Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
  1. onaanvaardbaar:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de onaanvaardbaar de neerlandés a francés

onaanvaardbaar:

onaanvaardbaar adj.

  1. onaanvaardbaar (onacceptabel)

Translation Matrix for onaanvaardbaar:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
faux falsificatie; verkeerde; vervalsing; zeis
mal bezwaar; chagrijn; ergernis; grief; het klagen; inspanning; klacht; last; leed; moeite; ongemak; ongerief; pijn; pijn doen; soesa; zeer; zeer doen; ziekte
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
faux onaanvaardbaar; onacceptabel achterbaks; bedriegelijk; bedrieglijk; ernaast; fout; foutief; gedwongen; gefingeerd; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; gemeen; geniepig; gluiperig; huichelachtig; illusoir; in het geniep; kunstmatig; kwaadwillig; met slechte intentie; mis; misleidend; nagemaakt; niet echt; ondergeschoven; onecht; onharmonisch; onjuist; onnatuurlijk; onoprecht; onwaar; onwaarachtig; slecht; snood; stiekem; ten onrechte; vals; verkeerd
inacceptable onaanvaardbaar; onacceptabel
inadmissible onaanvaardbaar; onacceptabel afkeurenswaardig; laakbaar; lakenswaardig; niet te verdragen; ondraaglijk; onduldbaar; onoorbaar; ontoelaatbaar; verwerpelijk
irrecevable onaanvaardbaar; onacceptabel onontvankelijk
mal onaanvaardbaar; onacceptabel bedorven; erg; ernstig; gemeen; kwaadwillig; kwalijk; leed aandoend; menstruerend; met slechte intentie; min; ongepast; ongesteld; onkies; onvertogen; rot; rottig; slecht; snood; vals; van bedenkelijke aard; vergaan; verkeerd; verrot

Palabras relacionadas con "onaanvaardbaar":

  • onaanvaardbaarheid, onaanvaardbare

Wiktionary: onaanvaardbaar


Cross Translation:
FromToVia
onaanvaardbaar inacceptable unacceptable — unsatisfactory; not acceptable