Resumen


Neerlandés

Traducciones detalladas de gereinigd de neerlandés a francés

gereinigd:

gereinigd adj.

 1. gereinigd (netjes; zuiver; gekuist)
  propre; net; clair; proprement; bien

Translation Matrix for gereinigd:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bien activa; bezit; bezittingen; eigendom; goederen; have
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
net gekuist; gereinigd; netjes; zuiver aanschouwelijk; begrijpelijk; direct; duidelijk; eenduidig; fel; hanig; helder; herkenbaar; hygienisch; keurig; kuis; netjes; netto; onbelast; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; pinnig; proper; pure; recht door zee; regelrecht; rein; scherp; schoon; sec; snibbig; vinnig; vlijmend; zindelijk; zorgvuldig; zuiver; zuivere
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
bien gekuist; gereinigd; netjes; zuiver aanlokkelijk; aardig; akkoord; behoorlijk; behoorlijke; bevallig; braaf; deugdzaam; erg; heerlijk; hemels; in hoge mate; in orde; knap; kostelijk; lekker; leuk; lief; mee eens; mooi; overheerlijk; reuzelekker; schoon; smakelijk; sympathiek; verlokkend; verreweg; verrukkelijk; voorbeeldig; welgemaakt; zalig; zoet
clair gekuist; gereinigd; netjes; zuiver aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; doorschijnend; doorzichtig; duidelijk; eenduidig; frappant; geprononceerd; glasachtig; glashelder; glazig; hel; helder; herkenbaar; in het oog lopend; in het oog springend; inzichtelijk; klaar; klare; kristalhelder; licht; markant; niet donker; onbewolkt; ondubbelzinnig; onknap; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; overzichtelijk; saillant; transparant; treffend; uitgesproken; verhelderend; verstaanbaar
propre gekuist; gereinigd; netjes; zuiver beleefd; beschaafd; brandschoon; fatsoenlijk; gemanierd; hygienisch; hygiënisch; karakteristiek; kenmerkend; keurig; kuis; maagdelijk; net; netjes; onbevlekt; onschuldig; proper; puur; rein; schoon; smetteloos; tekenend; typerend; typisch; vlekkeloos; voorkomend; welgemanierd; wellevend; welopgevoed; zindelijk; zorgvuldig; zuiver
proprement gekuist; gereinigd; netjes; zuiver hygienisch; hygiënisch; kuis; proper; rein; schoon; zuiver

gereinigd forma de reinigen:

reinigen [znw.] sustantivo

 1. reinigen (wassen; wassing)
  le nettoyage; le lavage
 2. reinigen (schoonmaken; schoonmaak; reiniging; )
  le nettoyage; le ménage; le rangement
 3. reinigen (reiniging; schoonmaak; schoonmaken; )
  le nettoyage; l'épuration; la purification

reinigen verbo (reinig, reinigt, reinigde, reinigden, gereinigd)

 1. reinigen (in zedelijk opzicht zuiveren; kuisen; klaren; louteren)
  nettoyer; purger; épurer; purifier; laver
  • nettoyer verbo (nettoie, nettoies, nettoyons, nettoyez, )
  • purger verbo (purge, purges, purgeons, purgez, )
  • épurer verbo (épure, épures, épurons, épurez, )
  • purifier verbo (purifie, purifies, purifions, purifiez, )
  • laver verbo (lave, laves, lavons, lavez, )
 2. reinigen (schoonmaken; zuiveren; schoonpoetsen)
  nettoyer; purifier; laver; épurer; nettoyer à fond; purger; récurer; éponger
  • nettoyer verbo (nettoie, nettoies, nettoyons, nettoyez, )
  • purifier verbo (purifie, purifies, purifions, purifiez, )
  • laver verbo (lave, laves, lavons, lavez, )
  • épurer verbo (épure, épures, épurons, épurez, )
  • purger verbo (purge, purges, purgeons, purgez, )
  • récurer verbo (récure, récures, récurons, récurez, )
  • éponger verbo (éponge, éponges, épongeons, épongez, )
 3. reinigen (uitmesten; opruimen; schoonmaken; uitruimen)

Conjugaciones de reinigen:

o.t.t.
 1. reinig
 2. reinigt
 3. reinigt
 4. reinigen
 5. reinigen
 6. reinigen
o.v.t.
 1. reinigde
 2. reinigde
 3. reinigde
 4. reinigden
 5. reinigden
 6. reinigden
v.t.t.
 1. heb gereinigd
 2. hebt gereinigd
 3. heeft gereinigd
 4. hebben gereinigd
 5. hebben gereinigd
 6. hebben gereinigd
v.v.t.
 1. had gereinigd
 2. had gereinigd
 3. had gereinigd
 4. hadden gereinigd
 5. hadden gereinigd
 6. hadden gereinigd
o.t.t.t.
 1. zal reinigen
 2. zult reinigen
 3. zal reinigen
 4. zullen reinigen
 5. zullen reinigen
 6. zullen reinigen
o.v.t.t.
 1. zou reinigen
 2. zou reinigen
 3. zou reinigen
 4. zouden reinigen
 5. zouden reinigen
 6. zouden reinigen
en verder
 1. ben gereinigd
 2. bent gereinigd
 3. is gereinigd
 4. zijn gereinigd
 5. zijn gereinigd
 6. zijn gereinigd
diversen
 1. reinig!
 2. reinigt!
 3. gereinigd
 4. reinigend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for reinigen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
lavage reinigen; wassen; wassing afwas; boenen; spoeling; vaat
ménage kuising; opruiming; reinigen; reiniging; schoonmaak; schoonmaken; zuivering familie; gezin; huisgezin; huishouden; huishouding; schoonmaakwerk; schrobben
nettoyage kuis; kuising; opruiming; reinigen; reiniging; schoonmaak; schoonmaken; wassen; wassing; zuivering boenwerk; schoonmaakwerk; schrobben; verwijderen
purification kuis; kuising; reinigen; reiniging; schoonmaak; schoonmaken; zuivering loutering
rangement kuising; opruiming; reinigen; reiniging; schoonmaak; schoonmaken; zuivering arrangement; indeling; opstelling; ordenen; ordening; rangschikken; rangschikking; schikken; schikking
épuration kuis; kuising; reinigen; reiniging; schoonmaak; schoonmaken; zuivering loutering; zuiveringsactie
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
laver in zedelijk opzicht zuiveren; klaren; kuisen; louteren; reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; zuiveren afboenen; afschrobben; afspoelen; boenen; dechargeren; onschuldig verklaren; schoonboenen; schoonschrobben; schoonwassen; schrobben; uitwassen; vrijpleiten; vrijspreken; wassen; zuiveren
nettoyer in zedelijk opzicht zuiveren; klaren; kuisen; louteren; reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; zuiveren afboenen; afdekken; afnemen; afruimen; afschrobben; afstoffen; bergen; boenen; dweilen; knaphouden; loskrijgen; losmaken; lostornen; nethouden; opdweilen; opruimen; opschonen; schoon maken; schoonboenen; schoonhouden; schoonschrobben; schrobben; stoffen; tornen; uithalen; uittrekken
nettoyer à fond opruimen; reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; uitmesten; uitruimen; zuiveren loskrijgen; losmaken; lostornen; stalmesten; tornen; uithalen; uittrekken
purger in zedelijk opzicht zuiveren; klaren; kuisen; louteren; reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; zuiveren laxeren; purgeren
purifier in zedelijk opzicht zuiveren; klaren; kuisen; louteren; reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; zuiveren
récurer reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; zuiveren
éponger reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; zuiveren afvegen; afwissen
épurer in zedelijk opzicht zuiveren; klaren; kuisen; louteren; reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; zuiveren raffineren; veredelen; verfijnen
- schoonmaken

Sinónimos de "reinigen":


Antónimos de "reinigen":


Definiciones relacionadas de "reinigen":

 1. het vuil eraf halen, wassen of poetsen1
  • moet je deze kleren niet reinigen?1

Wiktionary: reinigen

reinigen
verb
 1. zichtbare en onzichtbare vervuiling van een oppervlak verwijderen
reinigen
Cross Translation:
FromToVia
reinigen poutzer; nettoyer clean — (transitive) to remove dirt from a place or object
reinigen purifier purify — cleanse something of impurities
reinigen nettoyer scavenge — to remove unwanted material