Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
 1. beraad:
 2. beraden:
 3. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de beraad de neerlandés a francés

beraad:

beraad [het ~] sustantivo

 1. het beraad
  la considération; la délibération

Translation Matrix for beraad:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
considération beraad aanbidden; aanzien; achtbaarheid; achting; afwegen; afweging; bespiegeling; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; gepeins; hoogachting; inachtneming; meditatie; niveau; ontzag; ontzien; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing; overwegen; overweging; prestige; respect; status; verering; verheerlijking; verheffen; waardering
délibération beraad beraadslaging; conferentie; consult; consultatie; overleg; raadpleging; samenkomst

Palabras relacionadas con "beraad":

 • beraadden

Wiktionary: beraad


Cross Translation:
FromToVia
beraad considération consideration — the process of considering
beraad réunion meeting — gathering for a purpose

beraad forma de beraden:

beraden verbo (beraad, beraadt, beraadde, beraadden, beraden)

 1. beraden (iets overwegen; overdenken; consideren; afwegen)
  considérer; peser; taxer; estimer; évaluer
  • considérer verbo (considère, considères, considérons, considérez, )
  • peser verbo (pèse, pèses, pesons, pesez, )
  • taxer verbo (taxe, taxes, taxons, taxez, )
  • estimer verbo (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • évaluer verbo (évalue, évalues, évaluons, évaluez, )

Conjugaciones de beraden:

o.t.t.
 1. beraad
 2. beraadt
 3. beraadt
 4. beraden
 5. beraden
 6. beraden
o.v.t.
 1. beraadde
 2. beraadde
 3. beraadde
 4. beraadden
 5. beraadden
 6. beraadden
v.t.t.
 1. heb beraden
 2. hebt beraden
 3. heeft beraden
 4. hebben beraden
 5. hebben beraden
 6. hebben beraden
v.v.t.
 1. had beraden
 2. had beraden
 3. had beraden
 4. hadden beraden
 5. hadden beraden
 6. hadden beraden
o.t.t.t.
 1. zal beraden
 2. zult beraden
 3. zal beraden
 4. zullen beraden
 5. zullen beraden
 6. zullen beraden
o.v.t.t.
 1. zou beraden
 2. zou beraden
 3. zou beraden
 4. zouden beraden
 5. zouden beraden
 6. zouden beraden
diversen
 1. beraad!
 2. beraadt!
 3. beraden
 4. beradend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for beraden:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
considérer afwegen; beraden; consideren; iets overwegen; overdenken aankijken; achten; afwegen; appreciëren; bedenken; bekijken; beraadslagen; beschouwen; bespiegelen; bezichtigen; considereren; doordenken; eerbiedigen; gadeslaan; hoogachten; hoogschatten; in overweging nemen; inleven; inspecteren; invoelen; meeleven; nadenken; op prijs stellen; overdenken; overleggen; overpeinzen; overwegen; peinzen; raad inwinnen; respecteren; toeschouwen; voelen; waarderen; zich beraden
estimer afwegen; beraden; consideren; iets overwegen; overdenken aannemen; achten; adviseren; afwegen; appreciëren; becijferen; begroten; bepalen; beramen; berekenen; calculeren; determineren; eerbiedigen; geloven; gissen; gissing maken; hoogachten; hoogschatten; iets aanraden; in acht nemen; ingeven; inschatten; ontzien; op prijs stellen; overdenken; overwegen; raden; ramen; respecteren; schatten; sparen; suggereren; taxeren; uitrekenen; uitwerken; vaststellen; verschonen; waarderen
peser afwegen; beraden; consideren; iets overwegen; overdenken afwegen; beschouwen; drukken; knellen; met zorg wegen; overdenken; overwegen; uitwegen; wegen
taxer afwegen; beraden; consideren; iets overwegen; overdenken aanslaan; adviseren; afwegen; begroten; iets aanraden; ingeven; overdenken; overwegen; raden; ramen; schatten; suggereren; taxeren
évaluer afwegen; beraden; consideren; iets overwegen; overdenken aanslaan; adviseren; afwegen; begroten; beramen; berekenen; iets aanraden; ingeven; overdenken; overwegen; raden; ramen; schatten; suggereren; taxeren