Neerlandés

Sinónimos detallados de snaaien en neerlandés

snaaien:

snaaien verbo (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)

 1. snaaien
  grissen; grijpen; jatten; snaaien; pikken; wegkapen; graaien
  • grissen verbo (gris, grist, grisde, grisden, gegrist)
  • grijpen verbo (grijp, grijpt, greep, grepen, gegrepen)
  • jatten verbo (jat, jatte, jatten, gejat)
  • snaaien verbo (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • pikken verbo (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • wegkapen verbo (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • graaien verbo (graai, graait, graaide, graaiden, gegraaid)
 2. snaaien
  stelen; pikken; verdonkeremanen; ontnemen; toeëigenen; snaaien; gappen; kapen; inpikken; roven; ontfutselen; jatten; ontvreemden; wegpikken; wegnemen; plunderen; wegkapen; benemen; achteroverdrukken; afnemen; vervreemden; verduisteren; verdonkeren; wegpakken; leegstelen
  • stelen verbo (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • pikken verbo (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • verdonkeremanen verbo (verdonkeremaan, verdonkeremaant, verdonkeremaande, verdonkeremaanden, verdonkeremaand)
  • ontnemen verbo (ontneem, ontneemt, ontnam, ontnomen, ontnomen)
  • toeëigenen verbo (eigen toe, eigent toe, eigende toe, eigenden toe, toegeeigend)
  • snaaien verbo (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • gappen verbo (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • kapen verbo (kaap, kaapt, kaapte, kaapten, gekaapt)
  • inpikken verbo (pik in, pikt in, pikte in, pikten in, ingepikt)
  • roven verbo (roof, rooft, roofde, roofden, geroofd)
  • ontfutselen verbo (ontfutsel, ontfutselt, ontfutselde, ontfutselden, ontfutseld)
  • jatten verbo (jat, jatte, jatten, gejat)
  • ontvreemden verbo (ontvreemd, ontvreemdt, ontvreemdde, ontvreemdden, ontvreemd)
  • wegpikken verbo (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • wegnemen verbo (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • plunderen verbo (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • wegkapen verbo (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • benemen verbo (beneem, beneemt, benam, benamen, benomen)
  • achteroverdrukken verbo (druk achterover, drukt achterover, drukte achterover, drukten achterover, achterovergedrukt)
  • afnemen verbo (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • vervreemden verbo (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • verduisteren verbo (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verdonkeren verbo (verdonker, verdonkert, verdonkerde, verdonkerden, verdonkerd)
  • wegpakken verbo (pak weg, pakt weg, pakte weg, pakten weg, weggepakt)
  • leegstelen verbo (steel leeg, steelt leeg, stal leeg, stalen leeg, leeggestolen)
 3. snaaien
  stelen; snaaien; gappen; wegpikken; weggraaien
  • stelen verbo (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • snaaien verbo (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • gappen verbo (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • wegpikken verbo (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • weggraaien verbo (graai weg, graait weg, graaide weg, graaiden weg, weggegraaid)

Conjugaciones de snaaien:

o.t.t.
 1. snaai
 2. snaait
 3. snaait
 4. snaaien
 5. snaaien
 6. snaaien
o.v.t.
 1. snaaide
 2. snaaide
 3. snaaide
 4. snaaiden
 5. snaaiden
 6. snaaiden
v.t.t.
 1. heb gesnaaid
 2. hebt gesnaaid
 3. heeft gesnaaid
 4. hebben gesnaaid
 5. hebben gesnaaid
 6. hebben gesnaaid
v.v.t.
 1. had gesnaaid
 2. had gesnaaid
 3. had gesnaaid
 4. hadden gesnaaid
 5. hadden gesnaaid
 6. hadden gesnaaid
o.t.t.t.
 1. zal snaaien
 2. zult snaaien
 3. zal snaaien
 4. zullen snaaien
 5. zullen snaaien
 6. zullen snaaien
o.v.t.t.
 1. zou snaaien
 2. zou snaaien
 3. zou snaaien
 4. zouden snaaien
 5. zouden snaaien
 6. zouden snaaien
en verder
 1. ben gesnaaid
 2. bent gesnaaid
 3. is gesnaaid
 4. zijn gesnaaid
 5. zijn gesnaaid
 6. zijn gesnaaid
diversen
 1. snaai!
 2. snaait!
 3. gesnaaid
 4. snaaiend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze