Resumen
Neerlandés a español:   más información...
  1. waaghalzerij:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de waaghalzerij de neerlandés a español

waaghalzerij:

waaghalzerij [de ~ (v)] sustantivo

  1. de waaghalzerij (roekeloosheid; vermetelheid; overmoed; onbesuisdheid)
    la hazaña; la temeridad; la osadía; la audacia; el ímpetu; el atrevimiento; el arrojo; la imprudencia; la frivolidad

Translation Matrix for waaghalzerij:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
arrojo onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij
atrevimiento onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij branie; dikdoenerij; driestheid; gebluf; gebral; gepoch; grootspraak; kloekheid; koenheid; onverschrokkenheid; opschepperij; snoeverij; stoutmoedigheid; vermetelheid
audacia onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij branie; bravourstuk; dapperheid; dikdoenerij; driestheid; durf; gebluf; gebral; gepoch; gewaagdheid; grootspraak; kloekheid; koenheid; lef; moed; onversaagdheid; onverschrokkenheid; opschepperij; snoeverij; stoutmoedigheid; vermetelheid
frivolidad onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij frivoliteit; hupsheid; ijdelheid; ijdeltuiterij; lichthartigheid; lichtzinnigheid; luchthartigheid; ondiepte; oppervlakkigheid; wuftheid
hazaña onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij bravourestuk; bravourstuk; dapperheid; heldendaad; heroïsche verrichting; hoogstandje; koenheid; krachttoer; kunststuk; moed; moedige daad; onversaagdheid; prestatie; recordprestatie; stunt; toer; topprestatie; wapenfeit
imprudencia onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij frivoliteit; hupsheid; lichtzinnigheid; onbezonnenheid; ondiepte; ondoordachtheid; ondoordachtzaamheid; onkuisheid; oppervlakkigheid
osadía onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij bravourstuk; driestheid; durf; gewaagdheid; kloekheid; koenheid; lef; moed; onverschrokkenheid; stoutmoedigheid; vermetelheid
temeridad onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij bravourstuk; roekeloosheid
ímpetu onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij elan; felheid; gedrevenheid; gloed; heftigheid; hevigheid; ijver; ijverigheid; intensiteit; kracht; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; onbeheerstheid; onbesuisdheid; pit; vlam; vlijt; vlijtigheid; vuur; werklust; werkzaamheid

Palabras relacionadas con "waaghalzerij":

  • waaghalzerijen

Wiktionary: waaghalzerij

waaghalzerij
noun
  1. roekeloosheid