Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
  1. onontkoombaar:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de onontkoombaar de neerlandés a francés

onontkoombaar:


Translation Matrix for onontkoombaar:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
nécessaire necessaire; reistas
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
certain onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk absoluut; beslist; definitief; feitelijk; geheid; gewis; heel zeker; heus; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; permanent; pertinent; reëel; ronduit; stellig; ten enenmale; vast; vast en zeker; vastgesteld; vaststaand; volstrekt; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
d'urgence onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk broodnodig; dringend; hoognodig; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent
définitif onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk definitief; definitieve; permanent; vastgesteld; vaststaand
définitivement onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk definitief; onverandelijk; permanent; vastgesteld; vaststaand; voorgoed
inéluctable onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk
inévitable onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk door de behoefte vereist; essentieel; nodig; noodzakelijk; onafwendbaar; onmisbaar; onontbeerlijk; onvermijdelijk; wezenlijk
irréfutable onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk onaanvechtbaar; onbetwistbaar; onomstotelijk; onweerlegbaar; vast en zeker
irrévocable onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk definitief; definitieve; onherstelbaar; onweerlegbaar; permanent; reddeloos; vast en zeker; vastgesteld; vaststaand
nécessaire onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk benodigd; broodnodig; door de behoefte vereist; hoognodig; nodig; noodzakelijk; noodzakelijkerwijs
nécessairement onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk door de behoefte vereist; essentieel; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk

Palabras relacionadas con "onontkoombaar":

  • onontkoombaarheid, onontkoombare

Wiktionary: onontkoombaar

onontkoombaar
adjective
  1. Qu’on ne peut éviter (1):

Cross Translation:
FromToVia
onontkoombaar inéluctable; inévitable inescapable — cannot be avoided
onontkoombaar inévitable unavoidable — impossible to avoid