Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
  1. warmte:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de warmte de neerlandés a francés

warmte:

warmte [de ~ (v)] sustantivo

  1. de warmte (gloed; hitte)
    la chaleur; l'ardeur; la fougue; le feu

Translation Matrix for warmte:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
ardeur gloed; hitte; warmte aandrang; aandrift; ambitie; animo; belangstelling; bevlogenheid; bezieling; daadkracht; devotie; doortastendheid; drang; drift; eerzucht; elan; energie; enthousiasme; esprit; fascinatie; felheid; fut; geboeidheid; gedrevenheid; geestdrift; genegenheid; genoegen; genot; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; heftigheid; hevigheid; ijver; ijverigheid; intensiteit; interesse; inzet; kracht; lust; momentum; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; onrustigheid; onstuimigheid; overgave; passie; pit; puf; temperament; toegewijdheid; toewijding; trouw; turbulentie; uitbundigheid; uitgelatenheid; vlam; vlijt; vlijtigheid; vurigheid; vuur; wellust; werklust; werkzaamheid; woeligheid; zin; zorgzaamheid
chaleur gloed; hitte; warmte bronst; krolsheid; loopsheid; onrustigheid; tochtigheid
feu gloed; hitte; warmte bevlogenheid; bezieling; brand; enthousiasme; felheid; fik; geestdrift; gloed; haardvuur; hartstocht; hartstochtelijkheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht; overgave; passie; schieten; stoplicht; verkeerslicht; vlammenzee; vuren; vurigheid; vuur; vuurtje; vuurzee
fougue gloed; hitte; warmte bezetenheid; devotie; drift; elan; felheid; genegenheid; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; heftigheid; hevigheid; ijver; intensiteit; inzet; kracht; obsessie; onbeheerstheid; onbesuisdheid; onstuimigheid; overgave; passie; pit; temperament; toegewijdheid; toewijding; trouw; turbulentie; vlam; vurigheid; vuur; woeligheid; zorgzaamheid
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
feu zaliger

Wiktionary: warmte

warmte
noun
  1. de mate waarin het weer warm is.
  2. de hoeveelheid thermische energie.
warmte
noun
  1. Qualité de ce qui est chaud, sensation produite par un corps chaud

Cross Translation:
FromToVia
warmte chaleur heat — thermal energy

Traducciones relacionadas de warmte