Neerlandés

Traducciones detalladas de inperken de neerlandés a francés

inperken:

inperken verbo (perk in, perkt in, perkte in, perkten in, ingeperkt)

 1. inperken (beknotten)
  restreindre; limiter; borner; délimiter
  • restreindre verbo (restreins, restreint, restreignons, restreignez, )
  • limiter verbo (limite, limites, limitons, limitez, )
  • borner verbo (borne, bornes, bornons, bornez, )
  • délimiter verbo (délimite, délimites, délimitons, délimitez, )
 2. inperken (beperken; inkapselen; limiteren; indammen)
  limiter; englober; comprendre; endiguer; barrer; contenir; envelopper; maîtriser; contrecarrer; s'opposer à; résister à; faire obstacle à
  • limiter verbo (limite, limites, limitons, limitez, )
  • englober verbo (englobe, englobes, englobons, englobez, )
  • comprendre verbo (comprends, comprend, comprenons, comprenez, )
  • endiguer verbo (endigue, endigues, endiguons, endiguez, )
  • barrer verbo (barre, barres, barrons, barrez, )
  • contenir verbo (contiens, contient, contenons, contenez, )
  • envelopper verbo (enveloppe, enveloppes, enveloppons, enveloppez, )
  • maîtriser verbo (maîtrise, maîtrises, maîtrisons, maîtrisez, )
  • contrecarrer verbo (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • s'opposer à verbo
  • résister à verbo
 3. inperken (verminderen; reduceren; afnemen; )
  diminuer; réduire; baisser; décroître; amoindrir; défaillir; amenuiser
  • diminuer verbo (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • réduire verbo (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • baisser verbo (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • décroître verbo (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
  • amoindrir verbo (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
  • défaillir verbo
  • amenuiser verbo (amenuise, amenuises, amenuisons, amenuisez, )

Conjugaciones de inperken:

o.t.t.
 1. perk in
 2. perkt in
 3. perkt in
 4. perken in
 5. perken in
 6. perken in
o.v.t.
 1. perkte in
 2. perkte in
 3. perkte in
 4. perkten in
 5. perkten in
 6. perkten in
v.t.t.
 1. heb ingeperkt
 2. hebt ingeperkt
 3. heeft ingeperkt
 4. hebben ingeperkt
 5. hebben ingeperkt
 6. hebben ingeperkt
v.v.t.
 1. had ingeperkt
 2. had ingeperkt
 3. had ingeperkt
 4. hadden ingeperkt
 5. hadden ingeperkt
 6. hadden ingeperkt
o.t.t.t.
 1. zal inperken
 2. zult inperken
 3. zal inperken
 4. zullen inperken
 5. zullen inperken
 6. zullen inperken
o.v.t.t.
 1. zou inperken
 2. zou inperken
 3. zou inperken
 4. zouden inperken
 5. zouden inperken
 6. zouden inperken
en verder
 1. ben ingeperkt
 2. bent ingeperkt
 3. is ingeperkt
 4. zijn ingeperkt
 5. zijn ingeperkt
 6. zijn ingeperkt
diversen
 1. perk in!
 2. perkt in!
 3. ingeperkt
 4. inperkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for inperken:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
diminuer slijten; verslijten
décroître wegsterven
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
amenuiser afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen
amoindrir afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afnemen; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; inkrimpen; kleiner maken; kleiner worden; korten; krimpen; matigen; minder worden; minderen; minimaliseren; slinken; tanen; teruggaan; verkleinen; verminderen; vervallen
baisser afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afnemen; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; dimmen; inkrimpen; kelderen; kleiner worden; korten; lager maken; matigen; minder worden; minderen; omlaagbrengen; slinken; tanen; teruggaan; verlagen; verminderen; vervallen; zakken
barrer beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren afbakenen; afpalen; afsluiten; afzetten; barricaderen; begrenzen; blokkeren; doorstrepen; dwarsbomen; dwarsliggen; kruisen; laveren; naar einde toewerken; omlijnen; stremmen; tegen de wind in varen; tegenwerken; versperren
borner beknotten; inperken afbakenen; afdekken; afgrenzen; afpalen; afschermen; afschutten; afzetten; begrenzen; beknotten; beperken; beschermen; beschutten; indammen; indijken; omlijnen; van grenzen voorzien
comprendre beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren beginnen te snappen; begrijpen; beslaan; bestaan uit; doorhebben; doorkrijgen; doorzien; doorzien hebben; inleven; invoelen; inzien; meeleven; meerekenen; meetellen; met het verstand vatten; omvatten; ruimte innemen; snappen; verstaan; voelen
contenir beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren afgrenzen; afhouden; bedwingen; begrenzen; beteugelen; bevatten; in bedwang houden; indammen; indijken; inhouden; omvatten; van grenzen voorzien; weren
contrecarrer beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren afhouden; beletten; dwarsbomen; dwarsliggen; een kruis slaan; ervanaf houden; hinderen; kruisen; laveren; onmogelijk maken; storen; tegen de wind in varen; tegengaan; tegenstreven; tegenwerken; verhinderen; weerhouden; weerstreven
diminuer afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; bekorten; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; inkorten; inkrimpen; kelderen; kleiner maken; kleiner worden; korten; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; slinken; tanen; terugdeinzen; teruggaan; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verkorten; verminderen; vervallen; zakken
décroître afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; dalen; declineren; inkrimpen; kelderen; kleiner maken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; minimaliseren; slinken; tanen; terugdeinzen; teruggaan; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verminderen; vervallen; zakken
défaillir afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen
délimiter beknotten; inperken afgrenzen; afsluiten; begrenzen; beknotten; beperken; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; indammen; indijken; nader omschrijven; ophouden; preciseren; stoppen; van grenzen voorzien
endiguer beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren bedijken; indammen; indijken
englober beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren overkoepelen
envelopper beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren bedekken; bemantelen; bijsluiten; bijvoegen; emballeren; hullen; inhullen; inkapselen; inkleden; inpakken; inpalmen; insluiten; inwikkelen; maskeren; om het lijf binden; ombinden; omcirkelen; omhullen; omsingelen; omsluiten; omwikkelen; omwinden; toevoegen; van afsluitende laag voorzien; verhullen; verpakken; versluieren; wikkelen
faire obstacle à beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren belemmeren; beletten; hinderen; onmogelijk maken; storen; verhinderen; voorkomen; voorkómen
limiter beknotten; beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren afgrenzen; afsluiten; begrenzen; beknotten; beperken; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen; van grenzen voorzien
maîtriser beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; de overhand hebben; domineren; gezaghebben; heersen; in bedwang houden; intomen; leerstof beheersen; macht uitoefenen; matigen; onder de knie hebben; onder gezag brengen; onderdrukken; onderwerpen; overheersen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; regeren; terughouden; zich meester maken van
restreindre beknotten; inperken afgrenzen; begrenzen; beknotten; beperken; van grenzen voorzien
réduire afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afkorten; afnemen; bekorten; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; door koken dikker worden; indikken; inkorten; inkrimpen; kleiner maken; kleiner worden; korten; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; omrekenen; samenvouwen; slinken; tanen; teruggaan; verdikken; verkleinen; verkorten; verminderen; vervallen
résister à beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren afweren; bestand zijn tegen; iets weerstaan; verdedigen; verweren; weerstaan; weren
s'opposer à beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren obstructie plegen; opponeren; tegengaan; tegenspreken; tegenstreven; tegenwerken; tegenwerpen; weerstreven

Wiktionary: inperken


Cross Translation:
FromToVia
inperken confiner confine — to restrict; to keep within bounds