Sueco

Traducciones detalladas de fästa de sueco a alemán

fästa:

fästa verbo (fästar, fästade, fästat)

 1. fästa (sätta fast)
  klammern; heften; anheften; festheften
  • klammern verbo (klammere, klammerst, klammert, klammerte, klammertet, geklammert)
  • heften verbo (hefte, heftest, heftet, heftete, heftetet, geheftet)
  • anheften verbo (hefte an, heftest an, heftet an, heftete an, heftetet an, angeheftet)
  • festheften verbo (hefte fest, heftest fest, heftet fest, heftete fest, heftetet fest, festgeheftet)
 2. fästa (binda fast vid ett rep; binda)
  anlegen; vertäuen
  • anlegen verbo (lege an, legst an, legt an, legte an, legtet an, angelegt)
  • vertäuen verbo (vertäue, vertäust, vertäut, vertäute, vertäutet, vertäut)
 3. fästa (inympa; infatta; inplantera)
  einpflanzen; pflanzen
  • einpflanzen verbo (pflanze ein, pflanzt ein, pflanzte ein, pflanztet ein, eingepflanzt)
  • pflanzen verbo (pflanze, pflanzst, pflanzt, pflanzte, pflanztet, gepflanzt)
 4. fästa (binda; knyta)
  ketten; festschnallen; schnüren; knebeln; ködern; festmachen; festbinden; mit der Schlinge fangen; festknüpfen
  • ketten verbo (kette, kettest, kettet, kettete, kettetet, gekettet)
  • festschnallen verbo (schnalle fest, schnallst fest, schnallt fest, schnallte fest, schnalltet fest, festgeschnallt)
  • schnüren verbo (schnüre, schnürst, schnürt, schnürte, schnürtet, geschnürt)
  • knebeln verbo (knebele, knebelst, knebelt, knebelte, knebeltet, geknebelt)
  • ködern verbo (ködere, köderst, ködert, köderte, ködertet, geködert)
  • festmachen verbo (mache fest, machst fest, macht fest, machte fest, machtet fest, festgemacht)
  • festbinden verbo (binde fest, bindest fest, bindet fest, band fest, bandet fest, festgebunden)
  • mit der Schlinge fangen verbo (fange mit der Schlinge, fängst mit der Schlinge, fängt mit der Schlinge, fing mit der Schlinge, fingt mit der Schlinge, mit der Schlinge gefangen)
  • festknüpfen verbo (knüpfe fest, knüpfst fest, knüpft fest, knüpfte fest, knüpftet fest, festgeknüpft)
 5. fästa (knäppa; knyta; binda; fixera; sätta fast)
  anknöpfen; anbinden; schnüren; festmachen; zusammenbinden; befestigen; verknoten; festknöpfen
  • anknöpfen verbo (knöpfe an, knöpfst an, knöpft an, knöpfte an, knöpftet an, angknöpft)
  • anbinden verbo (binde an, bindest an, bindet an, band an, bandet an, angebunden)
  • schnüren verbo (schnüre, schnürst, schnürt, schnürte, schnürtet, geschnürt)
  • festmachen verbo (mache fest, machst fest, macht fest, machte fest, machtet fest, festgemacht)
  • zusammenbinden verbo (binde zusammen, bindest zusammen, bindet zusammen, band zusammen, bandet zusammen, zusammengebunden)
  • befestigen verbo (befestige, befestigst, befestigt, befestigte, befestigtet, befestigt)
  • verknoten verbo (verknote, verknotest, verknotet, verknotete, verknotetet, verknotet)
  • festknöpfen verbo (knöpfe fest, knöpfst fest, knöpft fest, knöpfte fest, knöpftet fest, festgeknöpft)
 6. fästa (fastknyta; fastbinda)
  befestigen; verankern; dokumentieren; festbinden; festmachen; festhalten; anlegen; heften; anbinden; anketten
  • befestigen verbo (befestige, befestigst, befestigt, befestigte, befestigtet, befestigt)
  • verankern verbo (verankere, verankerst, verankert, verankerte, verankertet, verankert)
  • dokumentieren verbo (dokumentiere, dokumentierst, dokumentiert, dokumentierte, dokumentiertet, dokumentiert)
  • festbinden verbo (binde fest, bindest fest, bindet fest, band fest, bandet fest, festgebunden)
  • festmachen verbo (mache fest, machst fest, macht fest, machte fest, machtet fest, festgemacht)
  • festhalten verbo (halte fest, hältst fest, hält fest, hielte fest, hieltet fest, festgehalten)
  • anlegen verbo (lege an, legst an, legt an, legte an, legtet an, angelegt)
  • heften verbo (hefte, heftest, heftet, heftete, heftetet, geheftet)
  • anbinden verbo (binde an, bindest an, bindet an, band an, bandet an, angebunden)
  • anketten verbo (kette an, kettest an, kettet an, kettete an, kettetet an, angekettet)
 7. fästa (koppla; ansluta; förena; förbinda)
  ankoppeln; ankuppeln; anhängen; kuppeln; haken; koppeln; anhaken
  • ankoppeln verbo (koppele an, koppelst an, koppelt an, koppelte an, koppeltet an, angekoppelt)
  • ankuppeln verbo
  • anhängen verbo (hänge an, hängst an, hängt an, hängte an, hängtet an, angehängt)
  • kuppeln verbo (kuppele, kuppelst, kuppelt, kuppelte, kuppeltet, gekuppelt)
  • haken verbo (hake, hakst, hakt, hakte, haktet, gehakt)
  • koppeln verbo (koppele, koppelst, koppelt, koppelte, koppeltet, gekoppelt)
  • anhaken verbo (hake an, hakst an, hakt an, hakte an, haktet an, angehakt)
 8. fästa
  ausrichten; andocken
  • ausrichten verbo (richte aus, richtest aus, richtet aus, richtete aus, richtetet aus, ausgerichtet)
  • andocken verbo

Conjugaciones de fästa:

presens
 1. fästar
 2. fästar
 3. fästar
 4. fästar
 5. fästar
 6. fästar
imperfekt
 1. fästade
 2. fästade
 3. fästade
 4. fästade
 5. fästade
 6. fästade
framtid 1
 1. kommer att fästa
 2. kommer att fästa
 3. kommer att fästa
 4. kommer att fästa
 5. kommer att fästa
 6. kommer att fästa
framtid 2
 1. skall fästa
 2. skall fästa
 3. skall fästa
 4. skall fästa
 5. skall fästa
 6. skall fästa
conditional
 1. skulle fästa
 2. skulle fästa
 3. skulle fästa
 4. skulle fästa
 5. skulle fästa
 6. skulle fästa
perfekt particip
 1. har fästat
 2. har fästat
 3. har fästat
 4. har fästat
 5. har fästat
 6. har fästat
imperfekt particip
 1. hade fästat
 2. hade fästat
 3. hade fästat
 4. hade fästat
 5. hade fästat
 6. hade fästat
blandad
 1. fästa!
 2. fästa!
 3. fästad
 4. fästande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fästa:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
anhaken haka på
anhängen haka på
festschnallen spänna fast
klammern stygn; sutur
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
anbinden binda; fastbinda; fastknyta; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda; binda fast; binda ihop; binda upp; fastsurra; fästa vid; förtöja; knyta; knyta igen; piska; prygla; surra
andocken fästa docka; placera i vagga
anhaken ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla
anheften fästa; sätta fast anslå; fästa vid; hoplimma; klistra; limma; sätta fast
anhängen ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla hålla fast vid; koppla; koppla ihop; länka samman
anketten fastbinda; fastknyta; fästa förtöja; kedja fast
anknöpfen binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast anknyta sig till; binda ihop; binda samman; gå in i; gå med i; knyta ihop; knyta samman; komma in
ankoppeln ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla koppla
ankuppeln ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla koppla ihop; länka samman
anlegen binda; binda fast vid ett rep; fastbinda; fastknyta; fästa bekläda; förtöja; gå i land; investera; klä sig; komma ner; landa; landsätta; montera; sätta ihop
ausrichten fästa anordna; arrangera; frambringa; förrätta; göra; justera; måtta; ordna; organisera; reparera; rikta; räta; rätta till; sikta; uppställa i led; utföra; uträtta; verkställa
befestigen binda; fastbinda; fastknyta; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast fästa vid; förtöja
dokumentieren fastbinda; fastknyta; fästa dokumentera
einpflanzen fästa; infatta; inplantera; inympa inplantera; odla; planta; plantera
festbinden binda; fastbinda; fastknyta; fästa; knyta binda; binda fast; binda ihop; binda upp; fastsurra; förtöja; knyta; knyta igen; piska; prygla; surra
festhalten fastbinda; fastknyta; fästa behålla; fånga; greppa; hålla; hålla fast; indexera; inte släppa; kvarhålla; känneteckna; registrera; spänna fast; ta
festheften fästa; sätta fast fastnåla; fästa vid; hoplimma; häfta; klistra; limma; nåla fast
festknöpfen binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda fast; binda ihop; binda samman; binda upp; knyta igen; knyta ihop; knyta samman; knäppa igen
festknüpfen binda; fästa; knyta binda fast; binda ihop; binda samman; binda upp; knyta igen; knyta ihop; knyta samman
festmachen binda; fastbinda; fastknyta; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast ankra; besanna; bestämma; binda; binda fast; binda ihop; binda upp; fastsurra; fästa vid; förankra; förtöja; häfta ihop; intyga; knyta; knyta igen; piska; prygla; surra; sätta fast
festschnallen binda; fästa; knyta binda; fastsurra; fästa med spänne; knyta; knyta fast; knäppa; piska; prygla; spänna; surra
haken ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla fånga med hake; haka fast i; haka på i; hänga fast i; hänga i; hänga ner från; virka
heften fastbinda; fastknyta; fästa; sätta fast fästa vid; förtöja; hoplimma; häfta; klistra; klistra ihop; limma; limma ihop; nåla upp; sy ihop
ketten binda; fästa; knyta föra samman; förena; kedja; kedja fast; sammanföra
klammern fästa; sätta fast fastklamra; gripa om; hålla fast; hålla i; klamra; klamra sig fast; klänga sig fast; sy ihop
knebeln binda; fästa; knyta bakbinda; binda; binda fast; fastsurra; fjättra; knyta; piska; prygla; surra
koppeln ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla fästa ihop; förena; förena sig; hopkoppla; kombinera; länka; sammanfatta; sammanfoga; sammanlänka; sammanställa; sluta leden; sluta sig samman
kuppeln ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla fästa ihop; förena; hopkoppla; sammanfoga; sammanlänka
ködern binda; fästa; knyta förleda; förse med bete; locka; lura; narra; sätta dit
mit der Schlinge fangen binda; fästa; knyta
pflanzen fästa; infatta; inplantera; inympa inplantera; plantera
schnüren binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda; binda ihop; byta taktik; fastsurra; klämma; knyta; knyta ihop; krama; nypa; piska; pressa; prygla; sammanbinda; snöra in; stränga; surra; svänga runt; ändra kurs; ändra taktik
verankern fastbinda; fastknyta; fästa ankra; fästpunkt; förankra; förtöja
verknoten binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda fast; binda ihop; binda samman; binda upp; knyta igen; knyta ihop; knyta samman; knäppa igen; sammanbinda
vertäuen binda; binda fast vid ett rep; fästa
zusammenbinden binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda ihop; sammanbinda

Sinónimos de "fästa":


Wiktionary: fästa

fästa
verb
 1. dauernd an etwas haften
 2. Handarbeit: Stoffteile miteinander verbinden
 3. etwas an einer Stelle so anbringen, dass es hält
 4. (transitiv) auf/an etwas stecken/befestigen
 1. heften
 2. etwas an einer Stelle befestigen

Cross Translation:
FromToVia
fästa kleben adhere — To stick fast or cleave
fästa dagegen haben mind — to dislike, object to, have a contrary opinion toward
fästa kleben stick — to glue; to adhere (transitive)
fästa anbrennen; befestigen; festsetzen; fixieren; binden; verbinden; anschließen attacherfixer une chose à une autre, en sorte qu’elle y tenir.
fästa befestigen; festsetzen; fixieren; bestimmen; definieren; festlegen fixerattacher, affermir, rendre immobile, maintenir en place.

Traducciones relacionadas de fästa