Resumen


Neerlandés

Traducciones detalladas de verdiensten de neerlandés a español

verdiensten:

verdiensten [de ~] sustantivo, plural

  1. de verdiensten (inkomsten; ontvangsten)
    el ingresos; la ganancias; el sueldo; la renta; el salario; el honorarios; la paga; el méritos; la mensualidad; la entradas
  2. de verdiensten (merites)
    el valores; el méritos

Translation Matrix for verdiensten:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
entradas inkomsten; ontvangsten; verdiensten aanbetalingen; arbeidsinkomen; inkomen; inkomen uit onderneming; kaartjes; loon; ontvangstbewijs; reçu; salaris; toegangen
ganancias inkomsten; ontvangsten; verdiensten revenu; winst; winsten
honorarios inkomsten; ontvangsten; verdiensten arbeidsinkomen; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris
ingresos inkomsten; ontvangsten; verdiensten aankomst; arbeidsloon; bezoldiging; binnenkomst; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; intredingen; loon; opbrengst; revenu; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde
mensualidad inkomsten; ontvangsten; verdiensten arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde
méritos inkomsten; merites; ontvangsten; verdiensten
paga inkomsten; ontvangsten; verdiensten beloning; loon; salariëring; vergoeding
renta inkomsten; ontvangsten; verdiensten grondpacht; huuropbrengst; inkomen; inkomen uit onderneming; interest; loon; rente; salaris
salario inkomsten; ontvangsten; verdiensten arbeidsinkomen; arbeidsloon; beloning; bezoldiging; fabricagekosten; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; maakloon; salaris; salariëring; soldij; traktement; verdienste; vergoeding; wedde
sueldo inkomsten; ontvangsten; verdiensten arbeidsinkomen; arbeidsloon; baat; beloning; bezoldiging; gage; gewin; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; profijt; salaris; salariëring; soldij; traktement; verdienste; vergoeding; wedde; winst
valores merites; verdiensten aandelen; actiën; effecten; groeifonds; waardepapieren