Sueco

Traducciones detalladas de introducera de sueco a inglés

introducera:

introducera verbo (introducerar, introducerade, introducerat)

 1. introducera (frambringa; presentera)
  to bring forward; to introduce
  • bring forward verbo (brings forward, brought forward, bringing forward)
  • introduce verbo (introduces, introduced, introducing)
 2. introducera (presentera)
  to open; to introduce; to start
  • open verbo (opens, opened, opening)
  • introduce verbo (introduces, introduced, introducing)
  • start verbo (starts, started, starting)
 3. introducera (införa)
  to introduce; to put in
  • introduce verbo (introduces, introduced, introducing)
  • put in verbo (puts in, put in, putting in)
 4. introducera (föreslå; nominera)
  to propose; to raise; to bring forward; to initiate; to bring in; to present; to introduce; to nominate
  • propose verbo (proposes, proposed, proposing)
  • raise verbo (raises, raised, raising)
  • bring forward verbo (brings forward, brought forward, bringing forward)
  • initiate verbo (initiates, initiated, initiating)
  • bring in verbo (brings in, brought in, bringing in)
  • present verbo (presents, presented, presenting)
  • introduce verbo (introduces, introduced, introducing)
  • nominate verbo (nominates, nominated, nominating)
 5. introducera (förbereda)
  to introduce; to prepare
  • introduce verbo (introduces, introduced, introducing)
  • prepare verbo (prepares, prepared, preparing)

Conjugaciones de introducera:

presens
 1. introducerar
 2. introducerar
 3. introducerar
 4. introducerar
 5. introducerar
 6. introducerar
imperfekt
 1. introducerade
 2. introducerade
 3. introducerade
 4. introducerade
 5. introducerade
 6. introducerade
framtid 1
 1. kommer att introducera
 2. kommer att introducera
 3. kommer att introducera
 4. kommer att introducera
 5. kommer att introducera
 6. kommer att introducera
framtid 2
 1. skall introducera
 2. skall introducera
 3. skall introducera
 4. skall introducera
 5. skall introducera
 6. skall introducera
conditional
 1. skulle introducera
 2. skulle introducera
 3. skulle introducera
 4. skulle introducera
 5. skulle introducera
 6. skulle introducera
perfekt particip
 1. har introducerat
 2. har introducerat
 3. har introducerat
 4. har introducerat
 5. har introducerat
 6. har introducerat
imperfekt particip
 1. hade introducerat
 2. hade introducerat
 3. hade introducerat
 4. hade introducerat
 5. hade introducerat
 6. hade introducerat
blandad
 1. introducera!
 2. introducera!
 3. introducerad
 4. introducerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for introducera:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
initiate en initierad; invigd
open spelrum
present gåva; liten present; present; smått
raise odlande; uppväxande
start början; initiativ
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
bring forward frambringa; föreslå; introducera; nominera; presentera föra framåt
bring in föreslå; introducera; nominera avkasta; föra in; föreslå; hämta in; inbringa; inropa; lägga fram; ta in
initiate föreslå; introducera; nominera bjuda; engagera; föreslå; inbjuda; initiera; installera; insvepa; insätta i ämbetet; invitera; påbörja; slå in; starta; sätta igång; ta upp ett ämne; vara rasande; veckla in
introduce frambringa; förbereda; föreslå; införa; introducera; nominera; presentera anta; blanda i; förutsätta; introducera någon; postulera
nominate föreslå; introducera; nominera betänka; påpeka; rekommendera; råda; tankeställa; utse; överväga
open introducera; presentera begynna; breda ut; börja; förebåda; förkunna; inleda; låsa upp; proklamera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
prepare förbereda; introducera bereda; bibringa; designa; förbereda; göra i ordning; göra redo; instruera; iordningställa; koka; konstruera; laga; lära ut; preparera; skapa; tillreda; tillrusta; träffa förberedelser; träna; undervisa; uppfinna; utprova; utrusta
present föreslå; introducera; nominera begåva; erbjuda; framföra; förevisa; förläna; presentera; rekommendera; råda; ställa ut; uppträda; utrusta; utse; utställa; visa; överräcka
propose föreslå; introducera; nominera avse; framlägga; framställa; fria; föreslå; föreställa; ha avsiktet; proponera; rekommendera; råda; tänka; utse; väcka förslag om; ämna
put in införa; introducera blanda i; lägga i; sticka in; stoppa in; sätta in; sätta inuti
raise föreslå; introducera; nominera anta; arbeta sig upp; bygga; bära upp; dra upp; etablera; frambringa; föda; föda upp; föreslå; förutsätta; grunda; häva upp; höja; höjas; inrätta; justera; lyfta; lyfta upp; postulera; resa; resa sig; resa upp; räta upp; rätta till; starta; stegras; sträcka på sig; ställa upp; ta upp ett ämne; tjusa ormar; uppfostra; uppföda; upphöja; upprätta
start introducera; presentera avresa; begynna; börja; förebåda; förkunna; ge sig i väg; ge sig in i; gå ombord; inleda; inlåta sig i; koppla in; koppla på; lancera; lova att göra; proklamera; släppa; slå på; starta; sticka ifrån; stiga upp; tända på; åtaga
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
open frank; frankt; inte övertäckt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
present aktuell; aktuellt; modernt; nu för tiden; nutida; nuvarande; närvarande; present; tidsmässig
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
bring in rendera
open upplåta; uppsluppen
prepare anrätta; tillaga
present aktuell; aktuellt; avlämna; framlämna; föreliggande; förevarande; föräring; gåva; hembära; innevarande; uppvisa
propose hemställa; utbringa
put in inflicka; inlöpa; inmontera; instoppa; istoppa
raise fostra; förhöja; stegra; uppföra; upplåna
start avfärd; igångsätta; igångsättning

Sinónimos de "introducera":


Wiktionary: introducera

introducera
verb
 1. bring into the presence of
 2. bring before court

Cross Translation:
FromToVia
introducera introduce einführenin etwas einführen: eine Einführung geben
introducera adopt einführen — etwas Neues zur Anwendung bringen; etwas Gültigkeit erlangen lassen; etwas bekannt machen, zur Benutzung bringen
introducera introduce; insert; put away; put in; stow; enclose; enter; input; sheathe; announce; advertise; give notice of introduire — Faire entrer une chose dans une autre.

Traducciones relacionadas de introducera