Neerlandés

Traducciones detalladas de achtbaarheid de neerlandés a francés

achtbaarheid:

achtbaarheid [znw.] sustantivo

  1. achtbaarheid (prestige; status; aanzien)
    le statut; l'état; le prestige; la considération; la respectabilité
  2. achtbaarheid (achtenswaardigheid)
    la respectabilité; l'honorabilité

Translation Matrix for achtbaarheid:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
considération aanzien; achtbaarheid; prestige; status aanbidden; aanzien; achting; afwegen; afweging; beraad; bespiegeling; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; gepeins; hoogachting; inachtneming; meditatie; niveau; ontzag; ontzien; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing; overwegen; overweging; respect; verering; verheerlijking; verheffen; waardering
honorabilité achtbaarheid; achtenswaardigheid degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; eerbaarheid
prestige aanzien; achtbaarheid; prestige; status aanzien; achting; faam; grandeur; grootsheid; indrukwekkendheid; naam; niveau; reputatie; roep
respectabilité aanzien; achtbaarheid; achtenswaardigheid; prestige; status eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid
statut aanzien; achtbaarheid; prestige; status aanwijzing; beschikbaarheid; betalingsstatus; goedkeuringsstatus; handvest; online status; richtlijn; status; statuut
état aanzien; achtbaarheid; prestige; status conditie; gesteldheid; land; natie; positie; rijk; staat; status; toestand

Palabras relacionadas con "achtbaarheid":


achtbaar:


Translation Matrix for achtbaar:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
respectable deugdzaam; eerzaam; zedig
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
digne achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig befaamd; deftig; eerbiedwaardig; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; menswaardig; prominent; statig; vooraanstaand; vooraanstaande; waardig
estimable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig eerbaar; eerzaam; keurig; kies; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; respectabel; verdienstelijk
honorable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig eerbaar; eervol; eerzaam; honorabel; hooggeacht; hooggeëerd; keurig; kies; kuis; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; respectabel; zedig
respectable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; befaamd; behoorlijk; beschaafd; eerbaar; eerbiedwekkend; eerzaam; enorm; fantastisch; fatsoenlijk; flink; formidabel; fors; geacht; geducht; geweldig; hebbelijk; hooggeplaatst; hooggezeten; in hoge mate; indrukwekkend; keurig; kies; netjes; prachtig; prominent; respectabel; vooraanstaand; vooraanstaande; welgemanierd; welopgevoed
vénérable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig aanzienlijk; adelijk; befaamd; beroemd; doorluchtig; geacht; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; hooggezeten; illuster; plechtig; plechtstatig; prominent; statig; verheven; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; zeer plechtig

Palabras relacionadas con "achtbaar":