Neerlandés

Traducciones detalladas de losmaken de neerlandés a francés

losmaken:

losmaken verbo (maak los, maakt los, maakte los, maakten los, losgemaakt)

 1. losmaken (lostornen; uittrekken; uithalen; tornen; loskrijgen)
  dégager; détacher; débrancher; dételer; déconnecter; dénouer; dévisser; découdre; débrayer; curer; dégrafer; nettoyer; défaire; nettoyer à fond; enlever le fumier de
  • dégager verbo (dégage, dégages, dégagons, dégagez, )
  • détacher verbo (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • débrancher verbo (débranche, débranches, débranchons, débranchez, )
  • dételer verbo (dételle, dételles, dételons, dételez, )
  • déconnecter verbo (déconnecte, déconnectes, déconnectons, déconnectez, )
  • dénouer verbo (dénoue, dénoues, dénouons, dénouez, )
  • dévisser verbo (dévisse, dévisses, dévissons, dévissez, )
  • découdre verbo (découds, découd, décousons, décousez, )
  • débrayer verbo (débraie, débraies, débrayons, débrayez, )
  • curer verbo (cure, cures, curons, curez, )
  • dégrafer verbo (dégrafe, dégrafes, dégrafons, dégrafez, )
  • nettoyer verbo (nettoie, nettoies, nettoyons, nettoyez, )
  • défaire verbo (défais, défait, défaisons, défaites, )
 2. losmaken (scheiden; loskrijgen; detacheren; loswerken)
  détacher; dégager; libérer; défaire; dénouer; ouvrir
  • détacher verbo (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • dégager verbo (dégage, dégages, dégagons, dégagez, )
  • libérer verbo (libère, libères, libérons, libérez, )
  • défaire verbo (défais, défait, défaisons, défaites, )
  • dénouer verbo (dénoue, dénoues, dénouons, dénouez, )
  • ouvrir verbo (ouvre, ouvres, ouvrons, ouvrez, )
 3. losmaken (in vrijheid stellen; vrijlaten; bevrijden; van de boeien ontdoen; loslaten)
  libérer; lâcher; laisser aller; relâcher; déchaîner; laisser; soulager; délivrer; mettre en liberté; affranchir; laisser libre; exempter
  • libérer verbo (libère, libères, libérons, libérez, )
  • lâcher verbo (lâche, lâches, lâchons, lâchez, )
  • relâcher verbo (relâche, relâches, relâchons, relâchez, )
  • déchaîner verbo (déchaîne, déchaînes, déchaînons, déchaînez, )
  • laisser verbo (laisse, laisses, laissons, laissez, )
  • soulager verbo (soulage, soulages, soulageons, soulagez, )
  • délivrer verbo (délivre, délivres, délivrons, délivrez, )
  • affranchir verbo (affranchis, affranchit, affranchissons, affranchissez, )
  • exempter verbo (exempte, exemptes, exemptons, exemptez, )
 4. losmaken (teweegbrengen)
  amener; causer
  • amener verbo (amène, amènes, amenons, amenez, )
  • causer verbo (cause, causes, causons, causez, )
 5. losmaken
  desserrer
  • desserrer verbo (desserre, desserres, desserrons, desserrez, )
 6. losmaken
  détacher; désépingler
  • détacher verbo (détache, détaches, détachons, détachez, )

Conjugaciones de losmaken:

o.t.t.
 1. maak los
 2. maakt los
 3. maakt los
 4. maken los
 5. maken los
 6. maken los
o.v.t.
 1. maakte los
 2. maakte los
 3. maakte los
 4. maakten los
 5. maakten los
 6. maakten los
v.t.t.
 1. heb losgemaakt
 2. hebt losgemaakt
 3. heeft losgemaakt
 4. hebben losgemaakt
 5. hebben losgemaakt
 6. hebben losgemaakt
v.v.t.
 1. had losgemaakt
 2. had losgemaakt
 3. had losgemaakt
 4. hadden losgemaakt
 5. hadden losgemaakt
 6. hadden losgemaakt
o.t.t.t.
 1. zal losmaken
 2. zult losmaken
 3. zal losmaken
 4. zullen losmaken
 5. zullen losmaken
 6. zullen losmaken
o.v.t.t.
 1. zou losmaken
 2. zou losmaken
 3. zou losmaken
 4. zouden losmaken
 5. zouden losmaken
 6. zouden losmaken
en verder
 1. ben losgemaakt
 2. bent losgemaakt
 3. is losgemaakt
 4. zijn losgemaakt
 5. zijn losgemaakt
 6. zijn losgemaakt
diversen
 1. maak los!
 2. maakt los!
 3. losgemaakt
 4. losmakend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for losmaken:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
débrayer loskoppelen
dégager wegruimen
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
affranchir bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten banen; beporten; bevrijden; emanciperen; frankeren; verlossen; vrijmaken; vrijvechten
amener losmaken; teweegbrengen toedragen; toevoeren; voorleiden
causer losmaken; teweegbrengen aandoen; aanrichten; aanstichten; babbelen; berokkenen; bomen; communiceren; converseren; een boom opzetten; een conversatie hebben; in contact staan; kakelen; keuvelen; klappen; kletsen; kouten; kwaad doen; kwebbelen; kwekken; kwetteren; praten; resultaat; resulteren; snateren; spreken; tot gevolg hebben; uitmonden; veroorzaken; verwekken; wauwelen; zwammen
curer loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken baggeren; uitbaggeren
desserrer losmaken losdraaien; losschroeven; ontsluiten; opendraaien; openen
débrancher loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afkoppelen; afvallen; afzeggen; afzetten; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten
débrayer loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afvallen; afzeggen; afzetten; afzien van; debrayeren; eruitstappen; ontkoppelen; opgeven; ophouden; stoppen; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten
déchaîner bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten ontketenen
déconnecter loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afkoppelen; afvallen; afzeggen; afzetten; afzien van; eruitstappen; ontkoppelen; opgeven; ophouden; stoppen; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten; verbinding verbreken
découdre loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken
défaire detacheren; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; scheiden; tornen; uithalen; uittrekken afbreken; afhaken; afkoppelen; afvallen; afzeggen; afzien van; breken; desintegreren; eruitstappen; gaan; heengaan; losknopen; neerhalen; omverhalen; ontknopen; opbreken; openschroeven; opgeven; ophouden; opstappen; slopen; stoppen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteenvallen; vertrekken; weggaan
dégager detacheren; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; scheiden; tornen; uithalen; uittrekken afscheiden; afvoeren; banen; bevrijden; detacheren; emanciperen; lozen; tewerkstellen; uitscheiden; uitstoten; uitwerpen; uitzenden; verlossen; vrijmaken; vrijvechten; wegstoten; wegtrappen
dégrafer loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; ontnieten; opgeven; ophouden; stoppen
délivrer bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten aanleveren; afhelpen; afleveren; bevrijden van; bevrijden van belegeraars; bezorgen; brengen; leveren; ontzetten; overhandigen; toeleveren; verlossen
dénouer detacheren; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; scheiden; tornen; uithalen; uittrekken loshaken; losknopen; nullificeren; ondervangen; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontsluiten; ontwarren; opendoen; openen; openmaken; openstellen; opheffen; oplossen; teniet doen; toegankelijk maken; uit de war halen; uit elkaar halen; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken; verijdelen; vernietigen; vrijgeven
désépingler losmaken
détacher detacheren; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; scheiden; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afkoppelen; afplukken; afrukken; afscheiden; afscheuren; afsplitsen; afspoelen; afvallen; afzeggen; afzien van; afzonderen; detacheren; eruitstappen; gaan; heengaan; kraken; losbreken; loskoppelen; losslaan; lossnijden; niet-beschikbaar maken; opbreken; openbreken; opgeven; ophouden; opstappen; plukken; scheiden; separeren; splitsen; stoppen; tewerkstellen; uitzenden; vertrekken; weggaan
dételer loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen
dévisser loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afschroeven; afvallen; afzeggen; afzien van; detacheren; eruitstappen; losdraaien; losschroeven; ontsluiten; opendraaien; openen; openschroeven; opgeven; ophouden; stoppen; tewerkstellen; uitzenden
enlever le fumier de loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken stalmesten
exempter bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten van last bevrijden; verlossen
laisser bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten achterlaten; afstaan; dulden; duren; ermee uitscheiden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iemand iets nalaten; inwilligen; laten; laten staan; legateren; nalaten; opgeven; ophouden; overgeven; permitteren; staken; stoppen; teruglaten; toelaten; toestaan; toestemmen; uitscheiden; vererven; vergunnen; vermaken; veronachtzamen
laisser aller bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten laten gaan; laten lopen; niet vasthouden
laisser libre bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten banen; bevrijden; emanciperen; van last bevrijden; verlossen; vrijmaken; vrijvechten
libérer bevrijden; detacheren; in vrijheid stellen; loskrijgen; loslaten; losmaken; loswerken; scheiden; van de boeien ontdoen; vrijlaten amnestie verlenen; banen; bevrijden; bevrijden van belegeraars; emanciperen; invrijheidstellen; laten gaan; loslaten; ontzetten; reactiveren; van last bevrijden; verlossen; vrijlaten; vrijmaken; vrijvechten
lâcher bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten doorslaan; eraf gaan; laten gaan; laten slippen; loslaten; niet vasthouden; van last bevrijden; verklappen; verlossen; verraden
mettre en liberté bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten banen; bevrijden; emanciperen; verlossen; vrijmaken; vrijvechten
nettoyer loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afboenen; afdekken; afnemen; afruimen; afschrobben; afstoffen; bergen; boenen; dweilen; in zedelijk opzicht zuiveren; klaren; knaphouden; kuisen; louteren; nethouden; opdweilen; opruimen; opschonen; reinigen; schoon maken; schoonboenen; schoonhouden; schoonmaken; schoonpoetsen; schoonschrobben; schrobben; stoffen; zuiveren
nettoyer à fond loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken opruimen; reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; stalmesten; uitmesten; uitruimen; zuiveren
ouvrir detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; scheiden aanbreken; aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvangen; beginnen; doorprikken; een begin nemen; een weg vrijmaken; entameren; gesprek aanknopen; inleiden; losgaan; losknopen; ontgrendelen; ontknopen; ontplooien; ontsluiten; openbreken; opendoen; opendraaien; opendrukken; openen; opengaan; openleggen; openmaken; openprikken; openslaan; opensteken; openstellen; opentrekken; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen; toegankelijk maken; uiteenvouwen; van start gaan; vrijgeven; zich een weg banen
relâcher bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten lijntrekken; ontheffen; ontlasten; ontslaan van een verplichting; ontspannen; relaxen; van last bevrijden; verlossen; vrijstellen; zich vertreden
soulager bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten bemoedigen; lenigen; lessen; ondersteunen; opbeuren; opluchten; stillen; troosten; van last bevrijden; verlichten; verlossen; vertroosten; verzachten
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
libérer toewijzing ongedaan maken

Wiktionary: losmaken

losmaken
verb
 1. ervoor zorgen dat iets of iemand los wordt
losmaken
verb
 1. Dégager de ce qui l’attachait (sens général)

Cross Translation:
FromToVia
losmaken défaire loose — to unfasten
losmaken desserrer loosen — make less tight
losmaken relâcher relax — to make something loose
losmaken défaire; délier undo — to unfasten
losmaken détacher untie — to loosen, as something interlaced or knotted
losmaken détacher untie — to free from fastening or from restraint