Neerlandés

Traducciones detalladas de voorbericht de neerlandés a español

voorbericht:

voorbericht [het ~] sustantivo

  1. het voorbericht (proloog; voorwoord; inleiding; introductie)
    la introducción; el prefacio; el prólogo; la presentación; el habla; el modo de hablar; la nota preliminar; el idioma; el lenguaje; la ponencia; la arenga; la disertación; el turno de lectura; la razón; la palabra; la lengua; el juicio; el discurso; la charla; la conferencia; el encabezamiento; el recital; la alocución

Translation Matrix for voorbericht:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
alocución inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord
arenga inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord
charla inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord achterklap; babbeltje; besteller; bezorger; bode; brievenbesteller; causerie; conversatie; dialoog; gebabbel; gekeuvel; geklap; geklep; geklets; gekout; gekwebbel; gepraat; geroddel; gesprek; interview; klap; klets; kout; kwaadsprekerij; laster; lastering; lasterpraatje; mondeling onderhoud; postbode; praat; praatje; praatjes; prietpraat; roddel; roddelpraat; roddels; samenspraak; stof tot gepraat; tweegesprek; tweespraak; vraaggesprek; zwartmaken
conferencia inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord beraadslaging; bijeenkomst; conferentie; declamatie; declamering; leesbeurt; lezing; manifestatie; overleg; recital; rede; redevoering; samenkomst; speech; spreekbeurt; toespraak; vergadering; versvoordracht; voordracht; voorlezing; zitting
discurso inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord declamatie; declamering; essay; lezing; oratie; recital; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; verhandeling; versvoordracht; voordracht
disertación inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord declamatie; declamering; dissertatie; essay; lezing; proefschrift; recital; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; verhandeling; versvoordracht; voordracht
encabezamiento inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord bewustzijn; brein; harses; hopman; inzicht; kop; krantenkop; lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; verstand; voordracht
habla inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord lezing; praat; rede; redevoering; speech; spraakvermogen; spreekbeurt; taal; toespraak; voordracht
idioma inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord taal
introducción inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord indiening; inlay; inleg; inlegsel; introductie; invoering; overlegging; presentatie
juicio inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord articulatie; beoordeling; denkbeeld; denkvermogen; geding; geestvermogen; gerechtszitting; gezichtspunt; gezindheid; het uitspreken; idee; intellect; interpretatie; inzicht; lezing; mening; meningsuiting; oordeel; oordeelvelling; opinie; opvatting; overtuiging; procedure; proces; rechtsgeding; rechtszaak; rede; standpunt; uitspraak; vaststaande mening; verstand; verstandelijk vermogen; visie; vonnis; vonnisspreking; zienswijze
lengua inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord spraak; taal
lenguaje inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord accent; computertaal; dialect; spraak; taal; taalgebruik; taaltje; tongval
modo de hablar inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord fijnbespraaktheid; lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; spreektrant; taal; toespraak; voordracht; welbespraaktheid; welsprekendheid
nota preliminar inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord
palabra inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord goudklomp; meningsuiting; taal; uitlating; woord
ponencia inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord essay; recital; verhandeling
prefacio inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord
presentación inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord aanbieding; afgifte; bezorging; geleverde; indiening; inkleding; kennismaking; leverantie; levering; overhandiging; overlegging; presentatie; verschijnen; wijze van voorstellen
prólogo inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord voorspel
razón inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord aanleiding; basis; basislijn; beginsel; beweegreden; bewustzijn; billijkheid; brein; denkvermogen; drijfveer; fundament; fundering; geest; gerechtigheid; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; hersens; inzicht; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; motief; motivatie; oorzaak; principe; recht; rede; redelijkheid; reden; relatie; schappelijkheid; uitgangspunt; uitgangsvorm; verhouding; verkering; vernuft; veronderstelling; veroorzaking; verstand; vertrekpunt
recital inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord concert; declamatie; lezing; muzikale voordracht; recital; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; versvoordracht; voordracht
turno de lectura inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord leesbeurt; lezing; voorlezing

Palabras relacionadas con "voorbericht":


Wiktionary: voorbericht

voorbericht
noun
  1. bericht tot de lezer voor in een boek, korte voorrede

Cross Translation:
FromToVia
voorbericht prólogo préfaceavant-propos que l’on mettre en tête d’un livre pour donner quelques indications nécessaires au lecteur ou pour le prévenir favorablement.