Neerlandés

Traducciones detalladas de scherpheid de neerlandés a francés

scherpheid:

scherpheid [de ~ (v)] sustantivo

 1. de scherpheid (scherpzinnigheid; spitsvondigheid; schranderheid; spitsheid; scherpte)
  l'ingéniosité; l'intelligence; la compréhension; la perspicacité; la sagacité; la pointe aiguë; l'esprit d'à-propos; la promptitude à la riposte
 2. de scherpheid (puntig zijn; scherpte; puntigheid; spitsheid)
  la pertinence; la pointe aiguë; le tranchant; la concision; l'esprit d'à-propos; la promptitude à la riposte

Translation Matrix for scherpheid:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
compréhension scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid begrijpen; begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; hersens; idee; intelligentie; inzicht; notie; rede; snappen; vatten; verstand
concision puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; spitsheid beknoptheid; bondigheid; kernachtigheid; kortheid
esprit d'à-propos puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bijdehandheid; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; snedigheid
ingéniosité scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; brille; denkvermogen; geest; genialiteit; genie; gevatheid; gewiekstheid; goochemheid; hersens; idee; intellect; intelligentie; inventiviteit; inzicht; pienterheid; schranderheid; slimheid; slimmigheid; snedigheid; spitsvondigheid; uitgeslapenheid; vernuft; verstand; vindingrijk vernuft; vindingrijkheid
intelligence scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; begripsvermogen; bevattingsvermogen; bijdehandheid; brein; brille; denkvermogen; geest; geestvermogen; geestverschijning; gemoedstoestand; genialiteit; genie; gevatheid; gewiekstheid; goochemheid; hersens; idee; intellect; intelligentie; inzicht; pienterheid; rede; schim; schranderheid; slimheid; slimmigheid; snedigheid; spitsvondigheid; spook; spookverschijning; stemming; uitgeslapenheid; vernuft; verschijning; verstand; verstandelijk vermogen; vindingrijk vernuft; vlugheid
perspicacité scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bijdehandheid; doorzicht; gevatheid; goed werkend oog; intelligentie; inzicht; pienterheid; scherpziendheid; schranderheid; slimheid; snedigheid
pertinence puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; spitsheid geslepenheid; gewiekstheid; relevantie; toepasbaarheid; toepasselijkheid; treffendheid
pointe aiguë puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid geslepenheid; gewiekstheid
promptitude à la riposte puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bijdehandheid; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; snedigheid
sagacité scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; doortraptheid; gevatheid; gewiekstheid; gladheid; goochemheid; intelligentie; listigheid; pienterheid; schranderheid; slimheid; sluwheid; snedigheid; snoodheid; uitgeslapenheid
tranchant puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; spitsheid geslepenheid; gewiekstheid; snijvlak
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
tranchant adrem; bijdehand; fel; gekarteld; getand; gevat; hanig; messcherp; pinnig; raak; scherp; scherpgerand; snedig; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp

Palabras relacionadas con "scherpheid":scherp:

scherp adj.

 1. scherp (messcherp)
 2. scherp (scherpgerand)
 3. scherp (vinnig; vlijmend; hanig; )
 4. scherp (spits; puntig)
 5. scherp (schel; schril; hoog; hard; snerpend)
 6. scherp (scherp van smaak; heet; pikant)
  épicé; piquant; âcre; âpre
 7. scherp (schel klinkend; doordringend; indringend)
 8. scherp (vlijmscherp; vlijmend)
 9. scherp (bijtend; gemeen; fel; doordringend)
  mordant; âpre

Translation Matrix for scherp:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
criard brulboei; bulderaar; schreeuwer; schreeuwlelijk
dur aanhouder; doorzetter; taaie
fervent dweper; fanaat; ijveraar; maniak; scherpslijper; zeloot
fin afhaken; beëindiging; conclusie; eind; einde; eindigen; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; kappen; laatste opvoering; meet; ontknoping; ophouden; slot; slotbeschouwing; slotstuk; sluiting; sluitstuk; staken; uiteinde; uitscheiden
mordant bijterigheid; het bijtende; het nare
piquant hatelijke opmerking; hatelijkheid; impuls; prikkel; sarcasme; stekeligheid; stimulans
tranchant geslepenheid; gewiekstheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; snijvlak; spitsheid
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
net fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend aanschouwelijk; begrijpelijk; direct; duidelijk; eenduidig; gekuist; gereinigd; helder; herkenbaar; hygienisch; keurig; kuis; netjes; netto; onbelast; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; proper; pure; recht door zee; regelrecht; rein; schoon; sec; zindelijk; zorgvuldig; zuiver; zuivere
- gepeperd
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
acerbe fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp bits; bitter; bitter van smaak; bitterachtig; giftig; grievend; honend; kattig; krenkend; kwaad; kwetsend; nijdig; onvriendelijk; pinnig; schamper; smadelijk; smadend; smalend; snauwerig; snibbig; spinnig; spottend; vinnig; woedend; zeer boos
acéré messcherp; puntig; scherp; spits puntig; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst
aigre fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bits; bitter; bitter teleurgesteld; galachtig; grimmig; honend; kattig; pinnig; rins; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spinnig; spottend; verbeten; verbitterd; wrang; wrangig; zurig; zuur; zuur smakend
aigrement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bitter; bitter teleurgesteld; galachtig; grimmig; honend; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spottend; verbeten; verbitterd; wrang; zuur; zuur smakend
aigu doordringend; fel; hanig; hard; hoog; indringend; messcherp; pinnig; puntig; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; snibbig; spits; vinnig; vlijmend acuut; beklemmend; grievend; heftig; hevig; intens; knellend; krenkend; kwetsend; nijpend; puntig; scherpklinkend; smartelijk; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst
avec insistance doordringend; indringend; schel klinkend; scherp klemmend; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; uitdrukkelijk
avec virulence fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend giftig; grievend; krenkend; kwaadaardig; kwetsend; venijnig
coupant fel; hanig; messcherp; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp messcherp; op afgebeten toon; schril; snijdend; vlijmscherp
criard hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend hard; lawaaierig; luid; luid klinkend; luidruchtig; rumoerig
cuisant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp beklemmend; knellend; nijpend; prikkend; smartelijk
de manière pénétrante doordringend; indringend; schel klinkend; scherp penetrant
dur fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend barbaars; beestachtig; bikkelhard; bruut; gestreng; glashard; hard; hardvochtig; ijzerhard; inhumaan; keihard; kritisch; lastig; moeilijk; monsterlijk; niet makkelijk; niet toegevend; onbarmhartig; ongemakkelijk; ongenadig; onmenselijk; pezig; pittig; problematisch; staalhard; steenhard; straf; streng; wreed; zeer hard; zenig; zwaar
en flèche puntig; scherp; spits
en pointe puntig; scherp; spits
fervent fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bezeten; bitter; bitter van smaak; brandend; dweepziek; dweperig; fanatiek; fel; fervent; fonkelend; gloeiend; heftig; hevig; onbeheerst; onstuimig; verhit; vurig; warm
fin fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend adrem; arglistig; bijdehand; delicaat; doortrapt; dun; elegant; fijn; fijn van smaak; fijngebouwd; fijngevoelig; fijnzinnig; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gracieus; grievend; krenkend; kwetsend; leep; lichtgebouwd; link; listig; raak; rank; scherpzinnig; schrander; sierlijk; slank; slim; slinks; sluw; snedig; subtiel; teerbesnaard; teergevoelig; tenger; uitgeslapen
impressionnant doordringend; indringend; schel klinkend; scherp aangrijpend; aanzienlijk; boeiend; deftig; eerbiedwekkend; fier; groots; imponerend; imposant; indrukwekkend; majestueus; nobel; ontzagwekkend; pakkend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; statig; trots; vorstelijk; weids
incisif scherp; vlijmend; vlijmscherp bijtend; inbijtend; invretend; inwerkend; met sarcasme; sarcastisch
intense fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend angstvallig; brandend; erg; fel; fonkelend; gloeiend; heftig; hevig; intens; intensief; krachtig; nauwlettend; onbeheerst; onstuimig; vurig; warm; zorgvuldig
mordant bijtend; doordringend; fel; gemeen; hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend bijtend; bijtende; bijterig; grievend; inbijtend; invretend; inwerkend; krenkend; kwetsend; met sarcasme; sarcastisch
passionné fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bevlogen; bezetene; bezield; brandend; enthousiast; fanatieke; fel; fervent; fonkelend; geboeid; geestdriftig; gefascineerd; geil; gepassioneerd; geïntrigeerd; gloedvol; gloeiend; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; heftig; hevig; hitsig; met hevige passie; onbeheerst; onstuimig; opgewonden; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warm; warmbloedig
perspicace fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bijdehand; clever; diep; diepzinnig; kien; pienter; schrander; slim; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen
perçant doordringend; fel; hanig; hard; hoog; indringend; pinnig; schel; schel klinkend; scherp; scherpgerand; schril; snerpend; snibbig; vinnig; vlijmend nijpend; penetrant; scherpklinkend; smartelijk
piquant fel; hanig; heet; pikant; pinnig; scherp; scherp van smaak; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp gekruid; gepeperd; hartig; heet; kruidig; met sarcasme; met stekels; opwindend; pikant; pittig; sarcastisch; sexy; smaak prikkelend; stekelig; stekend
pointu fel; hanig; hard; hoog; pinnig; puntig; schel; scherp; schril; snerpend; snibbig; spits; vinnig; vlijmend; vlijmscherp getopt; met toppen; puntig; snavelvormig; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst; tuitvormig
pénétrant doordringend; indringend; schel klinkend; scherp indringende; nijpend; penetrant; scherpklinkend; smartelijk
rigide fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend chagrijnig; gestreng; knorrig; korzelig; met grote juistheid; nauwgezet; niet toegevend; nors; nurks; onbuigzaam; onvermurwbaar; onverzettelijk; star; stijfkoppig; strak; streng; strikt; stringent; stug; taai; verstard; volgens de regels
rigoureusement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; rigoureus; streng
rigoureux fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; exact; gestreng; juist; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; niet toegevend; precies; rigoureus; secuur; streng; strikt; stringent; zorgvuldig
rude fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend agressief; bar; barbaars; beestachtig; bruut; chagrijnig; gestreng; gewelddadig; hard; hardhandig; inhumaan; knorrig; korzelig; monsterlijk; niet toegevend; nors; nurks; onbegroeid; ongetemd; onmenselijk; onzacht; ruig; ruige; ruw; streng; wild; woest; wreed
strictement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; streng; strikt; volgens de regels
strident doordringend; hard; hoog; indringend; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend krijserig; schreeuwerig
suraigu hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend
sévère fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; pittig; rigoureus; straf; streng
sévèrement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; met grote juistheid; nauwgezet; niet toegevend; streng
tranchant fel; hanig; messcherp; pinnig; scherp; scherpgerand; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp adrem; bijdehand; gekarteld; getand; gevat; messcherp; raak; snedig; vlijmscherp
tranchant comme une lame de rasoir scherp; vlijmend; vlijmscherp
vif fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend actief; ad rem; adrem; alert; beweeglijk; bezet; bijdehand; bitter; bitter van smaak; blij; blijmoedig; dapper; dartel; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; erg; fel; ferm; flink; flitsend; geagiteerd; gevat; heftig; hel; hevig; hip; intens; intensief; kien; kittig; krachtig; levendig; levenskrachtig; levenslustig; modieus; moedig; monter; moreel sterk; onbeheerst; ongeblust; onstuimig; opgetogen; opgewekt; oplettend; pienter; raak; rap; scherpzinnig; slagvaardig; slim; snedig; snel; spits; spitsvondig; tierig; trendy; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; verhit; verwoed; vitaal; vlot; vlug; vrolijk; wakker
violent fel; hanig; hard; hoog; pinnig; schel; scherp; schril; snerpend; snibbig; vinnig; vlijmend aanrandend; agressief; bitter; bitter van smaak; fel; gewelddadig; geweldig; hard; hardhandig; heftig; hevig; intens; intensief; kokend; onzacht; ruw; verwoed; ziedend
âcre heet; pikant; scherp; scherp van smaak bitter teleurgesteld; honend; onderdrukt; opgekropt; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spottend; verbeten; verbitterd; verkropt
âpre bijtend; doordringend; fel; gemeen; heet; pikant; scherp; scherp van smaak bar; bitter; bitter teleurgesteld; bitter van smaak; bitterachtig; grievend; grimmig; honend; krenkend; kwetsend; onbegroeid; onderdrukt; opgekropt; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spottend; verbeten; verbitterd; verkropt; wrangig
épicé heet; pikant; scherp; scherp van smaak gekruid; gepeperd; hartig; heet; kruidig; pikant; pittig

Palabras relacionadas con "scherp":

 • scherpheid, scherper, scherpere, scherpst, scherpste, scherpe

Sinónimos de "scherp":


Antónimos de "scherp":


Definiciones relacionadas de "scherp":

 1. met veel peper erin1
  • wat een scherpe smaak heeft deze saus!1
 2. duidelijk of nauwkeurig1
  • op deze scherpe foto kun je haar goed zien1
 3. met spitse punt1
  • heb je ook een scherp potlood?1
 4. onvriendelijk en afkeurend1
  • hij had scherpe kritiek op haar1
 5. slim en gevat1
  • dat was een scherpe reactie!1
 6. zo geslepen dat je er goed mee kunt snijden1
  • pas op, dit mes is erg scherp1

Wiktionary: scherp

scherp
adjective
 1. goed snijdend
scherp
adjective
 1. Qui est d’un goût âpre, se dit d’un vin acide, dur et âpre
 2. Qui a une saveur acide et amère provoquant un sentiment désagréable.
 3. Qui a un aspect pointu, tranchant, voire déchirer.
 4. Qui couper.
 5. Qui produire une douleur âpre et aiguë.
 6. délié, menu, mince ou étroit.
 7. Qui couper ou qui est propre à couper.
 8. didact|fr Qui mordre.
 9. Qui percer, qui pénétrer.
 10. Qui piquer.
 11. Qui se termine en pointe
 12. Qui est entièrement déterminé, qui ne laisser place à aucune incertitude.
 13. Qui pénétrer.
 14. Qui avancer, qui sortir en dehors.
 15. Qui est en vie.
 16. Qui a quelque chose de piquant et d’irritant.
 17. Qui, par sa rudesse ou son âcreté, produit une sensation désagréable aux organes du toucher, de l’ouïe ou du goût.
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
scherp acrimonieux acrimonious — sharp and harsh
scherp aiguë; aigu acute — sensitive
scherp aigu acute — geometry: of an angle
scherp sévère; dur bitter — harsh, piercing or stinging
scherp âcre pungent — having a strong odour
scherp affilé; coupant; affuté; tranchant; acéré; effilé sharp — able to cut easily
scherp affuté; pointu sharp — pointed, able to pierce easily