Neerlandés

Traducciones detalladas de kort de neerlandés a francés

kort:


Translation Matrix for kort:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
résumé excerpt; extract; grondplan; korte inhoud; plattegrond; resumé; samenvatting; situatieschets; situatietekening; stadskaart; uittreksel
sommaire grondplan; plattegrond; situatieschets; situatietekening; stadskaart
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
bref bondig; kort beknopt; bondig; eenvoudigweg; haastig; in het kort; kernachtig; kortaf; kortom; kortstondig; kortweg; korzelig; minimaal; raak; samengevat; snauwend; summier; terloops; vluchtig; wrevelig; zonder omhaal
brièvement bondig; kort beknopt; bondig; minimaal; samengevat; summier
concis bondig; kort beknopt; bondig; kernachtig; minuscuul; raak; summier; terzake; zeer klein
d'une façon concise bondig; kort kort en bondig; samengevat
récapitulé bondig; kort samengevat
résumé bondig; kort samengevat
sommaire bondig; kort bondig; kernachtig; laagstaand; minimaal; minuscuul; primitief; raak; samengevat; summier; zeer klein
sommairement bondig; kort samengevat
succinct bondig; kort beknopt; bondig; kernachtig; kort en bondig; minimaal; minuscuul; raak; samengevat; summier; zeer klein
succinctement bondig; kort beknopt; bondig; kernachtig; minuscuul; raak; samengevat; summier; zeer klein

Palabras relacionadas con "kort":


Antónimos de "kort":


Definiciones relacionadas de "kort":

 1. met een kleine lengte1
  • zij heeft kort haar1
 2. wat weinig tijd kost1
  • dat is een korte film1

Wiktionary: kort

kort
adverb
 1. van geringe duur
 2. van geringe lengte
kort
adjective
 1. Qui exprimer quelque chose le plus clairement possible avec un nombre de mots restreint.
 2. De petite longueur ou qui n’a pas la longueur moyenne des objets du même genre.

Cross Translation:
FromToVia
kort court; bref kurz — wenig Zeit benötigend
kort court kurzwenig Länge habend
kort court short — having a small distance between ends or edges

korten:

korten [znw.] sustantivo

 1. korten (snoeien)
  l'élagage
 2. korten (minderen; krimpen)
  la diminution

korten verbo (kort, kortte, kortten, gekort)

 1. korten (kort knippen; kort maken)
  couper; découper; tailler; raccourcir; donner un coup de ciseaux
  • couper verbo (coupe, coupes, coupons, coupez, )
  • découper verbo (découpe, découpes, découpons, découpez, )
  • tailler verbo (taille, tailles, taillons, taillez, )
  • raccourcir verbo (raccourcis, raccourcit, raccourcissons, raccourcissez, )
 2. korten (inkorten)
  raccourcir; abréger; réduire; écourter; résumer
  • raccourcir verbo (raccourcis, raccourcit, raccourcissons, raccourcissez, )
  • abréger verbo (abrège, abrèges, abrégeons, abrégez, )
  • réduire verbo (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • écourter verbo (écourte, écourtes, écourtons, écourtez, )
  • résumer verbo (résume, résumes, résumons, résumez, )
 3. korten (bezuinigen; besparen; matigen)
  épargner; diminuer; économiser; diminuer ses dépenses; réduire; baisser; se restreindre; raccourcir; amoindrir; se garder de
  • épargner verbo (épargne, épargnes, épargnons, épargnez, )
  • diminuer verbo (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • économiser verbo (économise, économises, économisons, économisez, )
  • réduire verbo (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • baisser verbo (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • raccourcir verbo (raccourcis, raccourcit, raccourcissons, raccourcissez, )
  • amoindrir verbo (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
  • se garder de verbo

Conjugaciones de korten:

o.t.t.
 1. kort
 2. kort
 3. kort
 4. korten
 5. korten
 6. korten
o.v.t.
 1. kortte
 2. kortte
 3. kortte
 4. kortten
 5. kortten
 6. kortten
v.t.t.
 1. heb gekort
 2. hebt gekort
 3. heeft gekort
 4. hebben gekort
 5. hebben gekort
 6. hebben gekort
v.v.t.
 1. had gekort
 2. had gekort
 3. had gekort
 4. hadden gekort
 5. hadden gekort
 6. hadden gekort
o.t.t.t.
 1. zal korten
 2. zult korten
 3. zal korten
 4. zullen korten
 5. zullen korten
 6. zullen korten
o.v.t.t.
 1. zou korten
 2. zou korten
 3. zou korten
 4. zouden korten
 5. zouden korten
 6. zouden korten
en verder
 1. ben gekort
 2. bent gekort
 3. is gekort
 4. zijn gekort
 5. zijn gekort
 6. zijn gekort
diversen
 1. kort!
 2. kort!
 3. gekort
 4. kortend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for korten:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
diminuer slijten; verslijten
diminution korten; krimpen; minderen achteruitgang; afname; afname voorraad; afnames; afwaarderingscorrectie; beknotting; daling; deflatie; inkrimping; inperking; kleiner maken; korting; minder worden; ontering; prijsdaling; prijsverlaging; prijsvermindering; reduceren; reductie; salarisvermindering; teruggang; terugloop; val; verkleining; verlaging; vermindering; verval; vervallingen
tailler houwen
élagage korten; snoeien besnoeiing; snoeiing; uitdunning
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abréger inkorten; korten afkorten; bekorten
amoindrir besparen; bezuinigen; korten; matigen achteruitgaan; afnemen; beperken; dalen; declineren; inkrimpen; inperken; kleiner maken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; minimaliseren; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen
baisser besparen; bezuinigen; korten; matigen achteruitgaan; afnemen; beperken; dalen; declineren; dimmen; inkrimpen; inperken; kelderen; kleiner worden; krimpen; lager maken; minder worden; minderen; omlaagbrengen; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen; zakken
couper kort knippen; kort maken; korten aanlengen; afbreken; afhakken; afhouwen; afkappen; afknippen; afsluiten; afsnijden; aftroeven; afzetten; besnoeien; beëindigen; breken; coifferen; couperen; doorhakken; doorhouwen; doorklieven; doormidden hakken; een einde maken aan; eindigen; hakken; in stukken hakken; in tweeën houwen; kappen; kerven; klieven; kloven; knippen; losrukken; losscheuren; lossnijden; lostrekken; neerhalen; omverhalen; op maat snijden; opensnijden; ophouden; overtroeven; scheiden; slopen; snijden; snijwerk maken; snoeien; splitsen; stoppen; toesnijden; trimmen; troeven; uit elkaar halen; uitdoen; uitdunnen; uiteenhalen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten; verdunnen; versnijden; verwateren; wegkappen; wegknippen; wegsnijden; wegsnoeien
diminuer besparen; bezuinigen; korten; matigen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; bekorten; beperken; dalen; declineren; inkorten; inkrimpen; inperken; kelderen; kleiner maken; kleiner worden; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; reduceren; slinken; tanen; terugdeinzen; teruggaan; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen; zakken
diminuer ses dépenses besparen; bezuinigen; korten; matigen
donner un coup de ciseaux kort knippen; kort maken; korten afknippen; couperen; knippen
découper kort knippen; kort maken; korten afknippen; besnoeien; couperen; knippen; opensnijden; snoeien; trimmen; uithakken; uithouwen; uitkappen; uitknippen; uitzagen; voorsnijden; wegknippen; wegsnoeien
raccourcir besparen; bezuinigen; inkorten; kort knippen; kort maken; korten; matigen afkorten; bekorten; inkorten; kort maken; korte tijd blijven; korter maken; minder maken; minimaliseren; verkorten
réduire besparen; bezuinigen; inkorten; korten; matigen achteruitgaan; afkorten; afnemen; bekorten; beperken; dalen; declineren; door koken dikker worden; indikken; inkorten; inkrimpen; inperken; kleiner maken; kleiner worden; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; omrekenen; reduceren; samenvouwen; slinken; tanen; teruggaan; verdikken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen
résumer inkorten; korten afkorten; de draad weer oppakken; hernemen; hervatten; kort samenvatten; kort weergeven; recapituleren; resumeren; samenvatten
se garder de besparen; bezuinigen; korten; matigen hoeden voor; opletten
se restreindre besparen; bezuinigen; korten; matigen achteruitgaan; afnemen; declineren; minder worden
tailler kort knippen; kort maken; korten aanzetten; afknippen; afsnijden; beknotten; beperken; besnoeien; bijknippen; coifferen; couperen; creneleren; een beetje knippen; een inkeping maken; inkepen; inkerven; insnijden; kappen; kepen; kerven; knippen; op maat snijden; scherpen; slijpen; snijden; snoeien; toesnijden; trimmen; uithakken; uithouwen; uitkappen; wetten
économiser besparen; bezuinigen; korten; matigen besparen; bijeenzamelen; geld besparen; krom buigen; matigen; minder gebruiken; ombuigen; op bankrekening zetten; opeenhopen; oppotten; opsparen; sparen; verbuigen; vergaren; verzamelen; zuinig zijn
écourter inkorten; korten afkorten; bekorten; inkorten; korter maken; minder maken; minimaliseren; verkorten
épargner besparen; bezuinigen; korten; matigen besparen; bijeenzamelen; geld besparen; in acht nemen; matigen; minder gebruiken; ontzien; op bankrekening zetten; opeenhopen; oppotten; opsparen; sparen; vergaren; verschonen; verzamelen; zuinig zijn

Wiktionary: korten

korten
verb
 1. Traductions à vérifier et à trier

Traducciones relacionadas de kort