Sueco

Traducciones detalladas de avgränsa de sueco a inglés

avgränsa:

avgränsa verbo (avgränsar, avgränsade, avgränsat)

 1. avgränsa (bestämma; begränsa; utstaka; markera; definiera)
  to demarcate; to outline; to fence off; to mark out; to clearly define; to define; to map out; to fence in; to trace out; to fence
  • demarcate verbo (demarcates, demarcated, demarcating)
  • outline verbo (outlines, outlined, outlining)
  • fence off verbo (fences off, fenced off, fencing off)
  • mark out verbo (marks out, marked out, marking out)
  • clearly define verbo (clearlys define, clearly defined, clearly defining)
  • define verbo (defines, defined, defining)
  • map out verbo (maps out, mapped out, mapping out)
  • fence in verbo (fences in, fenced in, fencing in)
  • trace out verbo (traces out, traced out, tracing out)
  • fence verbo (fences, fenced, fencing)
 2. avgränsa (inhägna; stängsla in)
  to fence off; to fence in
  • fence off verbo (fences off, fenced off, fencing off)
  • fence in verbo (fences in, fenced in, fencing in)

Conjugaciones de avgränsa:

presens
 1. avgränsar
 2. avgränsar
 3. avgränsar
 4. avgränsar
 5. avgränsar
 6. avgränsar
imperfekt
 1. avgränsade
 2. avgränsade
 3. avgränsade
 4. avgränsade
 5. avgränsade
 6. avgränsade
framtid 1
 1. kommer att avgränsa
 2. kommer att avgränsa
 3. kommer att avgränsa
 4. kommer att avgränsa
 5. kommer att avgränsa
 6. kommer att avgränsa
framtid 2
 1. skall avgränsa
 2. skall avgränsa
 3. skall avgränsa
 4. skall avgränsa
 5. skall avgränsa
 6. skall avgränsa
conditional
 1. skulle avgränsa
 2. skulle avgränsa
 3. skulle avgränsa
 4. skulle avgränsa
 5. skulle avgränsa
 6. skulle avgränsa
perfekt particip
 1. har avgränsat
 2. har avgränsat
 3. har avgränsat
 4. har avgränsat
 5. har avgränsat
 6. har avgränsat
imperfekt particip
 1. hade avgränsat
 2. hade avgränsat
 3. hade avgränsat
 4. hade avgränsat
 5. hade avgränsat
 6. hade avgränsat
blandad
 1. avgränsa!
 2. avgränsa!
 3. avgränsad
 4. avgränsande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for avgränsa:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
fence gallerverk; hälare; inhägnande; mottagare av stulet gods; spaljé; staket; stängsel
fence in stängsel
fence off stängsel
outline disposition; grunddrag; kontur; skiss; struktur; utkast; ytterlinje
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
clearly define avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bestämma; tydligt definiera
define avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka berätta; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; förklara; karakterisera; noggrant ange; precisera; rapportera; skildra; sätta fingret på; utmärka; återberätta
demarcate avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka plombera; plugga igen; stoppa igen; tamponera
fence avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka fäktas
fence in avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; stängsla in; utstaka skydda; täcka
fence off avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; stängsla in; utstaka plombera; plugga igen; skydda; stoppa igen; tamponera; täcka
map out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
mark out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
outline avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka ange huvuddragen av; beskriva; beskriva i sina grunddrag; bestämma; definiera; fastlägga; skildra; skissera; teckna
trace out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka klottra; krafsa; skrapa
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
fence fäkta; gärda; gärdesgård; gärdsgård; hägnad; inhängna
fence in kringgärda; omhägna

Sinónimos de "avgränsa":


Wiktionary: avgränsa


Cross Translation:
FromToVia
avgränsa define; differentiate abgrenzen — die Unterschiede von Dingen herausarbeiten
avgränsa delimit; divide; demarcate; fence off; mark off abgrenzen — (transitiv) einen Teil von einem anderen Teil abtrennen (auch übertragen)
avgränsa confine; limit; restrict; constrain; constrict; curtail; stint; abridge; circumscribe limiter — Servir de ligne de démarcation à un terrain, à un pays.