Neerlandés

Traducciones detalladas de verzenden de neerlandés a español

verzenden:

verzenden verbo (verzend, verzendt, verzond, verzonden, verzonden)

 1. verzenden (opsturen; sturen; toezenden; )
 2. verzenden (wegzenden; sturen; opsturen; )
 3. verzenden (wegsturen; ontslaan; ontheffen; wegzenden; uitsturen)
 4. verzenden
  enviar
 5. verzenden

Conjugaciones de verzenden:

o.t.t.
 1. verzend
 2. verzendt
 3. verzendt
 4. verzenden
 5. verzenden
 6. verzenden
o.v.t.
 1. verzond
 2. verzond
 3. verzond
 4. verzonden
 5. verzonden
 6. verzonden
v.t.t.
 1. heb verzonden
 2. hebt verzonden
 3. heeft verzonden
 4. hebben verzonden
 5. hebben verzonden
 6. hebben verzonden
v.v.t.
 1. had verzonden
 2. had verzonden
 3. had verzonden
 4. hadden verzonden
 5. hadden verzonden
 6. hadden verzonden
o.t.t.t.
 1. zal verzenden
 2. zult verzenden
 3. zal verzenden
 4. zullen verzenden
 5. zullen verzenden
 6. zullen verzenden
o.v.t.t.
 1. zou verzenden
 2. zou verzenden
 3. zou verzenden
 4. zouden verzenden
 5. zouden verzenden
 6. zouden verzenden
diversen
 1. verzend!
 2. verzendt!
 3. verzonden
 4. verzendend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

verzenden [znw.] sustantivo

 1. verzenden (afzenden; versturen; posten; wegsturen)
  la remisión; la expedición

Translation Matrix for verzenden:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
apartar afdraaien; afwenden; afzwenken; opzij leggen; wegdraaien
despachar afgeven; afleveren; aflevering
despedir afdanken; afschaffen; aftreding; ontslaan; uit de dienst ontslaan
echar weggooien
echar al correo posten; terpostbezorging
enviar verzending
expedición afzenden; posten; versturen; verzenden; wegsturen afgifte; aflevering; afstaan; bezorging; expeditie; geleverde; leverantie; levering; overdracht; speurtocht; uitlevering; verkenning; verkenningstocht; verzending; zoektocht
rechazar afbeuken; afslaan; afwijzen; afwimpelen; terugwijzen; weigeren
remisión afzenden; posten; versturen; verzenden; wegsturen respijt; uitstel
soltar loslating; losraken
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
apartar opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden afkeren; afscheiden; afschuiven; afsplitsen; afwenden; afwentelen; afzonderen; apart zetten; bewaren; draaien; herbergen; huisvesten; iemand onderdak verlenen; isoleren; loskrijgen; losmaken; lostornen; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verschaffen; opzij leggen; plaatsen; tornen; uit elkaar plaatsen; uiteenplaatsen; uiteenzetten; uithalen; uittrekken; wegzetten; wenden; zwenken
deponer opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden afwijzen; deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; weigeren; zetten
despachar ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden behandelen; beroeren; bewegen; demonteren; herstellen; iets afhandelen; iets verplaatsen; in beweging brengen; in orde brengen; in orde maken; ontmantelen; onttakelen; uit elkaar halen; uit elkaar nemen; uiteen nemen; uitklaren; verhuizen; verkassen; verleggen
despedir opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; afwijzen; congé geven; declameren; dwingen ontslag te nemen; ecarteren; eruit gooien; hoogdravend praten; oreren; uitwuiven; van zijn positie verdrijven; weigeren
destituir ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; sturen; toezenden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afbakenen; afpalen; afzetten; amputeren; begrenzen; beknotten; beperken; omlijnen; omranden; verneuken
disolver ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden in een vloeistof opgaan; ontbinden; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; opheffen; oplossen; uit de war halen; uit elkaar halen; uit elkaar stuiven; uit elkaar vliegen; uiteen doen gaan; uiteenstuiven; uiteenvliegen
distribuir verzenden delen; distribueren; opdelen; opsplitsen; rantsoeneren; ronddelen; rondgeven; rondreiken; splitsen; uitdelen; uitreiken; verdelen; zich splitsen
echar ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; sturen; toezenden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afdanken; afscheiden; afvoeren; bannen; begeleiden; bezweren; bijgieten; doneren; ecarteren; geven; gieten; gunnen; gunst verlenen; ingieten; inschenken; intappen; leiden; lozen; meevoeren; schenken; serveren; smijten; tappen; uitbannen; uitscheiden; uitstorten; uitstoten; uitwerpen; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verhuizen; verjagen; verkassen; voeren; weggooien; wegjagen; wegsmijten
echar al correo opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden op de bus doen; posten
emitir opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden afkondigen; afscheiden; afvoeren; bekendmaken; emitteren; laten zien; lozen; omroepen; proclameren; programma uitzenden; rondstralen; tevoorschijn brengen; tevoorschijn halen; uitgeven; uitscheiden; uitstoten; uitstralen; uitwerpen; uitzenden; zenden
enviar ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; sturen; toezenden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afwijzen; capituleren; doen toekomen; doorsturen; doorzenden; iem. iets sturen; insturen; inzenden; nazenden; opgeven; opsturen; overgeven; overmaken; posten; rondsturen; rondzenden; toezenden; uitleveren; versturen; weigeren; zenden; zich overgeven
excarcelar opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden amnestie verlenen; bevrijden; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten
expedir opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden versturen; zenden
expulsar ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; sturen; toezenden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afnemen; afzonderen; bannen; bezweren; demonteren; deporteren; ecarteren; lichten; ontmantelen; onttakelen; uit elkaar halen; uit elkaar nemen; uitbannen; uitdrijven; uiteen nemen; uitstoten; uitwerpen; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; verplaatsen; vervreemden; verwijderen; wegbrengen; wegdoen; weghalen; wegjagen; wegnemen; wegwerken
mandar ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; sturen; toezenden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden aanvoeren; afgeven; afleveren; beheersen; belasten; bestellen; besturen; bevel voeren over; bevelen; bezorgen; brengen; capituleren; commanderen; de overhand hebben; decreteren; dicteren; doen toekomen; doordrijven; gebieden; gelasten; heerschappij voeren; heersen; heersen over; iem. iets sturen; instructie geven; instrueren; insturen; inzenden; leiden; leiding geven; leidinggeven; machtiger zijn; majoreren; managen; onderwerpen; opdracht geven; opdragen; opgeven; opsturen; overgeven; overhandigen; overheersen; overmaken; posten; thuisbezorgen; toezenden; uitleveren; verordenen; verordonneren; versturen; voorschrijven; voorzitten; zenden; zich overgeven
rechazar opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden abstineren; achterhouden; afkeuren; afschepen; afslaan; afstemmen; afwijzen; afwimpelen; bedanken; behouden; declineren; ongeschikt verklaren; onthouden; opzijleggen; reserveren; teruggooien; terughouden; terugwerpen; uitwerpen; vertikken; verwerpen; wegdringen; wegdrukken; wegduwen; weghouden; wegschuiven; wegsturen; weigeren
remitir opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden capituleren; geld overmaken; opgeven; overboeken; overgeven; overschrijven; overzenden; terugbezorgen; teruggooien; terugsturen; terugwerpen; uitleveren; versturen; zenden; zich overgeven
retransmitir opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden capituleren; heruitzenden; omroepen; opgeven; overgeven; programma uitzenden; uitleveren; versturen; zenden; zich overgeven
soltar opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden afgespen; afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; detacheren; doorslaan; eraf gaan; eruitstappen; laten gaan; losgooien; loskrijgen; loslaten; losmaken; lostornen; loswerken; loswerpen; niet vasthouden; open krijgen; opgeven; ophouden; scheiden; stoppen; tornen; uithalen; uittrekken; verklappen; verraden
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
emitir uitkomen; uitstromen

Wiktionary: verzenden

verzenden
verb
 1. een bericht via post of e-mail overbrengen

Cross Translation:
FromToVia
verzenden expedición; envío Versand — der Transport von Gegenständen und Artikeln
verzenden remitir; enviar effektuieren — (transitiv) eine Ware versenden
verzenden enviar; mandar send — make something go somewhere
verzenden enviar ship — to send a parcel or container
verzenden someter; presentar; entregar submit — enter or put forward something for approval, consideration, marking etc.
verzenden despachar; enviar; expedir; dirigir adresserenvoyer directement à une personne, en un lieu.
verzenden depositar déposer — Traductions à trier suivant le sens
verzenden expedir; despachar; enviar expédier — Se hâter d’exécuter ou de conclure quelque chose.