Palabras neerlandés más recientes:

debuteren gebruiken gebruik schalm achtbaar aftands gedachtenis privilege beheerser kamerbediende etter etteren onwennig zootje geld aarzelen aarzelend House sussen gordelriem tegenstribbelen stoofpeer raadgeving ras gruwel gruwelen standpunt gaping begrijpen vertwijfelen borst borsten eer eren schrijfblok industrie terugwerpen toewijzen intermediair residentie spel spellen smurrie lijvig stralen stralend muildier special compartiment ontzetting part charmant zwerven uitlaten binding oordeel oordelen driftig driftigheid bedding inpakken verruimen communiceren nieuwtje elan verlichting activeren aangrenzend verstoring nastreven ononderbroken treurig plannen plan bekommernis argeloos argeloosheid tentoonstelling doortrapt voorbijgaan stellingname borg supporter breken antipathie schaduw schaduwen voltrekken grabbelen cassette verzakking granaat beschouwen droevig weerspiegelen grasperk vlug vijandig op kluisteren kluister woord creditnota stofdeeltje zout zouten bedrijvig sjofel vereisen multipliceren ongebruikelijk bederven pertinent zich vallen val beginnen begin lozen afslijten afgesleten inwijden pact zin zinnen compleet poezenbak bespoedigen pedaal fractuur vastberaden straling mannenklooster vies viesheid pâté pat arrangement ginnegappen misbaar blijken blijk terugkomen behaaglijk effect beslist getuigenverklaring beslistheid assistent dichtknopen huidig mislopen controleren aanvoeren aanvoer aanvaren monitor uitlezen bijstaan weigeraar join omlijsting fixen opruimen groothertogin leveren lever karabijn benaderen glazuur glazuren verhoren verhoor opkomen goedgeefs bijlage Bijlage afsteken zorgelijk verantwoordelijk zwaarlijvig aanrichten aanpassen stijven amoreel lopen loop rog schoonzuster assemblage vriendelijk hond grootwinkelbedrijf duif duifje Metrics leidinggeven leider voorstellen voorstel

Palabras sueco más recientes:

bygga urklipp osann omfångsrik upprördhet räcka bereda berett tyg sångtext avskilja överdrivet överäta kungörelse accelerera religion skärning riddarborg oförglömlig gudadyrkan manligt förstumma förstummat uppagiterad markstridskrafter foundation heat rabatt försäkringsavtal obarmhärtig välbekannt patrull förvaringsbassäng förvaltnig transitiv topprestation offergåva miss utkörning TA skateboard evinnerligt fest mor mör dunka stavhoppsstav anställa anställd cirkelformad schabbigt förakta förresten intransitiv vidrigt ovårdat motion potentiell affär febrig avsluta avslutad upphäva rådslag babbla knacka ösa inredning siffra övertyga övertygande erättnings- bita bit täcka täckande samman kolsyra kolsyrad känneteckna medelsvensson utstyrslar tejp hastighet dyscha ort kulör bättre hämta franc avbördad yrkesskicklig snava ton avpassning besegla vederkvicka precist klangfullt beta besegra lysten tåga åtaga underhålla underhållande informellt literatur inskränkning trivial framkalla lustig kolossalt ögonfrans skattemyndighet invadera engagemang adamsäpple vanvettigt årsbok strax gemen negativ riddare oförsiktig försvara försvåra skarpkantigt bestryka vänlighet vanlighet bergaktig tämja bekräfta bekräftat modell modell- oändligt brus varaktigt tvång röva rova produktion fastställa tyngd anpråkslöshet konversationer höra femhörning porto lagstridighet oöverträffat bransch föranleda urna opåverkad återvisa vasst nyans skeppsbrott ordstrid kuriositet bok otrolig sova söva kontant läderartad grannt tidender utomlands torg jacka därför väldeliga slussportar självverkande buckla förvränga förvrängd fallenhet semester dekorering återvända återvändande sufflera fönster vägg skröpligt talk gallerverk snöstorm låta lata ingiva komma åkomma oresonligt famn