Sueco

Traducciones detalladas de dra till de sueco a alemán

dra till:

dra till verbo (drar till, drog till, dragit till)

 1. dra till
  zuziehen; zumachen
  • zuziehen verbo (ziehe zu, ziehst zu, zieht zu, zog zu, zogt zu, zugezogen)
  • zumachen verbo (mache zu, machst zu, macht zu, machte zu, machtet zu, zugemacht)
 2. dra till (skruva fast; försluta; stänga till)
  andrehen; anschrauben; festschrauben
  • andrehen verbo (drehe an, drehst an, dreht an, drehte an, drehtet an, angedreht)
  • anschrauben verbo (schraube an, schraubst an, schraubt an, schraubte an, schraubtet an, angeschraubt)
  • festschrauben verbo (schraube fest, schraubst fest, schraubt fest, schraubte fest, schraubtet fest, festgeschraubt)
 3. dra till (stänga; stänga till)
  schließen; sperren; verschließen; zumachen; abschliessen; verriegeln; abdichten; zusperren; isolieren
  • schließen verbo (schließe, schließest, schließt, schloß, schloßt, geschlossen)
  • sperren verbo (sperre, sperrst, sperrt, sperrte, sperrtet, gesperrt)
  • verschließen verbo (verschließe, verschließt, verschloß, verschloßt, verschlossen)
  • zumachen verbo (mache zu, machst zu, macht zu, machte zu, machtet zu, zugemacht)
  • abschliessen verbo (schließe ab, schließst ab, schließt ab, schloß ab, schloßet ab, abgeschlossen)
  • verriegeln verbo (verriegele, verriegelst, verriegelt, verriegelte, verriegeltet, verriegelt)
  • abdichten verbo (dichte ab, dichtest ab, dichtet ab, dichtete ab, dichtetet ab, abgedichtet)
  • zusperren verbo (sperre zu, sperrst zu, sperrt zu, sperrte zu, sperrtet zu, zugesperrt)
  • isolieren verbo (isoliere, isolierst, isoliert, isolierte, isoliertet, isoliert)

Conjugaciones de dra till:

presens
 1. drar till
 2. drar till
 3. drar till
 4. drar till
 5. drar till
 6. drar till
imperfekt
 1. drog till
 2. drog till
 3. drog till
 4. drog till
 5. drog till
 6. drog till
framtid 1
 1. kommer att dra till
 2. kommer att dra till
 3. kommer att dra till
 4. kommer att dra till
 5. kommer att dra till
 6. kommer att dra till
framtid 2
 1. skall dra till
 2. skall dra till
 3. skall dra till
 4. skall dra till
 5. skall dra till
 6. skall dra till
conditional
 1. skulle dra till
 2. skulle dra till
 3. skulle dra till
 4. skulle dra till
 5. skulle dra till
 6. skulle dra till
perfekt particip
 1. har dragit till
 2. har dragit till
 3. har dragit till
 4. har dragit till
 5. har dragit till
 6. har dragit till
imperfekt particip
 1. hade dragit till
 2. hade dragit till
 3. hade dragit till
 4. hade dragit till
 5. hade dragit till
 6. hade dragit till
blandad
 1. dra till!
 2. dra till!
 3. dragen till
 4. dragande till
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for dra till:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abdichten dra till; stänga; stänga till becka; dikta; driva; fylla hål; försegla; göra köldmotståndlig; isolera; plombera; plugga igen; stoppa igen; tamponera; täta; täta hål; värmeisolera
abschliessen dra till; stänga; stänga till försegla; knäppa igen; låsa; plombera; plugga igen; stoppa igen; tamponera
andrehen dra till; försluta; skruva fast; stänga till draga; erhålla; hämma; inhösta; knäppa upp; låsa; lösa upp; skruva fast; skruva ner; sno upp; sprätta upp; spänna av; sätta fast; vinna
anschrauben dra till; försluta; skruva fast; stänga till låsa; skruva; skruva fast; skruva ner; spänna; sätta fast
festschrauben dra till; försluta; skruva fast; stänga till låsa; skruva; skruva fast; skruva ner; spänna; sätta fast
isolieren dra till; stänga; stänga till becka; dikta; driva; fylla hål; försegla; göra köldmotståndlig; isolera; separera; sära på; täta; täta hål; värmeisolera
schließen dra till; stänga; stänga till avbetala; avvända; becka; besegla; besluta; bestämma; betala av; bomma igen; deducera; dikta; driva; fylla hål; föra till ett slut; härleda; inkapsla; innesluta; knäppa igen; komma till en ände; låsa; lösa; plombera; plugga igen; sluta till; slå igen; stoppa igen; stänga; stänga till ordentligt; tamponera; täta hål; vrida av; vända bort
sperren dra till; stänga; stänga till avspärra; blockera; bomma igen; lås; låsa; plombera; plugga igen; sluta till; stoppa igen; stänga; tamponera
verriegeln dra till; stänga; stänga till bomma igen; låsa; sluta till; stänga
verschließen dra till; stänga; stänga till bomma igen; kvarhålla; låsa; plombera; plugga igen; sluta till; stoppa igen; stänga; tamponera
zumachen dra till; stänga; stänga till bomma igen; fastbinda; knäppa igen; låsa; plombera; plugga igen; sluta till; stoppa igen; stänga; tamponera
zusperren dra till; stänga; stänga till avspärra; blockera; bomma igen; låsa; sluta till; stänga
zuziehen dra till föda upp; kalla över; resa upp; ropa; röra sig mot; uppfostra

Traducciones relacionadas de dra till