Neerlandés

Traducciones detalladas de vertrekken de neerlandés a francés

vertrekken:

vertrekken verbo (vertrek, vertrekt, vertrok, vertrokken, vertrokken)

 1. vertrekken (heengaan; verlaten)
  partir; sortir; abandonner; quitter; se retirer; démissionner; se désaffilier; abdiquer; s'en aller
  • partir verbo (pars, part, partons, partez, )
  • sortir verbo (sors, sort, sortons, sortez, )
  • abandonner verbo (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • quitter verbo (quitte, quittes, quittons, quittez, )
  • se retirer verbo
  • démissionner verbo (démissionne, démissionnes, démissionnons, démissionnez, )
  • abdiquer verbo (abdique, abdiques, abdiquons, abdiquez, )
  • s'en aller verbo
 2. vertrekken (weggaan; verwijderen; wegtrekken; )
  partir; quitter; s'envoler; s'en aller
  • partir verbo (pars, part, partons, partez, )
  • quitter verbo (quitte, quittes, quittons, quittez, )
  • s'envoler verbo
  • s'en aller verbo
 3. vertrekken (weggaan; gaan; heengaan; opstappen; opbreken)
  partir; abandonner; quitter; délier; détacher; décomposer; défaire; dissoudre; subdiviser; s'en aller
  • partir verbo (pars, part, partons, partez, )
  • abandonner verbo (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • quitter verbo (quitte, quittes, quittons, quittez, )
  • délier verbo (délie, délies, délions, déliez, )
  • détacher verbo (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • décomposer verbo (décompose, décomposes, décomposons, décomposez, )
  • défaire verbo (défais, défait, défaisons, défaites, )
  • dissoudre verbo (dissous, dissout, dissolvons, dissolvez, )
  • subdiviser verbo (subdivise, subdivises, subdivisons, subdivisez, )
  • s'en aller verbo

Conjugaciones de vertrekken:

o.t.t.
 1. vertrek
 2. vertrekt
 3. vertrekt
 4. vertrekken
 5. vertrekken
 6. vertrekken
o.v.t.
 1. vertrok
 2. vertrok
 3. vertrok
 4. vertrokken
 5. vertrokken
 6. vertrokken
v.t.t.
 1. ben vertrokken
 2. bent vertrokken
 3. is vertrokken
 4. zijn vertrokken
 5. zijn vertrokken
 6. zijn vertrokken
v.v.t.
 1. was vertrokken
 2. was vertrokken
 3. was vertrokken
 4. waren vertrokken
 5. waren vertrokken
 6. waren vertrokken
o.t.t.t.
 1. zal vertrekken
 2. zult vertrekken
 3. zal vertrekken
 4. zullen vertrekken
 5. zullen vertrekken
 6. zullen vertrekken
o.v.t.t.
 1. zou vertrekken
 2. zou vertrekken
 3. zou vertrekken
 4. zouden vertrekken
 5. zouden vertrekken
 6. zouden vertrekken
diversen
 1. vertrek!
 2. vertrekt!
 3. vertrokken
 4. vertrekkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

vertrekken [het ~] sustantivo

 1. het vertrekken (ruimte in een gebouw; kamer; vertrek)
  la chambre; la pièce
 2. het vertrekken (heengaan)
  le départ; le fait de s'en aller
 3. het vertrekken (weggaan)
  le départ; la démission

vertrekken [de ~] sustantivo, plural

 1. de vertrekken (kamers)
  la chambres

Translation Matrix for vertrekken:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
chambre kamer; ruimte in een gebouw; vertrek; vertrekken grote kamer; zaal
chambres kamers; vertrekken
démission vertrekken; weggaan aftreden; aftreding; ontslaan van werknemers; ontslag; onttrekken; onttrekking; terugtreding; uitstoot; uittreding
départ heengaan; vertrekken; weggaan aanvang; aanvangstijd; afreis; afrit; afvaart; afvaren; afvliegen; begin; begintijd; inzet; opening; start; starttijd; uitvaren; vertrek; vertrektijd; wegvliegen
fait de s'en aller heengaan; vertrekken
pièce kamer; ruimte in een gebouw; vertrek; vertrekken aparte wooneenheid binnen een eengezinshuis; bon; coupon; grote kamer; lapje; speelstuk; zaal
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abandonner gaan; heengaan; opbreken; opstappen; verlaten; vertrekken; weggaan afbestellen; afbreken; afgelasten; afhaken; afstand doen; afvallen; afzeggen; afzien; afzien van; annuleren; bedanken; danken; de brui geven aan; ermee uitscheiden; eruitstappen; in de steek laten; intrekken; nietig verklaren; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden; verlaten; verwijderen
abdiquer heengaan; verlaten; vertrekken aftreden; bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; terugtrekken; uittreden; vallen; wegvallen
dissoudre gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afbreken; breken; desintegreren; neerhalen; omverhalen; ontbinden; opheffen; slopen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteen doen gaan; uiteenvallen; wegsmelten
décomposer gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afbreken; bederven; breken; desintegreren; neerhalen; omverhalen; ontbinden; rotten; slopen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteenvallen; vergaan; verrotten; verteren; wegrotten
défaire gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afbreken; afhaken; afkoppelen; afvallen; afzeggen; afzien van; breken; desintegreren; detacheren; eruitstappen; losknopen; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; neerhalen; omverhalen; ontknopen; openschroeven; opgeven; ophouden; scheiden; slopen; stoppen; tornen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteenvallen; uithalen; uittrekken
délier gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afgespen
démissionner heengaan; verlaten; vertrekken aftreden; terugtrekken; uittreden
détacher gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afhaken; afkoppelen; afplukken; afrukken; afscheiden; afscheuren; afsplitsen; afspoelen; afvallen; afzeggen; afzien van; afzonderen; detacheren; eruitstappen; kraken; losbreken; loskoppelen; loskrijgen; losmaken; losslaan; lossnijden; lostornen; loswerken; niet-beschikbaar maken; openbreken; opgeven; ophouden; plukken; scheiden; separeren; splitsen; stoppen; tewerkstellen; tornen; uithalen; uittrekken; uitzenden
partir afreizen; gaan; heengaan; opbreken; opstappen; smeren; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken aanbreken; aanvangen; afreizen; afsteken; aftreden; afvaren; beginnen; bezwijken; doodgaan; een begin nemen; gaan; heengaan; inslapen; lopend weggaan; omkomen; overlijden; sneuvelen; starten; sterven; terugtrekken; uittreden; uitzeilen; vallen; van start gaan; verdwijnen; verlaten; weglopen; wegreizen; wegtrekken; wegvallen; wegvaren; zich begeven
quitter afreizen; gaan; heengaan; opbreken; opstappen; smeren; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken afreizen; afsluiten; aftreden; heengaan; in de steek laten; terugtrekken; uittreden; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken
s'en aller afreizen; gaan; heengaan; opbreken; opstappen; smeren; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken afreizen; afsteken; aftreden; afvaren; de plaat poetsen; deserteren; ervandoor gaan; heengaan; hem smeren; het leger ontvluchten; inrukken; lopend weggaan; opdonderen; ophoepelen; opkrassen; oplazeren; terugtrekken; uittreden; verdwijnen; verlaten; weglopen; wegreizen; wegtrekken; wegvaren; zich uit de voeten maken
s'envoler afreizen; opstappen; smeren; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken afspatten; afspringen; afvliegen; fladderen; groeien; groot worden; omhoogkomen; omvliegen; opgroeien; opstijgen; opstuiven; opvliegen; opwaaien; opwaarts vliegen; uitvliegen; verwaaien; wapperen; wegstuiven; wegvliegen; wegwaaien
se désaffilier heengaan; verlaten; vertrekken
se retirer heengaan; verlaten; vertrekken afmarcheren; afrollen; aftreden; inrukken; laten inrukken; ontrollen; ontslag nemen; op de achtergrond treden; opdonderen; ophoepelen; opkrassen; oplazeren; terugtreden; terugtrekken; uitrollen; uittreden; zich terugtrekken; zich verwijderen
sortir heengaan; verlaten; vertrekken de hort op gaan; eruit gaan; ledigen; leeghalen; leegmaken; loshalen; naar buiten halen; puilen; stappen; te voorschijn halen; uitgaan; uitgeven; uithalen; uitpuilen; voor de dag halen
subdiviser gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan delen; onderverdelen; opbreken; opdelen; opsplitsen; splitsen; zuur opbreken
- weggaan
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
sortir uitkomen; uitstromen

Sinónimos de "vertrekken":


Antónimos de "vertrekken":


Definiciones relacionadas de "vertrekken":

 1. het een andere uitdrukking geven1
  • hij vertrok zijn mond tot een grijns1
 2. van deze plaats vandaan gaan1
  • als iedereen klaar is, vertrekken we1

Wiktionary: vertrekken

vertrekken
verb
 1. weggaan
vertrekken
verb
 1. Mettre en marche, en mouvement ou commencer. (Sens général).
 2. (vieilli) diviser en plusieurs parts. On ne l’emploie plus, en ce sens, que dans cette phrase :
 3. Traductions à trier suivant le sens

Cross Translation:
FromToVia
vertrekken partir depart — to leave
vertrekken sortir exit — go out
vertrekken partir leave — To depart (intransitive)

Traducciones relacionadas de vertrekken