Sueco

Traducciones detalladas de svänga de sueco a alemán

svänga:

svänga verbo (svänger, svängde, svängt)

 1. svänga (vända)
  verdrehen; umdrehen; umsetzen; verwandeln; umstellen; verkehren; umwenden; etwas umdrehen; umwandeln; umkehren; herumdrehen; herumschwenken
  • verdrehen verbo (verdrehe, verdrehst, verdreht, verdrehte, verdrehtet, verdreht)
  • umdrehen verbo (drehe um, drehst um, dreht um, drehte um, drehtet um, umgedreht)
  • umsetzen verbo (setze um, setzt um, setzte um, setztet um, umgesetzt)
  • verwandeln verbo (verwandele, verwandelst, verwandelt, verwandelte, verwandeltet, verwandelt)
  • umstellen verbo (stelle um, stellst um, stellt um, stellte um, stelltet um, umgestellt)
  • verkehren verbo (verkehre, verkehrst, verkehrt, verkehrte, verkehrtet, verkehrt)
  • umwenden verbo (wende um, wendest um, wendet um, wendete um, wendetet um, umgewendet)
  • umwandeln verbo (wandele um, wandelst um, wandelt um, wandelte um, wandeltet um, umgewandelt)
  • umkehren verbo (kehre um, kehrst um, kehrt um, kehrte um, kehrtet um, umgekehrt)
  • herumdrehen verbo (drehe herum, drehst herum, dreht herum, drehte herum, drehtet herum, herumgedreht)
  • herumschwenken verbo (schwenke herum, schwenkst herum, schwenkt herum, schwenkte herum, schwenktet herum, herumgeschwenkt)
 2. svänga (svaja; gunga; vagga; kränga)
  wiegen; schaukeln
  • wiegen verbo (wiege, wiegst, wiegt, wiegte, wiegtet, gewiegt)
  • schaukeln verbo (schaukele, schaukelst, schaukelt, schaukelte, schaukeltet, geschaukelt)
 3. svänga (vagga; gunga)
  schaukeln; wiegen; schwanken
  • schaukeln verbo (schaukele, schaukelst, schaukelt, schaukelte, schaukeltet, geschaukelt)
  • wiegen verbo (wiege, wiegst, wiegt, wiegte, wiegtet, gewiegt)
  • schwanken verbo (schwanke, schwankst, schwankt, schwankte, schwanktet, geschwankt)
 4. svänga (gå i en båge; böja sig)
  biegen; beugen; krümmen; verbeugen; knicken; verneigen; flektieren; hinneigen; sich neigen; sichbeugen; sichvorüberbeugen; sichverbeugen; sichverneigen
  • biegen verbo (biege, biegst, biegt, bog, bogt, gebogen)
  • beugen verbo (beuge, beugst, beugt, beugte, beugtet, gebeugt)
  • krümmen verbo (krümme, krümmst, krümmt, krümmte, krümmtet, gekrümmt)
  • verbeugen verbo (verbeuge, verbeugst, verbeugt, verbeugte, verbeugtet, verbeugt)
  • knicken verbo (knicke, knickst, knickt, knickte, knicktet, geknickt)
  • verneigen verbo (verneige, verneigst, verneigt, verneigte, verneigtet, verneigt)
  • flektieren verbo (flektiere, flektierst, flektiert, flektierte, flektiertet, flektiert)
  • hinneigen verbo (neige hin, neigst hin, neigt hin, neigte hin, neigtet hin, hingeneigt)
  • sich neigen verbo (neige mich, neigst dich, neigt sich, neigte sich, neigtet euch, sich geneigt)
  • sichbeugen verbo
 5. svänga (vända sig)
  wenden; schwenken; sich drehen; umdrehen; kehren; umkehren; herumdrehen
  • wenden verbo (wende, wendest, wendet, wendete, wendetet, gewendet)
  • schwenken verbo (schwenke, schwenkst, schwenkt, schwenkte, schwenktet, geschwenkt)
  • sich drehen verbo (drehe mich, drehst dich, dreht sich, drehte sich, drehtet euch, sich gedreht)
  • umdrehen verbo (drehe um, drehst um, dreht um, drehte um, drehtet um, umgedreht)
  • kehren verbo (kehre, kehrst, kehrt, kehrte, kehrtet, gekehrt)
  • umkehren verbo (kehre um, kehrst um, kehrt um, kehrte um, kehrtet um, umgekehrt)
  • herumdrehen verbo (drehe herum, drehst herum, dreht herum, drehte herum, drehtet herum, herumgedreht)
 6. svänga (oscillera; pendla)
  schwingen; schwanken
  • schwingen verbo (schwinge, schwingst, schwingt, schwang, schwangt, geschwungen)
  • schwanken verbo (schwanke, schwankst, schwankt, schwankte, schwanktet, geschwankt)
 7. svänga
  schwingen; schlenkern
  • schwingen verbo (schwinge, schwingst, schwingt, schwang, schwangt, geschwungen)
  • schlenkern verbo (schlenkere, schlenkerst, schlenkert, schlenkerte, schlenkertet, geschlenkert)

Conjugaciones de svänga:

presens
 1. svänger
 2. svänger
 3. svänger
 4. svänger
 5. svänger
 6. svänger
imperfekt
 1. svängde
 2. svängde
 3. svängde
 4. svängde
 5. svängde
 6. svängde
framtid 1
 1. kommer att svänga
 2. kommer att svänga
 3. kommer att svänga
 4. kommer att svänga
 5. kommer att svänga
 6. kommer att svänga
framtid 2
 1. skall svänga
 2. skall svänga
 3. skall svänga
 4. skall svänga
 5. skall svänga
 6. skall svänga
conditional
 1. skulle svänga
 2. skulle svänga
 3. skulle svänga
 4. skulle svänga
 5. skulle svänga
 6. skulle svänga
perfekt particip
 1. har svängt
 2. har svängt
 3. har svängt
 4. har svängt
 5. har svängt
 6. har svängt
imperfekt particip
 1. hade svängt
 2. hade svängt
 3. hade svängt
 4. hade svängt
 5. hade svängt
 6. hade svängt
blandad
 1. sväng!
 2. sväng!
 3. svängd
 4. svängande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for svänga:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
beugen böja sig; gå i en båge; svänga buga; buga i ära; böja; böja grammatiskt; böja sig; deklinera; konjugera; kurva; våldta
biegen böja sig; gå i en båge; svänga buga; böja; böja sig; kröka
etwas umdrehen svänga; vända
flektieren böja sig; gå i en båge; svänga
herumdrehen svänga; vända; vända sig snurra; svänga runt; virvla; vrida; vända; vända sig; vända sig om
herumschwenken svänga; vända snurra runt; svänga hit och dit; vända sig
hinneigen böja sig; gå i en båge; svänga kurva
kehren svänga; vända sig byta taktik; gå tillbaka till; komma tillbaka; vrida; vända sig; vända sig om; ändra kurs; ändra taktik; återgå; återvända
knicken böja sig; gå i en båge; svänga bryta ner; bryta sönder; kurva
krümmen böja sig; gå i en båge; svänga buga; böja; böja sig; kurva
schaukeln gunga; kränga; svaja; svänga; vagga duka av; flyta; gunga; guppa; göra någon illa; läta krocka; svaja; svalla; vagga
schlenkern svänga dängla; gunga; pendla; slänga omkring; svaja; svalla; vagga
schwanken gunga; oscillera; pendla; svänga; vagga gunga; gå upp och ned; ragla; rulta; stappla; svaja; svalla; tveka; tänka över; vackla; vagga; vagga fram som en anka; vara föränderlig; vara instabil; vara obeständig; vingla
schwenken svänga; vända sig gunga; skaka; snurra; svaja; svalla; svänga runt; vagga; vinka; virvla; vrida; vända; vända sig om
schwingen oscillera; pendla; svänga brottas; draga; gunga; kämpa; svaja; svalla; svischa; vagga; virvla
sich drehen svänga; vända sig snurra; virvla; vända; vända sig
sich neigen böja sig; gå i en båge; svänga buga i ära; hänga över; luta framåt
sichbeugen böja sig; gå i en båge; svänga
sichverbeugen böja sig; gå i en båge; svänga
sichverneigen böja sig; gå i en båge; svänga
sichvorüberbeugen böja sig; gå i en båge; svänga
umdrehen svänga; vända; vända sig komma tillbaka; rulla runt; snurra; vrida; vända; vända bort; vända sig; vända sig om; återvända
umkehren svänga; vända; vända sig invertera; komma tillbaka; vända om; vända sig; återvända
umsetzen svänga; vända omplacera; omplantera; omsätta; oöverflytta; transplantera; transponera; överföra
umstellen svänga; vända flytta; flytta på sig; flytta undan; förflytta; maka på sig; motarbeta; omlokalisera; tvångsförflytta
umwandeln svänga; vända byta; föda upp; odla; transmogrifi; utbyta; utväxla; växla
umwenden svänga; vända komma tillbaka; vända om; vända sig
verbeugen böja sig; gå i en båge; svänga buga i ära; böja; böja grammatiskt; deklinera; konjugera
verdrehen svänga; vända förvrida; vända sig
verkehren svänga; vända beblanda sig med; befinna sig; befinna sig någonstans; datera; kopiera; stiga upp; umgås med
verneigen böja sig; gå i en båge; svänga bocka; buga; buga i ära
verwandeln svänga; vända
wenden svänga; vända sig byta taktik; snurra; vrida; vända; vända sig om; ändra kurs; ändra taktik
wiegen gunga; kränga; svaja; svänga; vagga gunga; svalla; vagga; vinka

Sinónimos de "svänga":


Wiktionary: svänga

svänga
verb
 1. Physik: periodische(zeitbezogen) Änderung einer Grösse um einen Fixpunkt herum, schwingen, schwanken, pendeln
 2. an einem Hebel drehen
 3. etwas um eine Achse bewegen
 4. umgangssprachlich, auch figürlich gebraucht: hängen, dies meist mit einer leichten Schaukelbewegung
 5. (intransitiv) die Richtung der Bewegung bogenartig ändern
 6. intransitiv: sich hin und her oder kreisend bewegen
 7. transitiv: etwas hin und her oder kreisend bewegen
 1. (intransitiv): um die Ecke kommen

Traducciones relacionadas de svänga