaring
veredicto het uitspreken; uitspraak schuldig verklaring; schuldigverklaring; veroordeling; vonnis
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
expresión expressie
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
certificado aangetekend
informe ongevormd; vormloos

Definiciones relacionadas de "uitspraak":

 1. manier waarop je het zegt1
  • bij de uitspraak van de o maak je je mond rond1
 2. mening of oordeel1
  • daar durf ik geen uitspraak over te doen1

Wiktionary: uitspraak

uitspraak
noun
 1. manier waarop iets ten gehore gebracht wordt
 2. veroordeling

Cross Translation:
FromToVia
uitspraak acento accent — modulation of the voice
uitspraak expresión; frase phrase — short written or spoken expression
uitspraak pronunciación pronunciation — way in which words are pronounced
uitspraak sentencia; condena sentence — decision of a jury
uitspraak veredicto verdict — decision on an issue of fact in a civil or criminal case or an inquest
uitspraak pronunciación Aussprache — das akustische Formulieren von Lauten, Worten und Satz
uitspraak decisión; acuerdo; resolución décisionaction de décider ou résultat de cette action.
uitspraak declaración déclaration — (histoire) FR|fr loi ; ordonnance ; interprétation d'un édit.
uitspraak pronunciación prononciationarticulation, action de proférer, d’exprimer des lettres, des syllabes, des mots.
uitspraak resolución; decisión; acuerdo résolutionrelâchement total d’une tension.
uitspraak veredicto; sentencia sentenceapophtegme, maxime, opinion exprimée d’une manière dogmatique.