Neerlandés

Traducciones detalladas de verkering de neerlandés a español

verkering:

verkering [de ~ (v)] sustantivo

  1. de verkering (liefdesbetrekking; verhouding; relatie; liaison; liefdesrelatie)
    la relación amorosa; la relación; el idilio; el devaneo amoroso; el amorío; la aventura amorosa; la razón; el compromiso; el romance; la historia de amor

Translation Matrix for verkering:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
amorío liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering afgesproken ontmoeting; afspraak; liaison; liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance; scharrelpartijtje; vrijage
aventura amorosa liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance
compromiso liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering afgesproken ontmoeting; afspraak; akkoord; arrangement; compromis; coöperatie; liaison; overeenkomst; regeling; samenwerkingsverband; schikking; verbintenis; vergelijk; verplichting
devaneo amoroso liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering
historia de amor liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering
idilio liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering idylle; pure liefdesverhouding
razón liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering aanleiding; basis; basislijn; beginsel; beweegreden; bewustzijn; billijkheid; brein; denkvermogen; drijfveer; fundament; fundering; geest; gerechtigheid; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; hersens; inleiding; introductie; inzicht; motief; motivatie; oorzaak; principe; proloog; recht; rede; redelijkheid; reden; schappelijkheid; uitgangspunt; uitgangsvorm; vernuft; veronderstelling; veroorzaking; verstand; vertrekpunt; voorbericht; voorwoord
relación liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering aansluiting; affaire; akkoord; alliantie; avontuurtje; band; bericht; binding; bond; bondgenootschap; connectie; correlatie; federatie; gebondenheid; het gebonden zijn; liaison; liga; link; onderling verband; pact; rapport; referaat; relatie; reportage; samenhang; schakel; slippertje; unie; verband; verbinding; verbond; verdrag; verhaal; verhouding; verslag; weergave
relación amorosa liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering affaire; liaison; liefdesrelatie; relatie; verhouding
romance liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering ballade; liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance

Definiciones relacionadas de "verkering":

  1. omgang tussen twee mensen die verliefd zijn1
    • Anna en Evert hebben al drie jaar verkering1